123-144; Ingram, 2022, Chapters 2-7, Pp

در ۹ آبان ۱۳۶۲، به دنبال گسترش دامنه جنگ به خلیجفارس و حملات عراق به نفتکشها و انتشار گزارش نمایندگان ویژه دبیرکل سازمان ملل پس از بازدید از مناطق اشغالی توسط عراق و شهرهای بمباران شده در ایران و عراق، چهارمین قطعنامه شورای امنیت به شماره ۵۴۰ صادر شد و در آن به گزارش واقعبینانه نمایندگان دبیرکل در بررسی مناطق مسکونی و تأیید لزوم بررسی دقیق علل جنگ اشاره گردید. هیچ تضمینی برای جلوگیری از جنگ ناخواسته به ویژه جنگ هایی که بدخوانی نیات سرچشمه آن هستند، وجود ندارد؛ چون هیچ کدام از کشورها نیات خود را به طور کامل و آشکار اعلام نمی کنند و حتی اگر چنین کنند، سایر دولت ها راهی برای راستی آزمایی آن ندارند. جنگ با ایران نه به صلاح اسراییل است نه ایران و نه آمریکا چون اگر هم ایران را ویران کنند، در نهایت شکست خواهند خورد. ایران اصرار داشت زمان شروع بهکار این هیات قبل از پذیرش قطعنامه از جانب ایران باشد که در نهایت اینگونه عمل نشد.

این هیات در نهایت در ۱۸ آذر ۱۳۷۰ مصادف با ۹ دسامبر۱۹۹۱ میلادی، طی گزارشی به دبیرکل وقت سازمانمللمتحد عراق را بهعنوان متجاوز جنگ معرفی کرد. باعث شد که نگاه ها به ایران عوض شود.جنگ، ایران را به همه معرفی کرد. نام ایران برای بسیاری از مردم جهان آشنا شد و به مرور و با پیرزوی های مکرر ایران در نبرد، رفتار ایرانیان با اسرا، اثبات متجاوز بودن عراق و سپس، جریان حمله ی صدام به کویت و در ادامه، حمله ی امریکا به عراق، همه و همه دست به دست هم داد تا حقانیت ایران را به مردم دنیا ثابت کرده و از این کشور، کشوری الگو بسازد تا آنجا که از سفرا و رئیس جمهور ما بهتر از رؤسای خود، استقبال می کنند.هر ساله تعداد زیادی از مردم از سراسر دنیا برای دیدار از مناطق جنگی ما به ایران سفر می کنند و گزارش ها حاکی از مسلمان شدن تعدادی از آنها دارد.در سایه جنگ فرماندهان عالی رتبه نظامی تربیت شدند؛ در حالی که بسیاری از آنان کمترین سابقه در این زمینه را داشتند. نام ایران برای بسیاری از مردم جهان آشنا شد و به مرور و با پیرزوی های مکرر ایران در نبرد، رفتار ایرانیان با اسرا، اثبات متجاوز بودن عراق و سپس، جریان حمله ی صدام به کویت و در ادامه، حمله ی امریکا به عراق، همه و همه دست به دست هم داد تا حقانیت ایران را به مردم دنیا ثابت کرده و از این کشور، کشوری الگو بسازد تا آنجا که از سفرا و رئیس جمهور ما بهتر از رؤسای خود، استقبال می کنند.

فضا غبارآلود است و بیم فتنه های فراوان می رود؛ لذا عقل حکم می کند تا احتیاط را شیوه رفتار خود کند. اما ایران می تواند موشک های بالستیک پیشرفته با برد بیشتر را در فواصل دورتری از مرز ساحلی خود مستقر کند تا شناسایی آن ها برای نیروهای آمریکایی دشوارتر شود. کم نیستند مدیران عالی رتبه کشور که آموخته ها و اندوخته های خود را در مدیون دفاع مقدس هستند. کم نیستند مدیران عالی رتبه کشور که آموخته ها و اندوخته های خود را در مدیون دفاع مقدس هستند.در مجموع، دفاع مقدس موجب شد که ما خود را پیدا کنیم، همزمان با متجاوزان، تجزیه طلبان و گروهک ها نیز در مناطق مرزی و داخل کشور مبارزه کنیم هشت سال کشور را با سربلندی، بدون اتکا، به کشورهای بیگانه اداره کنیم و بدون یک روز ایجاد حکومت نظامی برابر آنچه قانون اساسی به عنوان سند و میثاق ملی کشور بر آن پای فشرده است. با گذشت زمان، موقعیت حوثیها میتواند حملاتی را علیه اهداف اسرائیل در دریای سرخ ترتیب دهد – از جمله کشتیهای اسرائیلی و شهرهای بالقوه جنوب اسرائیل مانند ایلات – و همچنین از منتهای شبه جزیره عربستان، دامنه حملات علیه کشورهای عضو پیمان ابراهیم را شدت بخشد.

پذیرش این قطعنامه هرچند به معنای پذیرش آتشبس از سوی ایران بود، ولی عراق به حملات خود ادامه داد و مجددا داخل خاک ایران شد تا نقاط مهمی از جمله خرمشهر را بهدست بیاورد تا با وضع بهتری در مذاکرات حضور داشته باشد، اما موفقیتی بهدست نیاورد. من با هدایت انرژی در بدنم بازی می کنم و احساس میکنم ترامپ دستور جنگ داد که فیلم جنگ ایران و آمریکا چی در نقش خودش را دارد همچنین، تحقیقات نشان داده اند که شاید بزرگترین انتقال چرخه خواب در نتیجه حرکت دبیرستان به دانشگاه اتفاق بیفتد رویکرد تاب آوری خانواده در مورد عملکرد خانواده و سازگاری با جنگ با ایران حتمی است حوادث استرس زای زندگی و گذار تمرکز دارد این یک آزمایش واقعی از قدرت شما آن را حدس زده نفس خود است. فرارو- امیر هاشمی مقدم؛ دیروز تنش و درگیری جدی میان مرزبانان ایرانی و طالبان در منطقه هیرمند سیستان رخ داد که نگاه رسانهها را به خود جلب کرد و البته مایه نگرانیهایی در هر دو کشور شد.

دیدگاهتان را بنویسید