کهن ترین آثار تاریخی ایران قبل از اسلام + تصاویر

در زمان زرتشت و قبل و بعد از آن، زنان ایرانی از حجابی کامل برخوردار بوده اند.برابر متون تاریخی، در همه آن زمانها پوشاندن موی سر و داشتن لباس بلند و شلوار و چادر رایج بوده است و زنان با آزادی در محیط بیرون خانه رفت و آمد میکردند و هم پای مردان به کار میپرداختند. بريان، پيير، (1382)، تاريخ امپراطوري هخامنشي (از كوروش تا اسكندر)، ترجمه مهدي سمسار، تهران، انتشارات كارنگ. دياكونف، م.م، (1378)، اشكانيان، ترجمه كريم كشاورز، تهران، انتشارات پيام.

خداداديان، اردشير، (1378)، هخامنشيها، تهران، انتشارات به ديد. ويدن گرن، گئو، (1378)، فئوداليسم در ايران باستان، ترجمه هوشنگ صادقي، تهران، نشر قطره. تاریخ ایران باستان، (1380)، دیاکونوف، میخائیل میخائیلوویچ. طبق کتاب عهد عتیق، گروهی از آنان در حدود سده هشتم پیش از میلاد مسیح به ایران مهاجرت کردند. آریائیان، مردمانی از نژاد هند و اروپایی بودند که در شمال فلات ایران میزیستند. اما تمدن این اقوام کم کم با ورود آریائیان، در فرهنگ و تمدن آنها حل شد. تاریخی که در اقصا نقاط عالم ریشه دوانده است.هر اندازه فرهنگ و هنر یک سرزمین با بنیانهای اعتقادی و فکری و دیرپای ملتی مرتبط باشد، برعمق عظمت حس زیبایی شناختی مردم آن سرزمین تاثیر میگذارد.تجلیّات پوشش در میان زنان ایران چنان چشمگیر است که برخی از اندیشمندان و تمدننگاران، ایران را منبع اصلی ترویج حجاب در جهان معرفی کرده اند.یافتههای پژوهشی نشان میدهد که زنان ایران زمین از زمان مادها (که نخستین ساکنان آریایی ایران زمین بوده اند) حجاب کاملی شامل پیراهن بلندچین دار و شلوار تا مچ پا و چادر و شنلی بلند روی لباسها، داشته اند.

چرا ایران به عنوان کانون اپیدمی کرونا معرفی میشود؟ در این پست سماتک 10 اثر تاریخی کهن را به شما معرفی خواهیم کرد که قدمت آنها به سال ها پیش از ظهور اسلام باز می گردد. در پایان سده پنجم و آغاز قرن ششم میلادی جنبش بزرگی جامعه ایران را تکان داد که به صورت قیامی واقعی سی سال ( 24-494 م.) دوام آورد و تأثیر شگرفی در تکامل جامعه آن روزایران بخشید. هخامنشیان اولین حکومت مرکزی را تشکیل دادند که از غرب چین تا شرق اروپا و از کوههای قفقاز تا جنوب کشورهای کوچک امروزی در پایین خلیج فارس گسترش یافته بود.

ایالت پارتیها از مغرب به دامغان و سواحل جنوب شرقی دریای خزر و از شمال به ترکستان و از مشرق به رود تجن و از جنوب به کویر نمک و سیستان محدود میشد. م. ، بر بخش بزرگی از مناطق جنوب و غرب ایران فرمانروایی داشتند. این رویداد تاریخ بشری را از بنیاد دگرگون کرد. چون پارتیان از اهل ایالت پهله بودند، از این جهت در نسبت به آن سرزمین ایشان را پهلوی نیز میتوان خواند. تا پیش از ورود مادها و پارسها حدود یك هزار سال تاریخ سرزمین ایران منحصر به تاریخ عیلام است.

این حکومت بیش از 200 سال به طول کشید. حکومت خوارزمشاهیان (۱۲۳۱-۱۰۷۷ م) یکی دیگر از حکومتهای تاریخ ایران بود که با تهاجم مغولها به خاک ایران آغاز گردید. این حکومت پس از 129 سال به پایان رسید. چنانچه بخش فرهنگ و هنر نمناک بازگو کرده است این پادشاه در 30 سال حکومت خود هزاران زن گرفت . مادها اولین آریاییهایی بودند که حدود 1000 سال پیش امپراتوری بزرگی در این منطقه بنا نهادند و به حکومت بیرحمانه آشوریها پایان دادند. مادها در ایران نزدیک 150 سال (708- 550 ق.م) هخامنشیها کمی بیش از دویست سال (550-330 ق.م) اسکندر و سلوکیها در حدود صد سال (330 -250 ق.م) اشکانیان قریب پانصد سال (250 ق.م – 226 م) و ساسانیان قریب چهار صد و سی سال (226-651 م) فرمانروایی داشتند.

همچنین خراب کردن نوبهار بلخ در زمان خلافت معاویه، در نتیجه عهدشکنی مردم این شهر به دست قیس السُلمی و آل خراسان در سال ۴۲ هجری. در مورد پوشاک خاص زنان این دوره آمده است: «از روی برخی نقوش مانده از آن زمان، به زنان بومی برمیخوریم که پوششی جالب دارند. در آغاز سیاست عربها در خراسان خودداری از ایجاد دگرگونی در ساخت اجتماعی مردم بود، و می کوشیدند تا از برخورد میان اجتماعات ایرانی و عرب تا حد امکان بکاهند تا هر یک جداگانه به زندگی سنتی خویش ادامه دهند. اداره پست در ایران سابقه عمیق تاریخی داشت و حتی قدمت آن بع زمان هخامنشیان میرسید، بهترین نمونه برای ایجاد دفاتر و ادارات پست در جهان اسلام شد.

ادارات محلی تمام این دیوانها، غیر از دیوان پست از دو مرکز دستور می گرفتند. دانشگاه جندی شاپور یکی از مراکزی بود که به تمدن اسلامی کمک کرد و به آن خدمت نمود. هنگامی که کورش کبیر نبوکد نصر را شکست داد، اسیران یهودی بابل توسط پادشاه پارسی آزاد شدند و به کمک او به اورشلیم باز گشتند تا معبدشان را بازسازی کنند. او سعی می کرد که با احترام گذاشتن به دکترین تشیع و زیارتگاه مقدس امام هشتم، امام رضا (ع)، در مشهد، دل های مردم را به دست آورد.

و این امور با حجاب کامل و پرهیز شدید از اختلاطهای فساد برانگیز همراه بوده است.جایگاه فرهنگی پوشش در میان زنان نجیب ایران زمین به گونه ای بوده است که در دوران سلطه کامل شاهان، هنگامی که خشایارشاه به ملکه «وشی» دستور داد که بدون پوشش به بزم بیاید تا حاضران زیبایی او را بنگرند، وی امتناع کرد و برای این سرپیچی، به حکم دادوران، عنوان «ملکه ایران» را از دست داد. در ایران گروههایی با تمدن و فرهنگ های مختلفی قبل از مهاجرت آریایی ها به ایران ، زندگی میکردند . در ۵۲۹ پ.م کوروش بزرگ پایه گذار دولت هخامنشی در جنگهای شمال شرقی ایران با سکاها، کشته شد.

به قدرت رسیدن حكومت ایلامیان و قدرت یافتن سلسله عیلامی پادشاهی اوان در شمال دشت خوزستان مهم ترین رویداد سیاسی ایران در هزاره سوم پ. در تاریخ ایران پیش از آریایی ها تمدن های شهر سوخته (در سیستان)، تمدن ایلام (در شمال خوزستان)، تمدن جیرفت (در کرمان)، تمدن ساکنان تپه سیلک (در کاشان)، تمدن اورارتو (در آذربایجان)، تپه گیان (در نهاوند) و تمدن کاسی ها (در کرمانشاه و لرستان) و تپورها در تبرستان (مازندران) در سرزمین ایران بودند. آنان کفش ساده دوران اشکانی را به پا میکردند و کمربندشان منحصر به نواری بوده که برای جمع کردن گشادی پیراهن در زیر سینه میبستند.نقش برجسته پالیر در موزه لوور زنی از دوره اشکانی را نشان میدهد.

زنان پارسی به جز لباس شبیه آنچه ملکه میپوشیده، لباس دیگری نیز داشته اند، پیراهن آنان پوششی ساده، بلند یا دارای راسته چین و آستین کوتاه بوده که دامن از زانو به پایین شرابههایی از مچ پا آویزان داشته، علاوه بر اینها زنان پارسی از چادر نیز استفاده میکردند، و آنرا بر روی تن خود میانداختند به طوری که تمام لباسهای زیر را میپوشانید. نقوشی که روی فرش پازیریک که در سیبری پیدا شده و آنرا مربوط به ایران در دوران هخامنشی میدانند، این مطلب را تصدیق میکند زیرا زنانی که بر روی این فرش نقش کرده اند پوششی سر اندر پا چیزی شبیه چادر روی همه پوشاک خود داشته اند.دوره اشکانیان در این دوره نیز همانند گذشته، پوشش زنان ایرانی کامل بوده است.

سازه باستانی ساخته از سنگ در دوران هخامنشی بیشتر به خاطر آرامگاه کوروش کبیر شهرت دارد. »یافتههای پژوهشی نشان میدهد که زنان ایران زمین از زمان مادها (که نخستین ساکنان آریایی ایران زمین بوده اند) حجاب کاملی شامل پیراهن بلندچین دار و شلوار تا مچ پا و چادر و شنلی بلند روی لباسها، داشته اند. دانلود کتاب تاریخ ایران باستان حسن پیرنیا کتاب تاریخ ایران باستان (در سه جلد) کتابی است که به شیوه علمی و بر اساس مستندات و کشفیات باستانشناسی درباره گذشته تاریخی ایران نگاشته شد و هنوز هم مورد توجه است.

اگر بخواهیم تاریخ ایران پیش از اسلام را بررسی کنیم باید از مردمانی که در دوران نوسنگی در فلات ایران زندگی میکردند نام ببریم. مطالبات مردم از مجلس جدید چگونه با کمک خدا غافلگیر شدیم؟ روشنائی دانا و تاریکی نادان، به عبارت دیگر نیکی با عقل و بدی جاهل، این دو نیرو با هم در نبردند و چون روشنائی داناست سرانجام پیروز خواهد شد. تعداد سایر شاخه ها به تدریج رو به کاهش می باشد. سلسله اشکانی در اثر اختلافات داخلی و جنگهای خارجی به تدریج ضعیف شد تا سر انجام به دست اردشیر اول ساسانی منقرض گردید.

پیشوایان زردتشتی و عیسوی که با هم دائما در نبرد بودند، متحد شدند و در دوران شاهی بهرام اول که شاهی تن آسا و شهوت پرست بود در جریان محاکمه او را محکوم و مقتول نمودند ( 276 میلادی). در دوره شاه عباس کبیر شهر اصفهان به عنوان پایتخت ایران انتخاب گردید و به اوج عظمت و شکوه دست یافت به طوری که یادگارهای بسیاری از آن دوران تا عصر حاضر نیز بر جای ماندهاند. به همین دلیل و به حق عنوان برترین شاه تاریخ ایران و حتی جهان برازنده او است. دلیل اصلی مهاجرت آنها مشخص نیست اما به نظر میرسد دشوار شدن شرایط آب و هوایی و کمبود چراگاه ها، از دلایل آن باشد.

بعد ها بخش از آریایی ها به سمت ایران و هند و بخشی دیگر به اروپا مهاجرت کردند به همین دلیل به اقوام آسیائی و زبان آنها، هند و اروپایی گفته می شود. در طی تاریخ ایران قبل از اسلام، معبد زیگورات دوران عیلامیها، کاخ هخامنشیان شامل تخت جمشید و کاریز زیرزمینی و همچنین پلها، جادّهها، کاروانسراها، آسیابهای آبی و … جنبش مزدکی با قتل او و پیروانش به طرز وحشیانهای سرکوب شد، اما افکار او اثر خود را حتی در قیامها و جنبشهای مردم ایران در دوران اسلام، باقی گذاشت.

خودداری از قتل نفس حتی در مورد حیوانات، نخوردن می، دوری از زن و جمع نکردن مال (واکنش در مقابل زندگی پر تجمل و پر از لذت طبقات حاکم و عکس العمل منفی در برابر بحران اجتماعی پایان حکومت اشکانی و آغاز حکومت ساسانی است. مادها بعد از انتخاب هگمتانه به عنوان پایتخت خود ، در ایران حکومت خود را آغاز کردند . مادها تا مدتهای بسیار طولانی بر ایران حکومت کردند اما تاریخ دقیقی از این مدت در دسترس نیست . این کتاب در واقع به این مردم و نیز انعطاف پذیری آنان همزمان با ظهور این کشور به مثابه یکی از توانمندترین قدرت های خاورمیانه، تقدیم شده است.

دیدگاهتان را بنویسید