وظایف و سیاست ها

سیاست تنها به مراکز حکومتی از طریق دفاتر دولتی محدود نمیشود و دفاتر سیاسی ممکن است در شرکتهای بزرگ و نهادهای غیردولتی نیز تشکیل شوند. 1- ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطلاعرسانی رایانهای و اعمال تدابیر و نظارتهای لازم بهمنظور صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از جنبهها و پیامدهای منفی شبکههای اطلاعرسانی. یکی از بزرگترین مسائل واحدهای فناوری اطلاعات، تنظیم دسترسیهای لازم و ضروری برای افراد و کارکنان سازمان است. ٢١. انجام اقدامات لازم به منظور ثبت آثار مندرج در قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان و پژوهشگران و قانون حمایت از پدیدآوردندگان نرمافزارهای چند رسانهای براساس دستورالعملهای ابلاغی. با استفاده از نرمافزار BPMS دیدگاه این امکان فراهم میشود که الگوی مدیریت دسترسیهای فناوری اطلاعات و همچنین الگوهای دسترسی اطلاعات، بر اساس کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات ITIL پیادهسازی شود. نرم افزار BPMS دیدگاه این امکان را به واحد فناوری اطلاعات میدهد تا فرآیند درخواست و ارائهی خدمت از واحد فناوری اطلاعات را مکانیزه کرده و به این ترتیب به کارکنان سازمانها این امکان را بدهند که هر زمان که با مشکل برخورد کردند درخواست راهنمایی یا درخواست کمک خود را ثبت کنند. با استفاده از نرمافزار BPMS دیدگاه واحد فناوری اطلاعات میتوانند خدماتی را که به سازمان ارائه میکند بر اساس SLA توافق شده، مورد سنجش قرار دهد و نسبت به ارتقای سطح عملکرد خود در هدفگذاریهای دورهای اقدام کند.

بر اساس نوع و سطح درخواست ارائه شده به واحد فناوری اطلاعات مسئول مربوطه، برای رفع مشکل یا ارائه خدمت مشخص شده اقدام میکند. واحد فناوری اطلاعات باید اطمینان حاصل کند که هر کاربر فقط به اطلاعاتی که کاملا برای وی ضروری است، دسترسی خواهد داشت و این دسترسی بر اساس مجوزهایی که مدیران و مسئولان صاحب تصمیم سازمان ارائه کردهاند صورت گرفته است. ماهیت سنتی توسعه سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر یک دیدگاه سخت یا مکانیستی برای حل مشکلات می باشد (Dahlbom & Marhiassen , 1993 ) . این نیاز گاهی از ضعف دانش کاربران و گاهی از اشکالات در زیرساخت سیستمهای اطلاعاتی ناشی میشود. ۱۴. ارزیابی محتوایی و کیفی متون منتشر شده (مکتوب و الکترونیک) از طریق گروههای تخصصی، تهیه و ارائه گزارش مربوطه به معاونت متبوع. ۱۳. هماهنگی و تعامل با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با اطلاع معاونت متبوع بمنظور تبیین مقررات، موازین و طرحهای حقوقی. پارک علم و فناوری مازندران مجموعه ای تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که به عنوان یکی از مهمترین ساختارهاي مؤثر در اقتصاد دانش بنیان، محيطي مناسب براي استقرار، رشد، توسعه و شکوفایی مؤسسات و شرکت های دانش بنیان را فراهم می آورد و شرکت هایی فناور مستقر در آن در تعامل سازنده با دانشگاه ها و سایر مؤسسات پژوهشی و فناوری به فعاليت هاي فنّاورانه می پردازند.

برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید. این زیرساخت میتواند اعم از سیتسمهای عامل، شبکه، اینترنت، دسترسی به فایلها و پرینترها و بسیاری موارد دیگر باشد. همچنین به اطلاع میرساند؛ پیرو تصویب هیأت تحریریه نشریه، برای چاپ مقالات پذیرفته شده که از ابتدای سال ۱۴۰۱ به نشریه ارسال شوند، مبلغ سیصد هزار تومان (مطابق با آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز) از نویسندگان دریافت خواهد شد. پیادهسازی این فرآیند در سازمان علاوه بر کمک به واحد فناوری اطلاعات، این امکان را به واحدهای منابع انسانی سازمانها میدهد تا در زمان ورود و خروج افراد از سازمان، براحتی ایجاد و لغو دسترسی آنها را مدیریت کنند. ۱۲. بررسی و اظهار نظر کارشناسی در مورد طرحها و برنامههای فرهنگی ارجاع شده از سوی شورای فرهنگ عمومی و سایر دستگاههای مرتبط. این واحدها با توجه به اساسنامه و یا سایر اسناد قانونی در زمینه تحقیقات کاربردی و توسعهای، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال فناوری،ارائه خدمات تخصصی و تجاری کردن نتایج تحقیقات فعالیت داشته و شامل شرکتهای خصوصی، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و یا مراکز تحقیقاتی وابسته به جهاددانشگاهی و یا دستگاههای اجرایی هستند.

طراحی سایت یکی از علوم مرتبط به رشته فناوری اطلاعات است. مركز آمار ايران نیز دو بار طرح آمارگيري از كاربران اينترنت در خانوارهاي كشور را در سالهای 1387 و 1389 به اجرا درآورده است. این طرح در سال 1392 با عنوان «طرح آمارگیری استفاده خانوارها و افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات» به سفارش «سازمان فناوری اطلاعات ایران» به عنوان مسئول تدوین نظام پایش شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و با همكاري «پژوهشكدهي آمار» تهیه و اجرا شده است. در سال 1394 نیز این طرح با عنوان«طرح آمارگيـري برخـورداری خانـوارها و افـراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات» اجرا شده است. ارتباطات از زيرساختهاي مهم توسعه كشور است. ارتباطات نقش مهمي در تحول اقتصادي كشور به سمت چشمانداز اقتصاد دانش بنيان دارد. به نقل از نیوز، قبل از همهگیری، استفاده از برخی راهکارهای تحول دیجیتال در صنعت گردشگری مانند ردیابی تماس و فناوریهای بدون تماس به کار گرفته شده بود که توانست به پیشگیری، هشدار و کاهش انتقال بیماری کمک کند. به طور کوتاه، فناوری اطلاعات با مسائلی مانند استفاده از رایانههای الکترونیکی و نرمافزار سروکار دارد تا تبدیل، ذخیره، حفاظت، پردازش، انتقال و بازیابی اطلاعات به شکلی مطمئن و امن انجام پذیرد.

دیدگاهتان را بنویسید