نرمش سیاست آمریکا در قبال ایران برای مهار چین (قسمت دوم)

همچنین خانوادههای پرجمعیت زیادی وجود دارند که به اتکای فراوانی و جوانی افراد، فعالتر و بانشاط بوده و به سلامت و صحت زندگی میکنند. بخش نخست سیاست اصلاحات در اقتصاد روستایی چین دکتر ناظم خادم آدم مقدمه استراتژی اقتصادی کشور چین پیش از شروع اصلاحات در سال 1978 در فضای سیاسی حاکم بر آن دوران،بر محور تأکید بر سیاست درهای بسته،اتکاء به برنامهریزی متمرکز،استفاده از نظام کمونها و اولویت دادن به تولید صنایع سنگین میگشت. از سال 1966 تا 1976 در چین انقلاب فرهنگی به وجود آمد که خاطرهی خوشی برای چینیها بر جای نگذاشت. بر همین اساس است که کشورهای توسعه یافتهای که با رشد منفی جمعیت مواجه شدهاند نتوانستهاند با تبلیغات، مردم را به فرزندآوری بیشتر ترغیب کنند و ناچارند مهاجرین و پناهندگان را با سهولت بیشتری بپذیرند. در مباحث جمعیتشناختی غالباً به آسیبهایی اشاره میشود که از ترکیب فقر و پرجمعیتی خانوادهها به وجود میآید. امکانات شغلی فراوانی که در شهرها پدید میآید سبب ایجاد جریان یک سویه مهاجرت از روستا به شهر میشود. در چنان فضایی شبکه رفتاری و اخلاقی خاصی پدید میآید. 3ـ آثار و پیامدها الف- تغییر نظامهای تربیتی و مفاهیم اخلاقی «جان رایان»، دینشناس کاتولیک امریکایی از همسران میخواهد که بچههای زیادی داشته باشند.

تأثیرگذار این متغیرها موجبات بازتعریف سیاست خاورمیانهای چین را فراهم آورده است،به گونهای که آن را از منطقهای کم اهمیت در سیاست خارجی این کشور به منطقهای برخوردار از اهمیت استراتژیک،ارتقا داده است. وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به برنامههای بزرگداشت پنجاهمین سالگرد برقراری روابط سیاسی دو کشور، از همکاریهای سازنده چین در تامین بیش از ۱۱۰ میلیون دز واکسن مقابله با بیماری کرونا قدردانی کرد. این دیپلمات چینی همچنین درباره توسعه روابط دو جانبه تهران و پکن، تقابل چین و آمریکا، اهمیت تحولات افغانستان و بحران اوکراین نیز مواضع دولتش را تبیین کرد. در نهایت نیز این کشور ضمن همصدایی با جهان سوم و همچنین منع تنش در برابر شوروی ، با ایالات متحده نیز به تفاهیم رسید. همچنین برنامههای هنری را در نظر گرفتهایم که برای سالمندان اجراء کنیم. حکومت چین به این انتقادات اینگونه پاسخ میدهد که برای تعریف مفهوم حقوق بشر بایستی سطح توسعهٔ اقتصادی یک کشور و «حق مردم برای معیشت و پیشرفت» در نظر گرفته شود.

3ـ خانوادهها به دلیل تضعیف روابط خویشاوندی، به سوی سرگرمیهای نوین و لذتهای جایگزین کشیده میشوند. راه سومی که از هجوم جمعیت به شهرها جلوگیری کند، شبکه روابط خویشاوندی را حفظ نموده و انسانها را مجبور به کوچک کردن ابعاد خانواده تا سطح تک فرزند نکند. روزی جمعیت زیاد بحران آفرین میشود و روزی دیگر میبایست به رشد منفی جمعیت و پیامدهای آن اندیشید. به طور قطع نمیتوان این الزام را پذیرفت که جمعیت زیاد با فقر ملازم باشد. شاید اندیشیدن به راه سوم خالی از لطف نباشد. و سرانجام آنکه اندونزی و هند دیوار دفاعی ای را فراهم می کنند، که در صورت درگیری چین و آمریکا، ممانعت آمریکا از واردات نفت و گاز خلیج فارس و آفریقا را تسهیل خواهند نمود ( و یا حداقل مانعی برای طرح آمریکا نخواهند بود). صنعت کشاورزی سلسله مینگ نسبت به سلسله های قدیمی دیگر نیز پیشرفته بود. آن هم مردمی که خود را متقاعد کردهاند که بچهدار شدن فقط به دردسرهای آنها میافزاید. او همچنان متقاعد شده است که تسای اینگ ون، رئیس جمهور تایوان در حال پیشبرد برنامه استقلال است و ادعا می کند که “جدایی طلبی استقلال طلبانه” این کشور جزیره ای “جدی ترین خطر پنهان برای بازآفرینی ملی” باقی مانده است.

کشف و استخراج خرابه های شهر ” این ” مهم ترین کشف اشیای قدیمی چین در قرن بیستم حسوب می شود . البته ناگفته نماند مسئولین شهر شانگهای اهمیت زیادی برای ارائه خدمات به شهروندان خود قائل هستند و سرمایهگذاری در این خصوص را افزایش دادهاند ولی آنان معتقدند شانگهای در سالهای آینده در ارتباط با سالخوردگی جمعیت این کلان شهر با چالشهای بیشتری روبرو خواهد بود و در حال حاضر ۲۲٫۵ درصد از جمعیت شانگهای سالمند هستند و از اول قرن ۲۱ شمار افراد بالای ۶۰ سال بیش از ۱۰ درصد بوده است و یکی از راهکارهای به عمل آمده تشکیل بنیادی به همین منظور است که این بنیاد با چهار کمیته تخصصی خود تمام نیروهایش را برای کمک به افراد سالمند بکار گرفته است. اگرچه خانوادههای پرجمعیتی هم وجود دارد که به دلیل شرایط اجتماعی ـ اقتصادی دیگر، تعداد افراد خانواده برای آنها ایجاد مشکل کرده است. بهطورقطع اگر برنامه اصلاحی چین اجرا نمیشد، کشوری با چنین جمعیت و محدودیتها از نظر منابع، با مشکل بزرگی مواجه میشد.

دیدگاهتان را بنویسید