نجوم احکامی در خطبه ۷۹ نهج البلاغه |

برو و کار دیگری را انجام بده. به جرأت میگویم، کسی اگر پیش من بیایید و پیشنهادی مطرح کند، به ندرت “نه” میگویم؛ میگویم فکر خوبی است، برو انجام بده. از خیلی سال پیش به خودم و دانشجویانم گفتم اگر روزی دو صفحه کتاب فیزیک نخوانم، آن روز خودم را فیزیکدان نمیدانم و در کار فیزیکدان هم دخالت نمیکنم و این قرار را تا به امروز حفظ کردهام و این موضوع، یکی از تعهداتم به خودم است. دانستن جهت قبله خود مبتنی بر حل مسئلهای از مسائل علم نجوم است و به مثلثات کروی مربوط می شود و اینکه نماز کسوف و خسوف واجب است، خود مستلزم آن است که پیش از وقت آمادگی برای شناختن زمان این دو حادثه آسمانی را داشته باشند، که جز از راه شناختن حرکات خورشید و ماه و استفاده از زیجهای صحیح میسر نمیشود.

در هر مثلث کروی اگر از مجموع شش ضلع و زاویه, سه عنصر معلوم باشد, می توانیم بقیه عناصر را نیز محاسبه نماییم. فاصله بین دو نقطه یک ضلع مثلی خواهد بود که راس دیگرش آن جسم است . در فاصله ی ۳/۵ میلیاردی از کره ی زمین یکی از اجرام دلربای منظومه ی شمسی قرار دارد. ستارگان در فضا حرکت میکنند ، ولی به علت فاصله زیاد از زمین ظاهرا ثابت به نظر میرسند. ستارگان و سیارات در کره­ی آسمان می­پردازد. این مرکز هر ماه با هدف ترویج نجوم اقدام به برگزاری رصدهای آسمان شب و نیز سلسله همایشهای “باشگاه نجوم اصفهان” میکند.

این خصوصیات در مکتب ابنسینا وجود نداشت. ابوریحان چند سالی بزرگتر از ابن سینا بود، اما این خصوصیت ابوریحان در مکتب ابنسینا نبود؛ البته در مکتب “زکریای رازی”، “ابن هیثم” وجود داشت. دولتها و آدمها این تمایل را دارند، اما فرهنگ این جامعه همه را بد میداند و هرکسی در تعامل با دیگری میخواهد بر زیردستش نظارت کند و اگر بالادست است، دست روی دست میگذارد که مبادا کاری کند که بالادستی نپسندد و چون به من نظارت دارد، پس بهترین کار این است که دست روی دست بگذارم که نه “بد” باشد نه “خوب”! منجم اگر منجم باشد میتواند از آن درست و برای دفع ضرر استفاده کند.

بعد نوشتم دکتر منصوری خدمات زیادی برای این کشور انجام داده است؛ انجمن فیزیک اگر الان وجود دارد، اگرچه قبل از انقلاب هم وجود داشت، اما احیا، توانمندسازی و گسترش آن به دست دکتر منصوری انجام گرفت و کارهای دیگری مثل مرکز نشر دانشگاهی، خدمات بزرگی است که توسط وی انجام شده است. البته، در دو پرسش اخیر از طریق ذکر نمونه توجه داده شده است که در برخی نمونهها پیشگوییها همواره درست بوده و تفاوت اینگونه موارد از گونههای دیگر مورد توجه قرار گرفته و بیان این تفاوت درخواست گردیده است، اما با این حال، شاهدی بر تفکیک دو شاخهی علمی و غیر علمی نجوم از سوی سلار دیلمی دیده نمیشود؛ حال باید دید آیا در پاسخی که از سوی سید مرتضی مطرح میگردد، این تفکیک، به روشنی صورت گرفته است یا نه؟

صحبت از اینکه یکی از مفاخر و چهرههای ماندگار و بزرگ حوزه علم نجوم و اخترفیزیک کشور، از سوی استادی دیگر، دانشگری بیخبر خوانده میشود که در خصوص موضوعی تن به محملی شبه علم داده است! اگر هم به صورت جدی قصد خرید دارید، با دانلود کتاب 50 هدف قابل رصد برای تلسکوپ کوچک میتوانید اطلاعات بسیار مفیدی در این خصوص به دست بیاورید. همانطور که بالاتر ذکر شد اولین قدم دانلود کتابهای نجوم است اما با این آثار مانند کتابهای مدرسه برخورد نکنید.

از طرف دیگر، این سایت منبعی معتبر برای دانلود کتاب رایگان محسوب میشود که در صورت تمایل میتوانید مطالعهی خود را با کتابهای رایگان آغاز کنید. جهت اطلاعات بیشتر در رابطه با شرایط بورسیه رشته ستاره شناسی یا نجوم در خارج از کشور با موسسه های مهاجرتی معتبر یا سفارت کشور مورد نظر تماس حاصل فرمایید. رشته نجوم یا ستاره شناسی به دلیل نیاز به زیرساخت فراوان و حرفه ای در کشور ما تا حدود زیادی در فراموشی قرار گرفته است.

پیشنهاد کرده بود که مناظرهای بین من و دکتر منصوری ترتیب داده شود و ما با هم صحبت کنیم. پیشرفت علم نجوم اسلامی، با تدوین گاهنامه ها و تقویم ها و رساله هایی برای یافتن جهت قبله و نظایر اینها، از یک طرف جوابگوی نیازمندی ها مسلمانان شد و از طرف دیگر، یک علم نجوم ریاضی محور فراهم آمد که البته بسیار صحیح و دقیق بود. به این ترتیب دانشجویان بیشتر در دانشگاه حضور دارند؛ البته حفظ این تاریخها به انضباط شدیدی نیاز دارد. محققان به منظور مشاهده دقیق وضعیت ستارگان، صورتهای فلکی، سیارات، اقمار، کهکشانها و اجرام اعماق فضا به ابزار خاصی نیاز دارند؛ برای نمونه “خورشید امروز” ابزاری است که جدیدترین تصاویر خورشید را با کیفیت بالا نشان میدهد.

به بیان ساده رشته دانشگاهی نجوم یا اخترشناسی، به بررسی موقعیت، حرکت و ویژگیهای فیزیکی پدیدههای آسمانی از جمله، ستارهها، سیارهها، کهکشانها و … با استفاده از ابزارهای ذکر شده و دیگر منابع موجود، میتوانید به آسانی به دوردستترین نقاط کیهان سفر و اجرام آسمانی را مشاهده کنید. اخترشناسی شهودی به جمعآوری دادهها، پردازش آنها و تولید و نگهداری ابزارهای اخترشناسی میپردازد. دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، نمونه بسیار موفقی از عمومیسازی و ترویج علم و تنها دانشگاه باز (دانشگاه بدون دیوار و حصار) کشور است؛ دانشگاهی که با برداشتن دیوارها و حصارها، والدین را تشویق به حضور و بازدید از محل تحصیل فرزندانشان میکند.

اگر در مقطع راهنمایی تحصیل میکنید کتاب آشنایی با اخترفیزیک ستارهای نوشتهی اریکا بوم میتواند منبع خوبی برای شروع باشد. شما فکر میکنید دانشگاه “شیکاگو”، “هاروارد”، “پرینستون” و “پنسیلوانیا” دورشان دیوار است؟ اواخر دهه ۶۰ دانشگاهها همه بطور بیمحابا به دنبال تحصیلات تکمیلی بودند و فرقی نمیکرد که این درخواست از طرف دانشگاه دو سال تأسیس در یک شهر کوچک یا دانشگاه تهران باشد. این پیشنهاد را پذیرفتم و به مشهد رفتم. اگر اشتباه نکنم حدود سال ۱۳۵۰ بود؛ به دانشگاه شیراز پیشنهاد کردم که اخترفیزیک را به اندازه کافی گسترش دادهایم. شهاب واره معمولا اجسام جامد ریز ( به اندازه ته سنجاق ) که در فضا حرکت می کنند .

از اولین رصدخانههای نجوم کشور است که در ایران ساخته شده است. مهری نقوی اظهار کرد: این رویداد یادمان پروفسور احمد کیاست پور است که خدمات زیادی به علوم نجوم ارائه کرد اما من خود را شایسته صحبت درباره او نمی دانم زیرا مدت کوتاهی با آو آشنا بودم. ذوالفقاریراد تأکید کرد: استاد کیاستپور رخدادهای نجومی مانند کسوف، خسوف، گذر سیارات از مقابل خورشید و رؤیت هلال را فرصت مناسبی برای ترویج نجوم در میان مردم میدانست و بر اطلاعرسانی، برگزاری نشستها و برنامههای رصدی تأکید میکرد تا از این طریق، مردم به علم نجوم جذب شوند.

تاریخ برگزاری آزمون 11 تا 19 مرداد سال 1398 است و تمامی داوطلبان هنوز فرصت دارند تا خود را به آزمون برسانند , جمع بندی کنند و منابع هنوز خوانده نشده را مطالعه و یا منابع قبلی را مرور کنند . سالی که به عنوان فرصت مطالعاتی به دانشگاه “پنسیلوانیا” رفته بودم، دانشگاه مشهد درحال توسعه بود و برای ریاست دانشکده علوم (دانشگاه مشهد) به من پیشنهاد شد. هیچکس در محوطه دانشگاه نیست و در شبانهروز همه میتوانند در محیط دانشگاه قدم بزنند. مسائل مطرح شده در این کتاب همه واقعی هستند و ستارهشناسان در آزمایشگاههای واقعی با این مسائل مواجه بودهاند.

دیدگاهتان را بنویسید