منطق قدیم [منطق ارسطویی یا منطق اسلامی] به زبان ساده ⋆ لوکئوم

همچنین مکتب علامه طباطبایی ـ که برگرفته از قرآن مجید و معارف اهل بیت است ـ با استفاده از مبانی جهان شناختی، بر سعادت فردی و اجتماعی تاکید می کند؛ این مکتب، معتقد است که انسان باید اهدافی همچون: کسب علم، عبادت، خدمت به خلق را در جهت رسیدن به خدا داشته باشد. این دو مکتب ازجنبه تقدیرگرایی و اینکه منشا آفرینش جهان خدا است، تشابه دارند و وجه افتراقات این دومکتب این است که در مکتب رواقی اصالت با ماده است وخداوند و جهان مادی هستند و در مکتب علامه طباطبایی اصالت با روح است و خداوند از هرگونه ویژگی مادی مبرا است و در بحث فلسفه زندگی هیچگونه تشابهی ندارند.

چنان که جان پسمور اشاره کرده است، این موضوع مشکلات زیادی به وجود میآورد. زیرا ملال محصول رفاه است اما گاهی مشکلات یک زندگی سخت متعارف هم میتواند منجر به ملال شود. نسخههای فلسفی از فیلسوفان بزرگ میپیچد تا به ما کمک کند با مشکلات زندگی بهتر کنار بیاییم و تلاشی است برای زندگی بهتر با استفاده از درمانهایی که فلسفه در اختیار ما قرار میدهد. برای تعریف فلسفه بهتر است که تفاوت آن را با سایر علوم توضیح داد. خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) چندین عنوان کتاب را برای خرید از دومین نمایشگاه مجازی کتاب پیشنهاد داد و افزود: من کتابهایی معرفی میکنم که از لحاظ اینکه در حوزه فلسفه زندگی هستند کاربردی بوده و چون با مسایلی که این روزها با آن مسایل درگیر هستیم مرتبط هستند از دید من حائز اهمیت هستند.

پیکانی در ادامه کتاب «تسلیبخشیهای فلسفه» را پیشنهاد داد و گفت: این کتاب اثر الن دوباتن است که یکی از مشهورترین افرادی است که کتابهای عمومی در حوزه فلسفه مینویسد. کييرکگورد میگفت: دو نوع فیلسوف داریم: یکی فیلسوف مجرداندیش یا انتزاعی که کاخی میسازد و خود همچون سرایداری در پای این کاخ مینشیند و ربطی به آن بنا ندارد و دیگر فیلسوف انضمامی یا عینی که فلسفه را زندگی میکند و نسبت به مسایل مشخص روز پیرامون خویش دلمشغولی دارد. راه دوم پیدا کردن فلسفه زندگی خود این است که مسیر دنیا شبیه به نظام اقتصادی است، در این نظام، مردم برای بقا و بهدست آوردن منابع باهم کار میکنند، اما اغلب آنها در یک مکان جمع میشوند و ازدحام میکنند.

همیلتن کاملاً به این مسئله توجه دارد که «زندگی بسیار بسیار پیچیدهتر و در برابر توضیح مقاومتر از آن است که بتوان با مطالعۀ کتب دانشگاهی دربارۀ فلسفۀ اخلاق درکی کامل یا رضایتبخش از آن بهدست آورد». این دسته از متفکرین یا زندگی را منفی و پر ادبار میدانند یا آن را هیچ و پوچ و بیمعنی میانگارند. ۱۱- هیچ جایی بهتراز آنجایی که هستید، نمی باشد: و یا آنـکه مـرغ همسایه غاز نیست. که پاسخش بر عهده هیچ کدام از علوم خاص بخصوص علوم تجربی نیست و در واقع وظیفه این علوم پاسخ به این سوءالات نیست.

پیکانی بیان کرد: همچنین کتاب «هنر سیر و سفر» نیز دیگر کتاب پیشنهادیام است که نکات ظریفی درباره اینکه سفرکردن برخلاف چیزی که ما فکر میکنیم فقط تهیه بلیط و رزرو هتل نیست، دارد و به این مساله میپردازد که چگونه به خود پدیده سفر نگاه کنیم و چگونه مقصد را عمیق و فلسفی ببینیم و در نهایت سفر برای ما تبدیل به یک تجربه دلنشین و رضایتبخشی میشود. اغلب نوعی خلأ دروني را احساس میکنیم که امیدواریم آن را با عشقهای عموماً نادرست اما پذیرفتهشده پرکنیم. در مقاله نخست در این کتاب که عنوان«مقدمهای بر رابطه شهری و زندگی روزمره از نظرگاه فلسفی» برای آن انتخاب شده است، نگارنده به بررسی رابطه شهر و زندگی روزمره از منظر فلسفی پرداخته و به نوعی درصدد است که به خواننده بگوید منظر فلسفی با رویکرد جامعهشناسی و روانشناسی متفاوت است.

مطمئناً این اتفاق نمیافتاد، یا مثلاً پروفسور سمیعی در در رشته تخصصي خود بهترین است، اگر جای فرد دیگری بود، شاید به این عملکرد و جايگاه نمیرسید. میپردازد. همیلتن که به جز فلسفه در رشته ادبیات آلمانی هم تحصیل کرده و رابطه فلسفه و ادبیات از جمله دلمشغولیهای اوست، در کتاب فلسفه زندگی به انواع متون مهم ادبی نیز ارجاع میدهد و نقل قولهایی از بزرگان ادبیات میآورد. مقولات عشر از جمله مواردی است که در فلسفه به کار میرود و حتی بسیاری جای آن را نه در منطق بلکه در فلسفه میدانند. توافق آگاهانه هم چنین تضمین می کند که ارزش های متخصصان سلامتی، انسانی باقی مانده و با خواست های بیماران و ارزش های کل جامعه، از جمله ارزش های اقلیت ها هم سو می ماند و بالاخره اگر اشتباهاتی در کار باشد توافق آگاهانه، متخصص پزشکی را از آنها حفظ می کند.

بنابر این بر پایه نگاه کاملا روشنی میتوان اذعان کرد که تاریخ از تفسیر تاریخی و علاقه تاریخی شکل گرفته است، حتی اگر آن رخدادهای اصلی خودشان دیگر در میان نباشند. این دو حدیث را برای نمونه یاد آور شدیم؛ زیرا کافی است توجه کنیم: مرحوم کلینی( متوفای 329ق) در کتاب کافی، باب مفصلی در مورد عقل باز کرده و احادیثی را گردآورده که همگی حاکی از عقلانیت آیین محمدی است. زیرا پاکدامنی و شرافت تنها در پرتو عشق ظاهر میگردد. پاسخ پرسش شما در این عنوان چکیده شده، تراونی میرساند که یهودستیزی هایدگر به فهم او از آنارخی و تاریخ هستی بسته است.

ایدهی کلی این است که اهمیتی ندارد تو چه کسی هستی، بلکه اگر ارزشی را به بازار بیاوری، پاداش خواهی گرفت. در مقابل اگر فلسفه مسئله معنای زندگی را حل نکند و بزرگترین مسائل را حل کند باز هم کار چشمگیری برای بشریت نکرده است. در حالی که این گونه سوءالات برای انسان کنجکاو مطرح است و نمی توان به انسان دستور دادکه درباره این مثال فکر نکند. یا این که یک مربع چهار ضلع دارد نیز غیرقابل اعتماد است، زیرا خدا میتواند ما را در شرایطی ایجاد کند که برای مثال هر بار که چیزی را میشماریم مرتکب اشتباه شویم.

شما فریبخورده هر حوزهای میشوید، زیرا به دیگران مینگرید و میبینید آنها مالک زندگی خوبی هستند، بنابراین در مسیر آنها گام برميداريد و نمیدانید روشهای بسیار متفاوتی هم وجود دارد! آمارهاى مستند نشان مى دهند كه با افزايش برهنگى در جهان، طلاق و از هم گسيختگى زندگى زناشويى نيز در دنيا همواره بالا رفته است زيرا «هر چه ديده بيند، دل كند ياد» و هر چه دل در مقوله هوس هاى سركش بخواهد، به هر قيمتى باشد، به دنبال آن مى رود و به اين ترتيب، هر روز دل به دلبرى جديد مى بندد و با قبلى، وداع مى كند اما در محيطى كه «حجاب» حاكم است و ديگر شرايط اسلامى رعايت مى شوند، دو همسر، تعلق به يكديگر دارند و احساسات و عشق و عواطفشان، مخصوص يكديگر است.

شـایـد بسیاری از مردم از سخنانی که شما به زبان می آورید، کارهایی که انجام مـیدهید و یا آنکه چگونه مقابل دیگران ظاهر می گردید، خوشـشان نیاید اما خـیـلی هـای دیگر آن را می پسندند. در واقع ریاضیات پلی مناسب برای رفتن به طرف فلسفه است .علاقه مندی به فلسفه نیز یکی دیگر از عوامل موفقیت دراین رشته است .آشنایی کامل به زبان انگلیسی برای دانشجویان فلسفه غرب و آشنایی به زبان عربی برای دانشجویان فلسفه اسلامی ضروری است . زیرشاخههای برجسته دیگر شامل فلسفه علم، فلسفه سیاسی، زیباییشناسی، فلسفه زبان و فلسفه ذهن هستند. شاید بتوان فلسفه تاریخ هگل را بزرگترین تئوری فلسفی در مورد تاریخ دانست.

اینکه چگونه مساله مرگ باعث میشود بحثهای فلسفی زیاد و مهمی در طول تاریخ مطرح شود و سپس معرفتشناسی و زیباشناسی به دنبال آن مطرح میشود. همینطور دربارۀ دو جنبۀ مهم از حیات انسان، یعنی خواب و آمیزش جنسی که در بررسیهای فلسفی کمتر مور فلسفۀ زندگی مجموعهای است از چند جستار یا مقالۀ فلسفی که مطابق تقسیمبندی رایج در حوزۀ «فلسفۀ اخلاق» قرار میگیرد. جوان با خود میگوید شاید از همین راه نیازهایش برآورده شود ولی تمام نیازهای زندگی نیازهای جنسی نیست. راه اول پیدا کردن فلسفه زندگی خود این است که لازم است این نکات را به یاد داشته باشید: برای رسیدن به کشف معنای زندگی خود میبایست آن کاری که انجام ميدهيد را دوست داشته باشید و با آن عمیقاً ارتباط برقرار کنید.

با توجه به اين كه خداوند متعال عليم و حكيم است، پس يكايك احكام، حكمت خاصى دارند، ولكن پى بردن به آن اسرار، براى ما هم، ميسر نيست و هم، چندان مفيد نيست چه اين كه با علم محدود ما از نيازها، استعدادها و نيز راه رفع نيازهاى واقعى و شكوفا كردن استعدادها به نحو صحيح و بدون مخاطرات جسمى و روحى، مادى و معنوى، چگونه مى توان چنين ادعايى کرد. پس جلباب، لباس گشاد و پارچه اى است كه همه بدن را مى پوشاند. پس آنچه تحقق یافتنى است، فضیلت یک شهروند خوب است، نه یک انسان خوب.

البته اين سخنان نه بدين معناست كه بگوييم مابعدالطبيعه به صورت نظامي تام و كامل كه اطلاعات جامعي درباره كل ساختار واقعيت و اموري كه غالباً مايل به شناختن آنها هستيم ارایه ميدهد، ممكن است يا حتي ممكن خواهد بود. وی ادامه داد: این کتابها نه در ایران، بلکه در تراز جهانی هم کتابهای مهم و پرفروشی بودهاند و نویسندگان این کتابها افراد متخصصی در حوزه فلسفه زندگی هستند. این دو اعتراض را نمیشود با هم جمع کرد. باز این نظر را نیز میتوان نقد کرد، به نظر میرسد که بین وفای به عهد و بی وفایی حد وسطی وجود ندارد و همینطور هم راستگویی.

از نظر دکارت، انسان یک اتحاد ذهن و بدن است، دو ماده کاملاً متفاوت که در غده صنوبری با هم تعامل دارند. او نه­تنها زندگی معنادار را در ارتباط با موجود برتر از عالم ماده تفسیر نمیکند، بلکه مهم­ترین عامل بیمعنایی زندگی انسان­ها را اعتقاد به عالم متافیزیک معرفی مینماید. وی در پایان سخنانش با لذت بخش خواندن این کتاب گفت: ما برای زیستن در یک جهان متکثر به “من”ی نیاز داریم که متکثر است تا بتوانیم در جهان پیچیده با آن ارتباط بگیریم و این کتاب کمک شایانی به یافتن این من خواهد کرد. عفت و حیا از جملهی این صفات میباشند که یکی از راههای تأمین این صفات و سجایا، ازدواج است.

بنابراین منطقی نیاز دارد که امکان سریان فلسفه را در کل منظومة اطلاعاتی و معرفتی مهیا نماید. کسانی وجـود دارنـد کـه مـعـتـقدند اگر هر فردی از فلسفه زندگی شخصی خود پیروی کند کارخطرناکی نموده است. لاَ یَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ «(واقعه/۷۷-۷۹)؛ این کتاب یعنی قرآن کریم که صاحب کرامت است در کتابی است که کنان و حجاب دارد و مکنون است و اگر کسی پاک نباشد به او اجازه نمی دهند که دستش به قرآن برسد و اگر بخواهد قرآن را لمس کند، ملائکه او را دور می کنند و نمی گذارند به ساحت قرآن نزدیک شود.

دیدگاهتان را بنویسید