مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

هماکنون نیز همچنان ادامه میدهد. این نحوه بیان نشان میدهد که اصل جواز ازدواج موقت، مسئلهای مسلم بوده است و قرآن کریم صرفا بر لزوم پرداخت مهریه تاکید دارد. همچنین در آیه های 183 تا 188 قرآن کریم، به برخی از اعمال روزه اشاره شده است. با توجه به نقل قولهای مختلفی که علامه جعفری در کتابهای خود از نویسندگان اصلی جریان پوچی جهان، آلبر کامو و فرانتس کافکا در تأیید مدعای بحثها آورده میتوان گفت منظور ایشان از گروههای غربی مورد اشاره در گروه سوم چه بسا این ۲ نویسنده بزرگ باشد.

همچنین گفته شده اولین فرامین اخلاقی مدون که انسان را مورد خطاب قرار داد فرامین دهگانه خداوند در سفر پیدایش و سفر تثنیه و نیز احکام دینی و اخلاقی یهود در سفر لاویان بود؛ که این نیز جای تأمل است با توجه به آنچه گفته شد از ضرورت وجود پیامبران از آغاز زمان زندگانی بشر و وجود پیامبران قبل از موسی بدون شک ده فرمان اولین فرمان اخلاقی خداوند نمیباشد چرا که در زمان نوح نیز خط موجود بودهاست. این کتاب برای کسانی طراحی شده است که برای نخستین بار هم به دین و هم به فلسفه بر میخورند و مداخل به گونهای با یکدیگر و با خوانشهای بین سطور پیوند خوردهاند که خوانندگان بتوانند فهم خود را از آنچه اینجا مییابند افزایش دهند.

شخص اگر عقل را در نهاد خود دارد باید از نهاد خود پیروی کند، ولی اگر ندارد به صرفه اوست که فرمان بردار عقل بیرون از خود باشد تا بدینسان همه آدمی زادگان به راهنمایی آئینی واحد در حد مقدور، برابر و دوست یکدیگر شوند. ولی هیچ چکش سازی فقط به این دلیل نمی کوشد که چکش خود را تا آخرین حد امکان سنگین سازد و چکش ساز خوب این حد را رعایت خواهد کرد. فضيلت بنده به رابطه اش با خدایگان وابسته است که باید در بنده فضیلت سزاوار او را پدید آورد، از این رو کسانی که خود آموزی را به بنده منع می کنند و می گویند که باید به او فقط فرمان داد، راه به خطا برده اند زیرا بندگان را باید بیش از کودکان ره نمود و پند آموخت.

طبیعت دوست دارد که میان بدن های آزادمردان و بندگان فرقی بگذارد و از این جهت است که قوت جسمانی را برای آن جام کارهای نوکری نصیب بندگان کرده و نیروی عقل و فضیلت را به اربابان تخصیص داده است و گرچه اینان برای آن جام مشاغل پست بی مصرفند، ولی برای اداره زندگی سیاسی و اشتغال به فنون جنگ و صلح شایسته اند. گرچه این بازدارنده چندان دشوار نیست؛ زیرا سویه التفاتی ویژگی همهٔ حالات ذهنی نیست و تنها برخی از این حالات را دربرمیگیرد. این قبیل چیزها عناصر واقعی ثروت هستند زیرا که دارایی مورد نیاز انسان نامحدود نیست و گرچه سولون در یکی از اشعارش به ما می گوید که هیچ حد و حصری برای ثروتمند شدن انسان تعیین نشده است.

داشتن پوشش كامل در پيشگاه خداوند، نوعى ادب و احترام به ساحت قدس ربوبى است. لاَ یَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ «(واقعه/۷۷-۷۹)؛ این کتاب یعنی قرآن کریم که صاحب کرامت است در کتابی است که کنان و حجاب دارد و مکنون است و اگر کسی پاک نباشد به او اجازه نمی دهند که دستش به قرآن برسد و اگر بخواهد قرآن را لمس کند، ملائکه او را دور می کنند و نمی گذارند به ساحت قرآن نزدیک شود. البته در دوره کار شناسی فلسفه ،دانشجویان بیشتر شناخت مفصلی در باره تاریخ فلسفه غرب بدست می آورند یعنی سیر تاریخی فلسفه را از فلسفه یونان تا زمان حاضر و تا حدودی نیز سیر تاریخی فلسفه اسلامی را مطالعه و بررسی می کنند .گفتنی است که در کشور مافلسفه اسلامی وفلسفه غرب به عنوان دو گرایش تحصیلی متفاوت ارائه شده است ؛یعنی رشته فلسفه در معنای عام به فلسفه غرب می پردازد و رشته الهیات گرایش فلسفه اسلامی ،فلسفه و حکمت اسلامی را مورد بررسی قرار می دهد .سیستم آموزشی نیز در این دو رشته تا حدودی تفاوت دارد ؛چون سیستم آموزش فلسفه غرب در کشور ما بیشتر بر اساس سیر تاریخی است اما سیستم آموزش فلسفه اسلامی بر اساس مکاتب فلسفی مثل فلسفه مشاء، اشراق یا ملا صدرا می باشد .

پاسخ : پوشاندن انگشتر و حلقه واجب نیست اما پوشاندن موهای مصنوعی و زینتهای پنهانی (مانند دستبند و گردنبند ) واجب است حتی اگر نامحرم حضور نداشته باشد. ولی اگر بنده توانایی برخورداری از فضیلت را داشته باشد آنگاه به نظر ارسطو بندگی او ناروا و غیر طبیعی است. راسل می نویسد: «هیچ ملتی اقرار نمی کند که به حکم طبیعت برای فرمان برداری ساخته شده است و تنها نشانه ای که ما را به قصد طبیعت دلالت می کند نتیجه جنگ است.

تربیت عبادی و معنوی، از زیربناییترین مراحل کسب روح عبودیت و خودسازی است که با مراقبت نفس از الودگی و گناه به دست میآید. دلایلی که ارسطو برای توجیه بندگی به کار می برد على الأصول همان دلایلی هستند که افلاطون بیش از وی برای توجیه رقیت دائم طبقه تولید کننده به کار برده است: انسان به داشتن بنده نیازمند است برای این که بتواند فضایل عقلانی و اخلاقی خود را (که برای پروراندنشان استعداد دارد) نشو و نما دهد. هر کس از پدر و مادر بنده زاده می شد، خود به خود بنده بود.

تا به اين جا مسئله آرايش و زيور در مقابل نامحرم را بيان نموديم ولى بايد دانست كه در مقابل افراد محرم، مانند شوهر و فرزند و پدر و برادر و ساير محرمان، اين محدوديت، وجود ندارد. در این نوشته درصددیم تا مباحث معنای زندگی را از دیدگاه آقای جعفری به­عنوان نمایندهای از فرهنگ اسلامی و فریدریش نیچه به­عنوان نمایندهای از فرهنگ غربی، مورد بحث و بررسی قرار دهیم تا خواننده به نگرشی کلی از معنای زندگی دست یابد و زمینهای فراهم شود تا با نگاهی عمیق­تر، خود درباره مسئله معنای زندگی تأمل کند.

مسئله دیگر این است که اخلاق مبتنی بر فضیلت به فضایل اکتسابی میپردازد نه فضایل طبیعی. از بین انواع مال اندوزی، نوعی هست که طبعآ جزئی از فن تدبیر منزل به حساب می آید و این بدان معنی است که فن تدبیر منزل باید چیزهای ضروری زندگی را که برای جامعه خانوادگی یا دولت مفید است، خود تهیه و انبار نماید. به این معنی که اگر میزان ثروت (مثل وزن چکش) خیلی سنگین باشد به کاربردنش دشوار و نگهداری آن اشتباه و بی نتیجه خواهد بود.

اولیای اطفال آن نفوذ انضباطی را که برای ایجاد خصال نیک در کودکان لازم است شخصآ به کار می بردند، به این معنی که افکار آن ها را با اصول و مبانی مسیحیت (در شکل پروتستانی آن) آشنا می ساختند. عابدنژاد افزود: شهید مطهری میگوید قبل از اسلام حجاب در ایران سختگیرانهتر بوده است یعنی حجاب قبل از اسلام هم وجود داشته است. نظریه ای که ارسطو در این باره (توجیه بندگی) ابراز می کند، نظریه ای است شاق که خلاصه اش این است که عمل خدایگان در استفاده از خدمات بندگان فقط برای نیل به هدفی واحد موجه است، و آن هدف این نیست که خدایگان بنده اش را به قصد افزایش ثروت، فراغت یا قدرت خویش به کار برد بلکه این است که هر نوع استفاده ای که از وجود وی (یعنی بنده) می کند صرفآ به این قصد باشد که خود آن بنده را قادر به کسب فضایل انسانی سازد.

مهم ترین نیازى که بر اثر ازدواج تأمین مى شود، نیاز به آرامش و احساس امنیت و آسودگى است این نیاز که در سرشت آدمى ریشه دارد، چنان مهم است که خداوند در بیان فلسفه ازدواج مى فرماید: «از آیات و نشانه هاى خداوند این است که براى شما از جنس خودتان همسرانى قرار دادیم تا در کنار آنان آ رامش یابید.»۲ بنابراین، همسر موجب آرامش و امنیت خاطر و محیط خانه وسیله آرامش روحى زن و مرد قرار داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید