فناوری اطلاعات (IT) چیست و چرا تا این حد پرطرفدار است؟

این نقش مسئولیت برقراری ارتباط بین بخش فناوری اطلاعات و تامین کنندگان دارایی ها و سرویس ها که خارج از سازمان قرار دارند را بر عهده دارد. ۲. تهیه و تنظیم دستورالعمل ها و ضوابط صدور مجوز تأسیس و انحلال دفاتر، مراکز و مؤسسات نشر و توزیع و فروش مطبوعات و خبرگزاریهای غیردولتی منطبق با قوانین مرتبط و متناسب با نیاز و شرایط محلی. با وجود این، فعالیت اقتصادی ضعیف که تا حدی به دنبال تحریمهای اقتصادی اعمالشده از سوی آمریکا علیه اقتصاد ایران به وجود آمده، کاهش درآمدهای نفتی و هزینههای مکرر و مرتبط با ویروس کووید-19، کمبود مالی در اقتصاد ایران را گسترش داده و به افزایش فشارهای تورمی و کاهش ارزش پول بسیار قابلتوجهی منجر شده است. اگر ما بر این عقیده باشیم که برخی جنبههای یک درخواست برای حذف اطلاعات ممکن است منجر به ناتوانی ما در استفاده قانونی از این اطلاعات برای ایجاد، اعمال یا دفاع از ادعاهای قانونی یا دلایل مجاز شده توسط قانون اجرایی باشند، ممکن است رد شود. از همین تحریم هم ما برای مقاومسازی اقتصادمان استفاده خواهیم کرد؛ یعنی همین تحریم انشاءالله موجب خواهد شد که اقتصاد ما مقاومسازی بشود و بتوانیم یک اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی کلمه را در کشور انجام بدهیم.

امّا در این ایام، قضیه سلمان رشدی سبب شد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا سفرای خود را از ایران فرا خوانند و ملاقاتهای سطح بالا بین مقامات دو کشور را لغو کنند( Le Monde, 18 February 1989: 1). ایران اقدام به مقابله به مثل کرد. بیشتر مطالعات جدیدی که در اقتصاد خرد انجام میشود بر اساس نظریهی تعادل عمومی که توسط لئون والراس در کتاب «المانهای اقتصاد محض» که در سال ۱۸۷۴ منتشر شد و همچنین نظریهی تعادل جزئی که توسط آلفرد مارشال در کتاب «اصول اقتصاد» که در سال ۱۸۹۰ منتشر شد صورت میگیرند. خبر امیدوارکننده این گزارش آن است که اقتصاد ایران توانسته به کمک افزایش تدریجی تولید نفت و مهار محدود کرونا، از رکود دوساله اقتصادی خارج شود؛ اما تحریمهای اقتصادی اعمالشده در کنار هزینههای بالای پاندمی از یکسو باعث عدم تعادل مالی در اقتصاد شده و از سوی دیگر، زمینه را برای بروز تورم بالا مهیا کرده است.

رقیب اصلی نظریههای نئوکلاسیک که با نام مکتب اتریشی شناخته میشود بر این باور است که تعادل ایستایی که نظریهی نئوکلاسیک فرض میکند غیرواقعبینانه و اشتباه است. به بیان دیگر، بازار رشد میکند چون افراد اطلاعات ناقص، ترجیحات متفاوت و نقصهای دیگری دارند. کارایی اقتصاد از طریق میزان انطباق بازار واقعی با قوانینی که مدلها پیشنهاد میدهند مشخص میشود. ۸. بررسی و اظهار نظر و ارائه پیشنهاد در مورد قوانین، مقررات، آیین نامه ها و ضوابط اداری و استخدامی با مشارکت واحدهای ذیربط. پایگاه خبری جماران: این روزها و در پی حمله روسیه به اوکراین، برخی اظهارنظرهای غلط از سوی موافقین این حمله و برخی دفاع های ناشیانه از مواضع غربی ها در این ماجرا، ضرورت یادآوری مواضع بنیادین انقلاب اسلامی و سیاست های اصلی جمهوری اسلامی را باعث شده است. ۲۰. تهیه و تنظیم ضوابط تأسیس آموزشگاههای آزاد، مؤسسات و انجمن های هنری. ترکاشوند افزود: هنگامی که کارفرما ناچار میشود برای پرداخت حقوق معوق یا بدهیهای جاری از بانک وام بگیرد، قطعاً به مرز بحران و ورشکستگی میرسد زیرا وام باید برای توسعه، خرید ماشین آلات، تهیه مواد اولیه یا امور زیر بنایی هزینه شود. در بسیاری از مدرسههای اقتصادی، اقتصاد کلان با عنوان اقتصاد کینزی شناخته میشود و گاهی به آن نظریهی کینزی یا کینزگرایی نیز گفته میشود.

از نگاه بانکجهانی، اقتصاد ایران در سالهای آینده نیز رشد متوسط در محدوده 3درصد خواهد داشت. بانک جهانی دورنمای رشد اقتصادی ایران را متوسط پیشبینی کرده است که تحتتاثیر چالشهایی، چون موجهای بعدی کووید-19، نااطمینانی در محقق نشدن رفع تحریمهای اقتصادی، تنشهای اخیر در افغانستان و تاثیرات آب و هوایی، قرار دارد. با توجه به این چالشها، آینده رشد اقتصادی از نگاه بانک جهانی متوسط بوده و این رشد در محدوده 3 درصد حرکت میکند. من گفتم اقتصاد مقاومتی، یعنی اقتصادی که از درون میجوشد و احتیاج ما را به دیگران کم میکند و استحکام کشور را در مقابل تکانههای خارجی افزایش میدهد؛ این معنای اقتصاد مقاومتی است. در چنین شرایطی، مشاهده جمعی از نخبگان علوم انسانی کشور که به نوبه خود، سعی کردهاند با طرحی ابتکاری و با تمرکز بر همین نکات، مسیری نو به سوی امر دشوار تحول در علوم انسانی در کشور بگشایند، مایه امیدواری و خوشحالی است. ما دانشمند و متخصص و شرکتهای دانشبنیان و افراد مبتکر در کشور زیاد داریم؛ و این جزو مهمترین زیرساختهای اقتصادی است در هر کشور؛ یعنی مهمترین زیرساخت اقتصادی برای یک کشور، وجود نیروهای انسانی است.

دیدگاهتان را بنویسید