فلسفه اخلاق – همشهری آنلاین

فلسفه به حسب اين اصطلاح شايع يعنى علم غير نقلى، و فيلسوف شدن يعنى جامع همه علوم شدن؛ و به اعتبار همين عموميت مفهوم «فلسفه» بود كه مىگفتند: «فلسفه كمال نفس انسان است هم از جنبه نظرى و هم از جنبه عملى». اگر من هم جای آقای بروجردی (ره) و رئیس و سرپرست حوزه بودم از این همه فلسفه گفتن، آن هم به این زیادی و به صورت کاملاً علنی احساس مسئولیت میکردم.

عندلیب، 1422ق: ج1، ص162، ح342)، آن را در کوچه و برزن نمیجوید؛ بلکه در کانون خانواده تعقیب مینماید. از این رو همه باید سر در پای او نهیم و با نغمۀ او که همۀ خدایان و آدمیان را مسحور ساخته است. حجاب برای این در قرآن آمده است که زن مورد اذیت و آزار قرار نگیرد و با حیثیت انسانی با جامعه در تعامل باشد، نه با جذابیت ظاهری. مدیر کل تبلیغات اسلامی استان یزد اظهار داشت: بالاترین حکمت و فلسفه رعایت عفاف و حجاب حفظ مقام عالی زن و داشتن یک جامعه سالم و معنوی است.

به همین دلیل ارسطو در تعریف فلسفه می گوید:”فلسفه علم به احوال موجودات است ، از آن حیث که وجود دارند.یکی از معانی فلسفه، اطلاق آن به استعداد های عقلی و فکریی است که انسان را قادر می سازد تا اشیا، حوادث و امور مختلف را از دیدگاهی بالا و گسترده مورد مطالعه قرار دهد و به این ترتیب، حوادث روزگار را با اعتماد و اطمینان و آرامش بپذیرد.فلسفه در این معنا مترادف حکمت است. همانگونه که حجاب ظاهر عفت و عفت باطن حجاب است، بی حجابی نیز زمینه ساز بی عفتی است و گام به گام بدحجاب را به بی عفتی نزدیک می سازد.

به سوي پي ريزي هويتي جمعي گام بردارند. علوم ممكن است با استفاده از وهميات روش شناختي يا كاربرد اصطلاحات در معاني غيرمعمول به پيشرفتهايي دست يابند ولي به هر حال فلسفه بايد آنها را تصحيح كند. در زن بايد باور استوار و ايمان عميق ايجاد شود؛ زني كه دل به حق بدهد و انديشه به خدا بسپارد، چگونه ممكن است با خودنمايي، خود را در معرض نگاههاي آلوده قرار دهد و زمينهي لذت ديگران و فساد آفريني را به وجود آورد؟ رحيم پور ازغدي: بي حجابي در غرب تجارتي ايجاد كرده است تحت عنوان تجارت بدن زن. حجاب در غرب مورد هجوم است و اين نشان از گرايش آنها به حجاب دارد غرب اين راه را رفته و در حال برگشت به اسلام است.

کانت: فلسفه، شناسایی عقلانی است که از راه مفاهیم حاصل شده باشد. وايتهد يكي از بزرگترين متفكران ستايش برانگيز در عصر حاضر، دستاوردهاي فلسفه را ايجاد بصيرت، دورانديشي، ادراكي از ارزش حيات و بهطور خلاصه چنان احساسي از عظمت كه همه تلاش بشر در راه تمدن را روح بخشيده، حيات ميدهد، (1) ميداند. بى بندبارى در پوشش و لباس ، موجب بى بندبارى در تحریک غریزه جنسى است. همچنين مردي كه ازدواج كرده با ديدن صدها زن آرايش شده جورواجور، نسبت به همسر خويش دلسرد و بد اخلاق مي شود لذا از آثار پر بركت حضور محجبانه زنان در جامعه، خوش اخلاقي مردان در خانه است و بالعكس بالعكس.

راضي به بي حجابي باشند قرآن مجيد راضي نخواهد بود؛ زيرا زن و حيثيت او حق خداست. و از نظر قرآن مجيد زن امين حق الله است. زني كه داراي صفات و ملكات فاضله بوده و نام زن شايسته اوست، هر جا و به هر حالت كه باشد مورد تقديس و احترام مرد واقع مي شود. به هرحال خودکشی نيز یک انتخاب است. فلسفه حجاب این است که زن در متن جامعه باشد اما نه به عنوان یک جنس مونث؛ بلکه به عنوان یک انسان. • حجاب در نماز، خود نوعى تمرين مستمر و روزانه براى حفظ حجاب مى باشد و يكى از عواملى است كه در رعایت دائمى پوشش اسلامى زن و جلوگيرى از آسيب پذيرى آن، نقش مهمى ايفا مى كند.

اما اسلام تنها به تولید کمی مسلمانان فارغ از فاکتورهای کیفی بسنده نمیکند؛ بلکه درصدد پرورش انسانهایی آگاه و کارآمد است و این هدف همانند اهداف پیشین تنها از رهگذر خانواده به دست میآید؛ چرا که عواملی بیش از ازدواج در رسیدن به آن نقش دارند و ازدواج تنها زمینهساز آن است. رحيم پور ازغدي: بي حجابي هدف نيست بلكه وسيله مصرف است. زن بودن زن براي عرصه خصوصي است و انسان بودن زن براي عرصه عمومي است. مرد فقط زن بي حجاب را مي بيند نه شخصيت او را.

حفظ شخصيت اسلامي جامعه به حجاب وابسته است. حجاب در كل دنيا، نماد اسلام خواهي است و پيوند ناگسستني با هويت اسلامي دارد. بسياري از زنان تحصيل كرده انگليس كه مسلمان شده اند دليل مسلمان شدن خود را وجوب حكم حجاب در اسلام مي دانند. وظیفه نیکان این است که بین بدان و نیکان قانونى را وضع کنند تا دوستى و صفاى دایم در میان آنان برقرار گردد و شهر دچار جنگ و کشتار نگردد.

این است معنی عبارت« از حیث قوّه بودنش امری بالقوه است» . بنابراين، براساس آيات، روايات و فقه اسلامي، حدود نگاه و حجاب و مسائل غريزي در چارچوب شرع مقدس تبيين شده و تخلف از آن حرام و نامشروع است و فلسفهي آن همان امنيت رواني، پاكدامني، سلامت فرد، خانواده و سعادت جامعهي بشري است و پاسداري از آن وظيفهي فردي و خانوادگي و حاكميتي است و تخلف از آن موجب ناكامي، نگونبختي، فساد و تباهي فرد، خانواده و جامعه است.

ژان ژاك رسو: شبيه شدن زنان به مردان باعث تسلط مردان بر آن ها مي شود. یکی از آن غرایز غریزه جنسی است که اسلام با طرح مساله حجاب و عفت برای آقایان و خانم ها درصدد تعدیل و جلوگیری از طغیان آن است. زنان بايد بدانند آنچه اسلام در مورد حجاب مطرح نموده است براي حفظ شخصيت آنهاست. در این نوشتار مراد ما از حجاب، پوشش اسلامی است، و مراد از پوشش اسلامی زن، به عنوان یکی از احکام وجوبی اسلام، این است که زن، هنگام معاشرت با مردان، بدن خود را بپوشاند و به جلوهگری و خودنمایی نپردازد.

دیدگاهتان را بنویسید