فلسفه اخلاق – همشهری آنلاین

16. ۱۶- در چهاردهم رمضان سال (۲۶۴) هجري سقوط سرقوسه توسط مسلمانان. 10. ۱۰- در چهاردهم رمضان سال (۶۷) هجري دولت مختار ثقفي سقوط نمود كه او ادعاي پيامبري مينمود. 20. ۲۰- رمضان سال (۶۶۶) فتح انطاكيه و پيروزي عليه صليبيان غاصب. 2. ۲- رمضان سال سوم هجري آمادهگي پيامبر صلى الله عليه وسلم و اصحاب جليل القدرشان رضي الله عنه به غزوه احد. 12. ۱۲- در رمضان همان سال اندلس يا اسپانياي امروزي توسط فرماندهي شجاع و غيور امت اسلام طارق بن زياد فتح گرديد.

جامعه سالمی ساخت، اسلام این را قبول ندارد و سخت معتقد است که راه اساسی ساخت یک جامعه سالم و آزاد و سعادتمند این است که از افراد جامعه شروع کنیم.افراد جامعه را بسازیم؛ تربیت به روی افراد برود. آن حالت را که یک آدم زندانی دارد، حفظ کند، در جامعه بیاید و نصف آن حالت خوب باشد، تمام زندگی انسان آباد و آزاد است. ندارد؛ چرا، روزه اثر سلامتی جسمی برای انسان دارد، ریاضتی است که روی بدن انسان هم اثر میگذارد، و وقتی انسان گرسنگی را تحمل میکند، توجه به گرسنگی فقرا هم میکند.

برای قرب به خدا و مناجات و حضور در محضر الهی باید انسان از باطن و روح صادقانه و بدون آلودگی برخوردار باشد؛ در قرآن، چند مرحله از انسان انتقاد شده است که انسان پس از رسیدن به خواستههایش خدا را فراموش میکند. به عبارتي جسم خانه است و روح ساكن آن و يا جسم مركب است و روح سوار آن . خداوند متعال دین را به انسانها عرضه می کند (فارغ از آن دسته که مستضعف هستند و ندای دعوت دین به آنان نمی رسد) انسانها در زمانی که به بلوغ فکری و ادراکی می رسند، بواسطه قدرت فهم و ادراک، سخن دین و احیاناً همراه آن برهان و استدلال دین را درک می کنند و در اینجا انسان سعید، تسلیم امر الهی و دعوت حق شده و معرفت فطری خود را شکوفا ساخته و هدایت میابد و انسان شقی، استکبار ورزیده و راه طغیان و عصیان می پیماید.

به هر طریق سقراط که با ایشان مخالف بود و بر این باور بود که ایشان برای مقاصد مادی و سیاسی به بحث و مناظره و تعلیم و تعلم میپردازند سزاوار نام سوفیست یا دانشمند نیستند و حتی خودوی که با دلایل محکم، پندار های سوفسطائیان را رد میکرد خود را سزاوار این لقب نمی دانست و خود را فقط دوست دار دانایی می خواند. انسان های آزاده، دل شکسته و پرغرور خود را پنهان می کنند اما آیا اگر نیچه در زندگی اش، به عشق سالومه می رسید، باز هم چنین می گفت؟ آنگاه آگاتون زیبا بیان شروع به سخن کرد و از اروس چنین گفت: تاکنون شما دوستان از نعمات خدای عشق سخن گفتید حال آنکه من خود اروس را خواهم ستود!

به همین دلیل قرآن با بیان لطیف به انسان امر نموده که در برابر این نعمت عظیم باید شاکر باشد. بخش آیین استادی شامل «تأملی در کارگاه روش تأثیر گذاری»، «تفسیر موضوعی قرآن کریم»، «ضرورت و چگونگی طرح درس در معارف اسلامی»، «زمینه ها، عوامل و بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران (رهیافت فرهنگی)» می شود. ملاصدرا در پاسخ به اشکال مقدّر کسانی که ممکن است بگویند این نظریه، حرف تازه ایست که هیچ یک از فیلسوفان ( ملاصدرا لفظ حکیم را به کار می برد و دلیل آن را به زودی خواهیم دید) تاکنون آن را بر زبان نیاورده اند، می گوید ایراد این اشکال کذب است و ستم است.

اینک به یک چشم بر هم زدن به دربار الهی پرواز می کند و به مقام لقاءالله رسیده و بین او و خداوند بلند مرتبه هیچ پرده و حجابی باقی نمی ماند. شکی نیست که الله تعالی از روی عبث حکم نمی دهد و الله تعالی از جهل منزه است. این یعنی متافیزیک به ما نمی گوید که چه چیزی وجود دارد بلکه به ما می گوید که چه چیزی امکان دارد. دوم اینکه اگر گزارشهای تاریخی نمایانگر تسامح معصوم(ع) در برابر اجرای حکم میبود، میتوانست قرینهای در کنار قرائن دیگر باشد که چنین چیزی هم ثابت نیست بلکه با ادله روایی قابل نقض است.

نماز چیز دیگری است که بحثم را میخواهم روی آن ببرم.البته، اینها هم هست. کشّی، رجالی معروف امامیه از هشام نقل میکند که مهدی بر اصحاب أهواء سخت میگرفت و ابن مفضل شرحی دربارة فرقههای اسلامی برای او نوشت و او دستور داد که آن را برای مردم در نقاط مختلف شهر قرائت کنند (کشی، بیتا، ص172)؛ یعنی هرگز اجازه نمیداد که متفکری ، بر خلاف نظر او سخنی بگوید و چیزی بیندیشد.

14. ۱۴- دهم رمضان سال (۲۲۲) هجري فتح شهر بابك خرمي در زمان معتصمبالله خليفهٔ عباسي. 15. ۱۵- در رمضان سال (۲۲۳) هجري فتح عموريه توسط معتصمبالله عباسي. 23. ۲۴- در بيست پنجم رمضان سال (۸۲۷) فتح بلگراد به دست سلطان عثماني سليمان القانوني. اینکه وقتی دست من به آتش نزدیک میشود و من گرما را دریافت میکنم کارهای مغز من حالت ذهنی گرما را پدیدار میکند و اینکه من دست خود را پس میکشم حالات ذهنی پس کشیدن هم بازده کارهای مغز است نه اینکه حالت ذهنی گرما حالات ذهنی گریز را پدید آورده و حالت ذهنی گریز بخش جنبشی مغز من را برای گریز کارآمد کرده.

یکپارچه ایمان و فدارکاری و گذشت و شهامت و شجاعت است، این است که نماز شب این مرد، گویا در مدت چهل سال اخیر ترک نشده است، به طوری که من شنیدم، یکی از خصوصیات ایشان این است که تا هر مقداری از شب که بیدار باشد، به محض اینکه خوابید، نزدیک صبح بیدار میشوند و نماز شب را میخوانند و تا نزدیکی طلوع خورشید، این قطعه را برای ارتباط با خداوند قرار دادهاند.این قطعه وقت مال خودشان است، در آن موقع خلوت و تنهایی و فرصت مطالعه درباره خدا و فکر و ذکر خدا، ایشان را همه روزه و همیشه آسیب ناپذیر میدارد.احمد آقا پسرشان میگفت: حتی روزی که مثلا از عراق به کویت تبعید میشدند، تا نزدیک صبح بیدار بودند و در بین راه این حالت را حفظ کرد.

اصولا، در برخورد با اصلاح جامعه، مربیان و مصلحان اجتماع چند جور برخورد دارند و از طرق مختلف وارد میشوند. آن نمازهایی که در دل شب میخوانی و آن حالتی که نیمه شب از رختخواب بلند میشوی و با خدا به راز و نیاز میپردازی، اثر دیگری در وجودت دارد و انسان دیگری میسازد و تو جور دیگری تربیت میشوی. به نظر او ماهیت یکپارچه انسان در موقعیتهای تاریخی، تفسیر رفتارها و جریانهای تاریخی را ممکن میسازد. بنابراین در هنگام هرگونه نسبت سنجی میان اخلاق با حوزههای دیگر و از جمله حوزه تکنولوژی باید به این معانی مختلف اخلاق عطف توجه نشان داد؛ یعنی اولاً در نظر داشته باشیم که منظورمان از اخلاق، هنجارهای اخلاقی است و یا معارفی که در مورد این هنجارها سخن میگویند.

دیدگاهتان را بنویسید