سیاست خارجی چین – بخش سوم – برنامه تلویزیونی پژوهشی تاریخی دوران

به این ترتیب نرخ باروری کرالا تا سال های اخیر کمتر از باروری چین بود؛ اما بر عکس چین کاهش سریع باروری در کرالا بدون اجبار صورت گرفت – جدا از اینکه چینی ها پاداش های مستقیم بسیار زیادی را برای کاهش باروری پرداخت کرده بود. علاوه بر این و به ویژه در سال های اخیر، آگاهی های بیشتر زنان روستایی درباره هنجارهای شهری توانمندسازی زنان که به وسیله تلویزیون و اینترنت تسهیل شده است، تاثیر زیادی در این رابطه داشته و موجب تقویت آگاهی های فرهنگی شده است. تحقیقات نشان می دهد که فقط یک پنجم عدم تعادل می تواند به وسیله تاثیر هپاتیت در مورد هند توضیح داده شود. در حالی که تلویزیون، با بیلبورد و سایر رسانه های ارتباطی در هند برنامه های تنظیم خانواده را توسعه داده است و شواهدی وجود دارد که این رسانه ها می توانند آثار مثبتی داشته باشند -چنین تلاش هایی زمانی بسیار بیشتر موفق خواهد بود که فضای اجتماعی به اندازه کافی تغییر کند و جامعه پذیرای پیام ها باشد. تا نیمه دهه ۱۹۹۰، نرخ باروری ایالت کرالا تا ۷/۱ فرزند به ازای هر زن رسیده بود و در این حد باقیمانده بود که حاکی از یک رشد جمعیت کند در طول زمان بود (در غیاب مهاجرت).

موفقیت کرالا نشان می دهد که کاهش باروری به رشد سریع اقتصادی و حتی نبود رشد یا سیاست های دولتی وابسته نیست، بلکه وابسته به توسعه انسانی ریشه داری است که بر توانمندی های زنان تاکید می کند. وزیر امور خارجه چین بر آمادگی پکن برای توسعه همکاریها در حوزه تامین مالی، انرژی، بانکی و فرهنگی با وجود تحریمهای غیرقانونی علیه ملت ایران تاکید کرد. کرالا، ایالتی در جنوب غرب هند که بر کاهش فقر و توسعه انسانی تاکید داشته است، یک مورد مهم قابل بررسی است. به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری شینهوا، هزینه های مراقبت از کودکان کمتر از سه سال در کسورات اضافی ویژه برای مالیات بر درآمد فردی لحاظ می شود. آغاز رابطه با آمریکا و نفی دشمنی این تمدنِ منحوس در قالب «عادیسازی روابط» رقم میخورد، و دنگ شیائوپینگ فرآیند پیادهسازی رکن اصلی لیبرالیسم یعنی سرمایهگرایی را در جامعه خود سیاستگذاری میکند و به عنوان اولویت اصلی نظامِ تصمیمگیری چین قرار دهد.

پس از استقرار حزب کمونیست در رأس قدرت، مشکلات فروانی پیش روی حاکمان و رهبران چینی قرار داشت؛ مشکلاتی که ناشی از هشت سال جنگ با ژاپن (طی جنگ جهانی دوم،) چهار سال جنگ داخلی، حضور نیروهای استعمارگر خارجی در مناطق گستردهای از کشور و همچنین نظام اقتصادی مبتنی بر فئودالیسم که حاکمیت ارباب رعیتی را برای سالهای زیادی رقم زده بود، از چین یک کشور نیمه استعماری – نیمه فئودالی به وجود آورده بود. این تحقیق سوال بسیار مهمی را ایجاد کرده مبنی بر اینکه چین در استان سینکیانگ یک نسلکشی بزرگ مرتکب شده است. هم ایران و هم هند، در اینکه دولت آینده افغانستان تحت سلطه طالبان و یا سایر تندروهای اسلامگرای وابسته به پاکستان نباشد، دارای منافع ژئوپلیتیک مشترک هستند. قبل از اینکه کامنتهای خشمگین خود را در رابطه باکیفیت خودروهای انگلیسی بنویسید، به این نکته توجه کنید به ازای یک خود معروف مانند جگوار تایپ ای، هزاران خود مانند واکسهال استرا وجود داشتند که در مقایسه با نمونههای بینالمللی، خودروهای بسیار ضعیفی محسوب میشدند. این میزان به اندازه یک سوم کل جمعیت سین کیانگ است. چین همچنی به آزار جنسی زنان زندانی و همچنین بیگاری کشیدن از زندانیان متهم شده اما تاکنون اجازه بازدید کارشناسان بینالمللی را از استان سین کیانگ صادر نکرده است.

سیاست کنترل جمعیتی که چین در استان سین کیانگ و علیه مسلمانان اویغور و سایر اقلیتها به کار گرفته بین سالهای 2017 تا 2019 باعث 48.7 جمعیت در این منطقه شده است. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از رویترز، براساس برآوردهای یک محقق آلمانی به نام آدریان زنز، سیاست جمعیتی که چین برای اقلیتهای قومی و مذهبی در استان سین کیانگ اجرایی کرده، در طی تنها 20 سال باعث خواهد شد تا 2/6 تا 4/5 میلیون تولد در این منطقه کم شود. چین میگوید همه کشور دچار کاهش جمعیت شده و کاهش جمعیت در استان سین کیانگ به خاطر بالا رفتن درآمد سرانه و بهداشت فردی است. شفقنا- یک تحقیق جدید نشان میدهد که سیاستهای جمعیتی حزب کمونیست چین در استان مسلمان نشین سین کیانگ باعث کاهش میلیونی جمعیت در این استان غربی خواهد شد. این کشور بزرگترین قدرت تجاری جهان و بزرگترین منبع وام جهانی است، این کشور دارای بزرگترین جمعیت و ارتش جهان است و به مرکز جهانی نوآوری تبدیل شده است. هرچند از دهه ۱۹۷۰ به بعد محدودیتهای اقتصادی و اجتماعی در چین به طرز چشمگیری کاهش یافتهاند اما آزادیهای سیاسی همچنان محدود است. برخی از موفقیت های کرالا ناشی از موقعیت برتر زنان در فرهنگ محلی است؛ اما دلیلی وجود ندارد که اگر اراده سیاسی و اجتماعی وجود داشته باشد، موفقیت کرالا نتواند در جای دیگری در هند تکرار شود.

دیدگاهتان را بنویسید