رویکردها و روش های تربیت اخلاقی و ارزشی

مثل عاطفه انسان نسبت به فرزندان، والدین، همسر و. ب-ولایت فرزند خوانده: اداره اموال و نمایندگی قانونی کودک بعد از صدور حکم سرپرستی به استناد تبصره ماده 11 قانون فوق الذکر به عهده سرپرست خواهد بود مگر آن که دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید. ج-وراثت: صدور حکم سرپرستی طبق ماده 2 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست از موجبات ارث نخواهد بود؛ یعنی نه کودک از پدر و مادر سرپرست ارث خواهد برد و نه آنها از کودک. همانگونه که از این ماده مشخص است ، نخستین اشخاصی که بر اساس قانون عهده دار تربیت اطفال هستند ، والدین طفل می باشند .

برای رفع همین نگرانی تبصره ماده 5 قانون مذکور مقرر داشته: « هر گاه وجوه یا اموالی از طرف زوجین سرپرست به طفل تحت سرپرستی صلح شده باشد، در صورت فوت طفل وجوه و اموال مذکور از طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد. در این میان تربیت دختر و پسر هر کدام نگرانی های ویژه خود را دارد. جوان برای دریافت پاسخ سئوالات خود به راههای نادرست و منابع غیر مطمئن روی آورده و دچار گمراهی و مشکلات روحی و فکری میگردد. امام گریست و فرمود: “الحبّ لله والشفقة للاولاد”() محبت من ویژه خدا است اما به فرزندانم هم مهر میورزم.

حتى کارى مىکرد که من وى را استشمام کنم. برای رشد دادن این بخش از خصوصیات در فرزند خود به او اهمیت مهربانی را با شریک شدن اسباب بازی های با دوستان یا مهربان بودن با حیوانات نشان دهید. بگویید: تا وقتی به خانه برسیم آن را در پای خود نگه دار، بعد می توانی بدون کفش راه بروی. تشویق شما می تواند چیزی باشد که کودکتان برای رسیدن به رویاهای خود به آن وابسته است.

«قد افلَحَ مَن زکاها»(شمس: 9) بر اساس این آیه، نقش نهایی در تربیت، بر عهدة خود انسان است، نه دیگران، بلکه دیگران نقش فراهمکننده زمینة تربیت هستند. کرامت یعنی والایی و برتری ویژه انسان که از عنصر روحانی و فطرت خداجو و فضیلتخواه بشر مایه میگیرد. هر نهاد جدید با رشد و توسعه خود ، سعی كرده است كاركردهای نهادهای قبل از خود را به نحوی تحت الشعاع قرار دهد و از متن به حاشیه براند ، ولی دید امروز دنیا به خانواده ، «دید به مركز تربیت» است؛ و اتفاقاً امروز شاهدیم جوامعی كه در دهه های گذشته با ایجاد مراكز نگهداری كودك بسیار پیشرفته ، تخصصی و لوكس، فرزندان را از دامن خانواده جدا كردند، اکنون با دادن امتیازات گوناگون به والدین آنها را تشویق به ماندن در خانه و در كنار فرزندان، به ویژه در هنگام تولد می كنند.از منظر تربیت اسلامی اگر خانواده نباشد، دین هم نیست.

بچه ها وقتی خود را از طریق چشم والدین می بینند، از همان دوران نوزادی احساس خود را در خود پرورش می دهند. اما برای اجتناب از مشکلات عملی که در اثر اختلاف سلیقه پدر و مادر سرپرست ممکن است بروز نماید و با توجه به این که اساساً در حالتی که کودک فرزند واقعی خانواده است ولایت قهری با پدر و مادر در این مورد نقشی ندارد و چون فرزندی هم که به موجب حکم دادگاه و بر اساس قانونی خاص در خانواده ای پذیرفته شده، همان نقش فرزند طبیعی را ایفا می کند و حقوق مشابه او را خواهد داشت، بنابراین بهتر آن است که معتقد گردیم اداره امور مالی و به طور کلی ولایت طفل با پدر است و در صورت فوت پدر چون پدربزرگ سمت و نقشی ندارد لذا برای کودک باید قیم تعیین شود.

اگر واژهاى را در مورد یکى از فرزندان بکار مىبرید، سعى کنید همان لفظ یا مشابه آن را براى دیگران هم بکار ببرید. اجازه دادن به بچه ها باعث می شود که آن ها به طور مستقل کارهایشان را انجام بدهند، آنها را قادر و قدرتمند می کنند. سپردن مسئولیت های مناسب سن کودک مانند کمک کردن در چیدن میز صبحانه، بستن بند کفش و سایر مسئولیت هایی از این دست ، باعث تقویت حس مسئولیت پذیری درکودک می شود. در مواردى زن، شوهرش را در کارهاى مربوط به او(شوهر) کمک مىکند و گاهى اوقات شوهر، همسرش را در کارهاى خانه کمک مىنماید، و بدین وسیله نه تنها محبتشان نسبت به هم عمیقتر و بادوامتر و خالصتر و پاکتر مى شود، بلکه عملا درس تعاون و همکارى را به فرزندانشان مى آموزند تا در میدان مشکلات زندگى، همکار و مددکار یکدیگر باشند.

در این، نشانههاست مردمى را که مى اندیشند. والدین باید با قدرشناسى و احترام نمودن به یکدیگر، فرزندان را به این روش پسندیده عادت دهند. متعادل بودن: ابراز محبت نباید همراه با زیادهروى باشد که موجب گستاخ شدن یا لوس و وابسته بار آمدن فرزندان شود. امام باقر(ع) فرمود: حضرت فاطمه(س) اظهار داشت خدا مى داند که چقدر از این تقسیم خشنود شدم، زیرا رسول خدا(ص) مرا از کارهایى که مردان بر دوش مىکشند (و مستلزم ظاهر شدن در بین آنهاست) معاف کرد. در اینجا جهت تبیین مطلب، مهمترین ویژگیهاى یک ارتباط سالم را در کانون خانواده بین والدین مورد بررسى قرار مى دهیم.

مشخصة جامعة سالم و توسعهیافته، صرفاً به داشتن موقعیت جغرافیایی خوب و معادن متنوع و منابع مالی نیست، بلکه جامعة سالم و توسعهیافته، جامعهای است که دارای نظام تعلیم و تربیتِ پویا بانشاط، زنده و مترقی است. سوّم: امنیت و آرامش روابط بین والدین باید به گونهاى باشد که امنیت و آرامش بر محیط خانه حاکم باشد؛ زیرا داشتن آرامش خاطر و امنیت، مهمترین شرط سعادت و خوشبختى است. ارتباط صحیح بین پدر و مادر و روابط سالم آنان با کودکان، اولین و مهمترین زمینه رشد و پرورش اخلاقى نونهالان است.

کودکان را دوست بدارید و با آنان مهربان باشید. ج. اقتدارى؛ روشی است که در آن والدین سعی می­کنند فعالیت­های کودک را در مسیری منطقی و مفید هدایت کنند. دوّم: همیارى و همکارى گرچه بین اعضاى خانواده یک نوع تقسیم کار اوّلیه لازم است، تا هر کسى وظیفهاش را بداند و آن را انجام دهد، ولى در مواردى کمک کردن به یکدیگر در اداره امور زندگى آثار بسیار مثبت و ارزنده بر روح انسان باقى مى گذارد.

در میان اعضاى خانواده وظیفه پدر سنگین تر است؛ زیرا او باید مهر و محبت را بین اعضاى خانواده گسترش دهد؛ به ویژه نسبت به همسرش مهربان باشد و نیازهاى او را برآورده سازد، چون این هم از حقوق اوّلیه همسرش است و هم موجب تربیت صحیح فرزند مى گردد تا بدین وسیله مهر و محبت و دوست داشتن را به فرزندانش منتقل کند. ارتباط سالم و صحیح آن است که، طرفین در امر مبادله اطلاعات و احساسات در فضایى مناسب مشارکت کرده و با یکدیگر هماهنگى داشته و در این ارتباط، هر دو احساس ارزشمندى کنند. حد متعادل مهرورزى همانند نیاز به محبت، یک امر فطرى است.

هرچند تربیت را به فراهم کردن زمینههای گزینش و شکوفاسازی فطرت تعریف کردهاند، اما اگر بخواهیم تدریس موفق داشته باشیم، عرصه و زمینة گزینش باید به دست دانشآموز باشد. نکته ای پیدا کنید که هر روز چیزی برای ستایش کردن داشته باشید. امام باقر(ع) نقل شده است که امام على(ع) و حضرت فاطمه(س) براى تقسیم کار منزل به حضور پیامبر اکرم(ص) رسیده و درخواست نمودند که تکلیف هر یک را در امور خانه مشخص فرمایند. همچنین فارغ التحصیلان این رشته می توانند به عنوان مربی و مسئول ورزش در وزارت خانه ها فعالیت کنند.

برخی نیز بر ایجاد روح حماسی، شور انقلابی، شهادتطلبی و احساس مسئولیت نسبت به اصلاح محیط اجتماعی انگشت نهاده و آن را به عنوان محور تربیت اسلامی معرفی کردهاند. عدهای دیگر به مبانی تربیت اخلاقی (مبانی فلسفی، روانشناختی و دینی) به عنوان اموری کلی و جدا از ملاحظات روزمره زندگی افراد (دانشآموزان) مینگرند. سپس این میوه نوبر را به کوچکترین کودکانى که نزد ما حاضر بودند، میداد. بعضى وقتها دستش را به صورت من و بدنش را با بدن من تماس میداد. خداوند در قرآن کریم، خطاب به پیامبرش مىفرماید: “فبما رحمةٍ من الله لِنتَ لهم ولو کنت فظّآ غلیظ القلب لانفضّوا من حولک”() به خاطر رحمت خدا بود که تو با آنان ارتباط صمیمى و مهرآمیزى پیدا کردى، اگر یک فرد خشن و گستاخ بودى، هر آینه هیچ کس دور تو جمع نمىشد.

هر وقت مىخواست بخوابد و من فاصلهام با پیامبر زیاد بود و خوابم نمىبرد، وى مرا نزدیک بستر خویش مىبرد. امام على(ع) از خاطرات شیرین دوران کودکى خویش چنین یاد مىکند: هنگامى که پیامبر اکرم(ص) در أوان کودکى مرا به خانه خویش برد، همیشه مرا در دامنش مىنشاند. این گونه رفتارها بزرگترین عامل نگرانى همه افراد خانواده به ویژه فرزندان است؛ زیرا اوضاع ناآرام و متشنجى که پدر و مادر عامل پیدایش آن بودهاند در ثبات و تعادل روانى کودک در تمام مراحل زندگى؛ از ماههاى آغازین دوران حاملگى تا نخستین سالهاى ولادت و مراحل بعد از آن اختلال ایجاد خواهد کرد.

است ، که دراین میان نقش معلم و تاثیر او از همه ی کارکنان مدرسه بیشتر است بطوری که بارها شنيده مى شود كه مى گويند: معلم كسى است كه معلم زاده شده باشد. عشق و محبت و مهربانى، احترام متقابل و همیارى واقعى در گشودن گره تمام مشکلات و برطرف کردن موانع از سر راه خانواده ها را در پى خواهد داشت و وجود روابط محبت آمیز در برقرارى تعادل روحى فرزند یک ضرورت محسوب مى شود. رسول خدا (ص) فرمود: “خیرُ الرّجال مِن اُمَّتى الَّذین لا یَتَطاوَلون عَلى اهلهم ویحنُون وَلایظلمونَهُم..”() بهترین مردان امت من، کسانى هستند که بر خانواده شان بزرگى نمىفروشند و به آنان مهر مى ورزند و بر آنان ظلم و ستم روا نمیدارند.

در این رشتهی تحصیلی تمرکز اصلی بر شناخت پارامترهای روانی تاثیرگذار بر فعالیت حرفهای ورزشکاران قرار دارد و اثرات روانی ناشی از حضور آنان در یک فعالیت ورزشی مورد بررسی و مطالعه قرار میگیرد. این کتاب به شما نحوه کنار آمدن با احساسات خود و فرزندتان، هماهنگ ساختن خود با فرزند، درک بهتر آنان و در نهایت نحوه برقراری ارتباط دوستانه را به شما میآموزد. عبارت است از: فرایند مبادله اطلاعات و احساسات. مردانی که یادبگیرند احساسات و خواستههای دیگران را درک کنند و بهآنان احترام بگذارند، قادر به همدلی و بیان احساسات خود باشند مردان بسیار موفقی در زندگی و روابط خود هستند.

دیدگاهتان را بنویسید