دفاع خبرگزاری دولت از موضع ایران در جنگ اوکراین – خبرآنلاین

، کل جهان ، دوست و دشمن ، نهضت امام خمینی قدس سره شریف را در پاریس دنبال می کردند، و به نظر من زمانی که ایشان در داخل هواپیما در حال انتقال از فرانسه به تهران بودند، قلب های ده ها میلیون نفر با امام همراه بود، قلب های آنان با امام میان زمین و آسمان همراه بود، که آیا امام به فرودگاه تهران خواهند رسید؟ دارا بودن دیدگاه یا تفکر استراتژیک، پیشینه تاریخی، افق گسترده و فراگیر هم از دیگر خصوصیاتی است که یک رهبر باید دارا باشد؛ نگاه ایشان فقط به شهر یا به کشور خود نیست، بلکه نگاهش همواره به کل جهان است، یعنی با پیشینه عقیدتی و ایمانی و شناخت خود، دارای قدرت بسیار در تحمل سختیها و آماده فداکاری است و دارای تجربه بسیار است، ما از رهبرانی سخن می گوییم که دارای تجربه بسیار و فشرده هستند که صرفا حاصل تجربه و یا تحصیل علم و دانش نیست. در نخستین گام ارتش ایران چهار کشتی جنگی به قیمت بیستمیلیون پوند استرلینگ و یک کشتی جنگی بزرگ ۲ هزار و۳۰۰ تنی از انگلستان سفارش داد.

آنان ارتش ایران را به قیمت فقر و تهیدستی مردم تجهیز کرده بودند، اما این ارتش تنها می­توانست امنیت لازم برای ادامه فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس را در شرایط صلح فراهم کند. تدبیری موقت در شرایط اضطراری که هدف اصلی از آن حفظ منافع بریتانیا در ایران و دفع تهدید فوری فرانسه بود. زمانیکه شاه پشت ماجرای مقابله با منویات بریتانیا و بهتبع آن منویات سازمان ملل بود، آنها هم کار خودشان را انجام میدادند. میدانیم که در زمان جدایی بحرین، مذاکره با سازمان ملل، بریتانیا و برخی کشورهای خلیج فارس انجام میشود برای اینکه مقامات ایران تصویر و اتمسفری از ایران مطرح کنند که ضد استقلال کشور کوچکی مثل بحرین نیست. استدلال درست مقامات ایران هم این بود که جزایر متعلق به ایران است حالا نتوانستیم بحرین را بگیریم، جزایر را گرفتیم و معاملهای در کار نیست. در این زمینه مذاکراتی بین دو کشور صورت گرفت. اگر دو کشور آماده جنگ نباشند از یک طرف وارد شدن آنها به جنگ ناخواسته بعید است که به دستاوردهای روشن و ارزشمندی بیانجامد و از طرف دیگر، انصراف و عقب نشینی از ادامه یک جنگ ناخواسته باعث لطمه وارد آمدن به جایگاه و منزلت کشورها شده و در نوع خود زیانبار است؛ به همین دلیل، از دید کشورهای خردمند که به دنبال بیشینه کردن منافع خود هستند، جنگ های ناخواسته، ارزش جنگیدن ندارند.

در همین رابطه جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت که دولت ترامپ در حال استقرار یک گروه از ناوهای جنگی و بمبافکنها در منطقه خاورمیانه است که این اقدامات در واکنش به “نشانهها و هشدارهای” ایران خواهد بود و واشنگتن قصد دارد با این اقدام نشان دهد که با نیروی بیرحمانهای در برابر هرگونه حملهای واکنش نشان خواهد داد. به هر حال شاه، در اواخر دهه ۱۳۴۰ و اوایل دهه ۱۳۵۰ میل شدیدی به خرید تسلیحات نظامی پیدا کرد. حال در این میان ایران باید چه کند؟ در این زمینه ما داریم کاملا برعکس سیاست دوره صفوی رفتار میکنیم. نصرالله با اشاره به اینکه حزب الله، منافع لبنان را در درجه نخست اهمیت قرار میدهد، گفت: «بقیه گروه های لبنانی باید به ما بگویند که چه کاری برای لبنان انجام دادهاند؟ ما توسل به جنگ را راهحل نمیدانیم. فرارو- امیر هاشمی مقدم؛ دیروز تنش و درگیری جدی میان مرزبانان ایرانی و طالبان در منطقه هیرمند سیستان رخ داد که نگاه رسانهها را به خود جلب کرد و البته مایه نگرانیهایی در هر دو کشور شد. چهبسا این دو کشور باز هم به صورت مشروط مانع از حمله نظامی آمریکا یا کشورهای دیگر به ایران شوند و تلاش کنند از درِ مذاکره دربیایند و با استفاده از روابط سیاسی خود با تهران مسئله را حلوفصل کنند، چراکه دستیابی فرضی ایران به سلاح هستهای برای چین و روسیه قطعاً به اندازه آمریکا (و در حقیقت رژیم صهیونیستی) خطرناک نیست.

آنها خواستار تحویل موشک ها هم بودند تا ایران را خلع سلاح کنند. از آنسو، عدم مداخله نظامی از سویِ رهبران آمریکا، «ناتو» و قدرتهای اروپایی، عملا به معنی تضعیف وجه آنها خواهد بود. اگر اسرائیل به ایران حمله نظامی کند جواب ایران بسیار شدید و خشن خواهد بود و اسرائیلی ها از پاسخ ایران می ترسند. ولی جمهوری اسلامی اگر بمباران شود، مستقیم پاسخ خواهد داد. در سال ۱۳۹۰ و پیش از آن که تحریم نفتی ایران اجرایی شود، ایران هشدار داده بود که با بستن تنگه هرمز جریان صادرات نفت را مختل خواهد کرد. نیویورکتایمز چند روز پیش در گزارشی با همین موضوع تحت عنوان «اروپا میگوید: جنگ با ایران؟ دغدغه اصلی این پژوهشها ارائة گزارشی از کیفیت این روابط و دستآوردهای آن برای دو طرف بوده است(1). هنر این نوع مذاکرات در برجام و بحرین (البته ماهیت این دو یکی نیست، چون بحث سرزمین مطرح بود) این است که یک طرف کمترین امتیاز را بدهد و بیشترین امتیاز را بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید