در قضیه جدایی بحرین ، چه کسی سر ایران کلاه گذاشت؟

خالد نیز پذیرفت و دو سردار به جنگ تن به تن پرداختند. یزدگرد با وجود لباسهای حقیر آنها را پذیرفت و آنها گفتند باید اسلام بیاورید یا جزیه بدهید. شرکتهایی که خصوصا در بخش زیرساختهای حیاتی مثل انرژی، مالی، مخابرات و بهداشت و درمان فعالیت میکنند، باید بیشتر با سازمانهای ذیربط ارتباط داشته باشند، که این سازمان مثلا در آمریکا عبارتند از وزارت امنیت داخلی، افبیآی و مراکز تحلیل و اشتراک اطلاعاتِ سایبری موسوم ISACs. ایران باید درباره خاص برجام در میانه این دو بازیگر به ایفای نقش فعالانه بپردازد. بنابراین ، دولت عراق بر آن بوده است که با آمادگی و به کارگیری نیروهای نظامی ، هجوم همه جانبه ای را به ایران سازمان دهد ودر کوتاه ترین زمان ، مناطق مهمی از این کشور را به تصرف درآورد، در حالی که ایران حتی از آمادگی دفاعی کافی برخوردار نبود (کردزمن و واگنر، ج ۲، ص ۳۵ـ ۳۶؛ درودیان ، ۱۳۷۸ ش الف ، ص ۴۶؛ برای آگاهی بیشتر از اوضاع نظامی ایران در آستانه جنگ رجوع کنید به اردستانی ، ۱۳۷۹ ش ، ص ۹۳ـ ۱۰۰).توان رزمی عراق از زمان روی کارآمدن بعثیها، به سرعت در دو بُعد کمّی و کیفی تا حدود قابل توجهی افزایش یافته بود.

ایران حملههای عراق به مناطق مسکونی را به اطلاع دبیرکل رساند و عراق نیز، بیاعتنا به بیانیههای سازمان ملل، به حملات خود به مناطق مسکونی ادامه میداد (پارسادوست، 1371 ش، ص 503، 518؛ برای آگاهی بیشتر از آمار شهدا و مجروحان جنگ شهرها رجوع کنید به کاظمی، ص 183، جدول). سازمان ملل قولی مشخص به ایران میدهد و توافقی با ایران میکند. در نتیجه گیری گزارش ، میزان خسارت مستقیم به ایران ۲ر۹۷ میلیارد دلار برآورد شده است (رجوع کنید به سازمان ملل متحد، ۱۳۷۰ ش ؛ نیز رجوع کنید به ولایتی ، ۱۳۸۰ ش ، ص ۴۹۴ـ۴۹۵؛ جعفری ولدانی ، ۱۳۷۷ ش ، ص ۲۷). جنگ زنجیر: خالد ولید سردار نامی اسلام به هرمز که مرزبان ایران در کویت بود امر کرد یا اسلام بیاورد یا جزیه بدهد که هرمز در جنگی تن به تن با ولید کشته شد. دلیل نام گذاری این جنگ به گفته مورخان عرب آن است که پای اسیران ایرانی را با زنجیر بسته بوده اند ولی واقعیت امر این است که دلیل نام گذاری این جنگ به خاطر نوع آرایش جنگی سپاه ایران بوده است که برای اعراب تازگی داشته است.

جنگ جلولاء: بین سپاه سعد وقاص و مهران در جلولاء (نزدیک حلوان) جنگی در گرفت که اعراب پیروز شده و صد هزار اسب ممتاز از ماد به غنیمت بردند. اما نعمان توی ذوقار شکست خورد و کم کم رفتیم سراغ جنگ زنجیر اولین جنگ رسمی ایران و اعراب و بعد جنگ پل و حاشیه هاش رو گفتیم حالا بعد از جنگ پل، نوبت جنگ قادسیه هست این جنگ خیلی مشهوره در این جنگ مدائن توسط مسلمون ها فتح شد، با سوال دات آی آر همراه باشید تا شرح جنگ قادسیه ،جنگ جلولاء و جنگ نهاوند رو بررسی کنیم. جنگ ذوقار: خسرو پرویز در زمان قشون کشی به روم شنید که نعمان ملک حیره دختر زیبایی دارد و خواست با دخترش ازدواج کند. نعمان راضی نشد و به طایفه ی شیبانی پناه برد. هم زمان با ارسال این یادداشت ، صدام حسین در نطقی در مجلس ملی عراق ، متن قرارداد الجزایر را پاره کرد و الغای این قرارداد را تصمیم شورای فرماندهی انقلاب عراق اعلام نمود (رجوع کنید به کیهان ، ش ۱۱۰۹۷، ۲۷ شهریور ۱۳۵۹، ص ۱۴؛ اصفهانی ، ص ۱۱۸؛ هیوم ، ص ۳۷؛ سینگ ، ص ۵۰). از نظر مسئولان امر، حامیان منطقهای و بینالمللی عراق در مرحله اول بیشتر بر آتشبس تأکید داشتند تا توقف جنگ، و در خصوص تعیین متجاوز نیز اهتمامی نداشتند؛ زیرا این به معنای اعلام پیروزی سیاسی ایران قلمداد میشد.

با انتشار پیام امام ، خطوط دفاعی جدید تشکیل گردید و از پیشروی نیروهای عراق جلوگیری شد و در بعد از ظهر همان روز، با توقف نیروهای عراقی ، پادگان حمید از اشغال خارج شد (درودیان ، ۱۳۸۰ ش الف ، ص ۱۷۸). بر این اساس ایالات متحده تلاش میکند اولا از اتحاد کشورهای قدرتمند جلوگیری نماید و ثانیا آنان را به رقابت با یکدیگر وادار سازد. در این چارچوب با ایجاد خلاء ناشی از تحریم نفت و گاز روسیه، اروپا مشتری انرژی ایران میگردد و جمهوری اسلامی بر سر تامین و عرضه نفت و گاز مورد نیاز کشورهای اروپایی وارد رقابت با روسیه خواهد شد. ایران که به تاسیساتِ انرژی عربستان هم حمله کرده است، آنطورکه مقامات آمریکایی میگویند قادر است به هزاران شبکۀ برق، تاسیسات آب، و شرکتهای سلامت و فناوری در آمریکا و اروپای غربی حمله کند. مصر همین اواخر اعلام کرده بود که قصد دارد به «هاب گازی منطقه» بدل شود.

دیدگاهتان را بنویسید