دانلود سریال جزیره از سیروس مقدم؛ تیزر، بازیگران، خلاصه داستان و تاریخ پخش

در سفر به جزیره هنگام متوجه میشوید که رنگ و بوی بازار این جزیره با هر بازار دیگری فرق دارد. همانطور که پیش از این هم گفتیم، بسیاری از گردشگران یک روز را به سفر به جزیره هنگام اختصاص میدهند؛ آنها صبح زود از قشم به سمت هنگام حرکت میکنند و با غروب خورشید، قشم برمیگردند. با توقف انبساط یا انقباض خاک و از هم گسیختن پیوند بین ذرات، منحنی تنش-کرنش تغییر سطح میدهد. شاید باورتان نشود که قبیله آدمخوارها هنوز هم وجود داشته باشد،قبایلی که مردمانش هنوز با شکار انسان های دیگر روزگار می گذرانند،آدم هایی که هنوز نمی دانند در چه قرنی زندگی می کنند و دنیا چقدر تغییر کرده است. به انواع خاک هایی که به تازگی تشکیل شده اند خاک انتی سول گویند. انواع مختلفی از خاک وجود دارد که تحت فشارهای مختلف محیطی قرار دارند طبقه بندی خاک عمدتا از نظر بافت، نسبت و اشکال مختلف ترکیبات آلی و معدنی صورت می گیرد. فعالیت های ساختمانی غالباً خاک را بسیار دگرگون می کنند که با خاک اصلی بسیار متفاوت است. مثل رودها که بعضی به دریا میرسند. دلفینها در فصلهای خاصی از سال به نزدیکی جزیره هنگام میآیند؛ آنها انسانها را دوست دارند و معمولا وقتی متوجه حضور قایقها میشوند، در کنار آنها شنا میکنند و با مسافران همبازی میشوند.

حیات وحش هنگام در سراسر جزیره پراکنده شده است و برای اینکه حیوانات ساکن جزیره را ببینید، باید خیلی خوششانس باشید. به طور کلی، اگر مقدار pH خاک خیلی زیاد باشد، برخی از عناصر غذایی نمی توانند به طور موثری توسط ریشه گیاه جذب شوند. از سوی دیگر، اگر این مقدار، خیلی کم باشد، مواد مغذی ممکن است بسیارموثرتر جذب شوند: میزان اضافی، نمی تواند به اندازه کافی سریع پردازش شود و سیستم گیاه را دچار بیش¬باری کرده و نهایتا باعث کند شدن رشد گیاه و از بین رفتن آن می شود. بخش اصلی شیشهها در طول زمان فرسایش یافته و این موضوع باعث ایجاد قطعات براق و زیبا روی ساحل شده است. به دلیل جفت شدن ذرات در ساختمان خاک، کرنشهای برشی میتوانند باعث انبساط یا انقباض حجم در خاک شوند. مدول الاستیسته خاک، معمولا به منظور تعیین نشست مورد استفاده قرار میگیرد. مدول الاستیسیته خاک چیست؟ مقاومت برشی خاک چیست؟ «زاویه اصطکاک» (Friction Angle): پارامتری که برای توصیف مقاومت برشی اصطکاکی و تنش موثر مورد استفاده قرار میگیرد. در واقع این ماده، یکی از پرکابردترین مواد مورد استفاده در سازههای عمرانی و ژئوتکنیکی است. نفوذپذیری، یکی از مهمترین خواص خاکها است که پیش از ساخت سازه مورد بررسی قرار میگیرد.

خاک مخلوطی از هوموس و ذرات سنگ است و یکی از منابع طبیعی است و تمام مواد مغذی مورد نیاز گیاهان در طول فتوسنتز را برای گیاهان تأمین می کند. با پخش اطلاعات جدید در مورد سریال جزیره ایرانی، اخبار آن را از پلازامگ و همین مقاله دنبال کنید. تحکیم اغلب برای ارزیابی خاکهای ریزدانه مانند رس و لای مورد استفاده قرار میگیرد. خاکهای فونداسیون باید قادر به تحمل، انتقال و توزیع مناسب بارهای روسازه باشد. در خاکهای اشباع، فشار آب منفذی در برابر بارگذاری اولیه مقاومت میکند. فشار جانبی خاک چیست؟ نقش خاک در ساخت فونداسیون چیست؟ تنش موثر خاک چیست؟ رفتار خاکها در برابر بارگذاری، به خواص مکانیکی آنها از جمله تنش موثر، مقاومت برشی، ظرفیت باربری و غیره بستگی دارد. در صورت افزایش حجم بر اثر تنش برشی، چگالی و مقاومت کاهش مییابد. مقاومت برشی، مهمترین عامل موثر بر پایداری شیبهای خاکی (سد، خاکریز و گود) است. این ویژگی، بر روی تحکیم و مقاومت خاکها تاثیر مستقیم دارد. به همین دلیل، شناسایی محل قرارگیری لایههای نفوذپذیر و نفوذناپذیر، تاثیر زیادی بر روی طراحی سازه خواهد داشت. به بخشی که ساخت سازه بر روی آن صورت میگیرد، فونداسیون میگویند. این کمیت، از روی شیب منحنی تنش-کرنش به دست میآید.

در سال ۱۸۳۷ این جزیره با وجود اعتراض ایران به دست نیروهای روسیه اشغال شد. هنوز اطلاعات دقیقی از موضوع سریال Island در دست نیست. در طراحی سازهها، معمولا از نرخ تحکیم و میزان تحکیم کل استفاده میشود. هر چه میزان این کمیت بیشتر باشد، تراوش آب در خاک نیز بیشتر خواهد بود. ذرات هر واحد توسط چندین صفحه صاف یا مدور در کنار یکدیگر نگه داشته میشوند. «چسبندگی» (Cohesion): نیرویی که ذرات را در کنار یکدیگر نگه میدارد. «تنش موثر» (Effective Stress) یا تنش بین ذرهای، نیرویی است که مجموعهای از ذرات را به صورت صلب در کنار یکدیگر نگه میدارد. آخرین معیار برای توصیف ساختمان خاک، نوع ساختمان یا شکل دانههای آن است. به این ترتیب، ظرفیت باربری خاک، حداکثر فشار میانگین بین فونداسیون و خاک است که منجر به شکست برشی نمیشود. «شروع تحکیم» (Initial Consolidation): کاهش حجم ناشی از تراکم ذرات، تراکم هوا و خروج هوا در لحظه اعمال فشار است. خاک ها بر طبق نحوه عملکردشان برای مجموعه ای از شرایط فیزیکی دسته بندی می شوند که لزوما عملکرد مشابهی در سایر شرایط فیزیکی ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید