خورشید چیست ؟

خورشید مانند ستارههای دیگر یک توپ گاز است. از دیگر کاربردهای این کامپیوترها میتوان به محاسبهی دقیق محل حفر چاههای نفت و گاز در دریاها، حل مسایل پیچیدهی علمی در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی، صنایع هستهای و بهبود عملکرد هواپیماها و.. این نامگذاری با توجه به نوع و شکل و همچنین خصوصیات ابر انجام میگیرد. در نامگذاری ابرها از کلمات لاتین با ریشه یونانی استفاده میشود. این مدار ظاهری خورشید،دایره البروج نامیده می شود.نواری به عرض 8 درجه در هر سوی دایره البروج را منظقه البروج می خوانند.دوازده صورت برجسته فلکی(بروج دوازده گانه)بر این نوار قرار دارند که خورشید در حرکت ظاهری خود هر سال یک بار از آن ها می گذرد.این صورت ها عبارت اند از حمل،ثور،جوزا،سرطان،اسد،سنبله،میزان،عقرب،قوس،جَدی،دلو و حوت. نکتهی قابل توجه در این رایانه این است که کاملا بومی است و تمام قطعات و پردازندههای آن کاملا در چین تولید شده است. دانشگاه ملی تکنولوژی دفاعی چین میزبان این رایانه است. پس از آن چین با 109و ژاپن با 37 ابر رایانه در جایگاههای بعدی قرار دارند.

اما این تصویر یک ایده دور از ذهن در در شهر آرزوهای رایانه نیست بلکه این دستگاهها وجود دارند . یکی دیگر از علومی که ابر رایانه ها در پیشرفت آن نقش اساسی دارند علم نجوم است . برای مثال شبیه سازی مغز انسان و سیستم گردش خون، دو نمونه از مهمترین دستاوردهایی است که ابررایانهها برای علم پزشکی به همراه داشتهاند. فلاپ در واقع واحد اندازهگیری قدرت پردازش همزمان یک سیستم در ثانیه است. قدرت آن20.1پتا فلاپس و 979000 هسته برای پردازش اطلاعات مربوط به سلاحهای هسته ای دارد. این ابررایانه که در کمپانی کری ساخته و طراحی شده است، 17.6پتا فلاپس و 560000 هستهی پردازشگر دارد و در مدلسازیها و محاسبات وزارت انرژی کاربرد دارد. این ابررایانه با ظرفیت 21پتا فلاپس و 387872 هسته در شرکت کری ساخته شده و در اختیار مرکزملی محاسبات پیشرفته در کشور سوییس قرار دارد. در این زمان طوفانهای خورشیدی رخ میدهد که منجر به لکههای خورشیدی، شرارههای خورشیدی و بیرون انداختن جرم قسمت تاج میشود. استفاده از خدمات دیجیتال مارکتینگ، با هزینهای مقرونبهصرفه و برنامهای هدفمند به شما این امکان را میدهد که راحتتر از گذشته با مخاطبان خود در ارتباط باشید و بتوانید مناسب با بودجه خود امور مربوط به بازاریابی خود را پیش ببرید و پیغامتان را به مخاطبانتان برسانید.

تیانهه-۲ از وجود 4981760 هستهی پردازشی بهره میبرد که قدرت 61 پتافلاپسی را در اختیار کاربرانش قرار میدهد. انرژی هسته از طریق تابش به بیرون منتقل میشود و در اطراف منطقه تابشی پرش میکند. همچنین آنها میتوانند با تجزیه و تحلیل لرزههای زمین، محل و مسیر زمین لرزهها را تا حدودی پیشبینی و از این طریق از وقوع فجایع جلوگیری کنند. همچنین نحوهی تشکیل ستارهها، سیارهها و سیاهچالهها نیز با کمک این کامپیوترها بررسی شده است. این رایانههای فوق پیشرفته در علوم و صنایع مختلف به بشر کمک میکنند تا با دقت فراوان، بهترین نتیجه را به دست آورد. در چنین شرایطی پرسیدن این سوال که آیا ممکن است ابر رایانههای امروز، رایانههای رومیزی فردا باشند؟ پیشنیاز این درس آموزش فیزیک پایه ۱ و آموزش ریاضی پایه دانشگاهی است. ب. جبه که تا عمق بین 2900 و 3100 کیلومتر ادامه پیدا می کند، از لحاظ شیمیایی به طور عمده متشکل از سیلیکات هایی آکنده از منیزیوم و آهن است. اما با استفاده از اولین ابررایانهی شرکت کری به نامCRAY1-A توانستند10 روز تغییرات آب و هوای اروپا را در کمتر از 5 ساعت پیش بینی کنند. ساده ترین کاربرد ابرکامپیوترها در علم هواشناسی و مطالعهی تغییرات آّب و هوایی زمین است.

ابررایانهها میتوانند با تحلیل دادهها و پردازش آنها الگوهای تغییرات آب و هوایی را پیش بینی کنند. در صنایع هوایی و نظامی ابر رایانهها با با شبیهسازی الگوهای پرواز ، مدل سازی پرواز و مسائل آیرودینامیک پرواز میتوانند کمک خوبی در پیشرفت این تکنولوژی داشته باشند. ابر رایانهها میتوانند تا حدی مسیر طوفانها ، گردبادها و یا سونامیها را پیشبینی کنند. قدرت این ابرکامپیوتر فوق پیشرفته 143پتافلاپس است که تقریبا 1.5برابر رقبایش است.حدود 2397800 هستهی پردازشی در این کامپیوتر جای گرفتهاند تا سرعت فوقالعادهای برای محاسبات و تحلیلها فراهم کنند. کمپانی IBM این ابرکامپیوتر را در سال2012 برای لابراتوار ملی لاورنس لیورمور طراحی کرد. هنگامی که بنیاد ملی علوم ایالات متحده (NSF) در سال 1996 تصمیم گرفت که یک ابرکامپیوتر NEC ژاپنی برای مرکز تحقیقات آب و هوایی کلرادو خریداری کند، این تصمیم به عنوان یک نقطه ضعف عمیق در مجامع علمی آمریکا قلمداد شد و مانع اجرای آن شدند و به جای آن قانونی برای ارتقای محاسبهی برداری ابرکامپیوترها به تصویب رسید. این کامپیوترها از قطعاتی مانند کابینت تشکیل شدهاند که با اتصالات مختلف به هم مرتبط میشوند و در یک اتاق بسیار بزرگ کنار هم قرار میگیرند. در این مرحله خورشید مجدداً گسترش مییابد (این بار بسیار سریعتر) و درخشانتر میشود.

دیدگاهتان را بنویسید