خورشید – ویکی نجوم

نور مرئی از این نواحی بالایی معمولاً بسیار ضعیف است و در برابر فوتوسفر روشن دیده نمیشود اما در هنگام کسوف کامل خورشید هنگامی که ماه فوتوسفر را میپوشاند کروموسفر مانند حلقهای قرمز دور خورشید به نظر میرسد در حالی که قسمت کرونا (تاج) شبیه به تاج سفید زیبایی مشاهده میشود که با توزیع پلاسما به سمت بیرون باریک میشود و اشکالی مانند گلبرگهای گل ایجاد میکند. مشاهده می کنید که در یک روز نجومی،این خط یک دور کامل را در خلاف جهت حرک عقربه های ساعت پیموده است. اندازه لکه (کلف)های خورشیدی متفاوت است و از 3000 کیلومتر تا ده برابر این رقم تغییر می کند . ازآنجاکه امکان بزرگنمایی تصاویر ماهواره گوگل محدوداست، لذاانتخاب نقاط گوشه زمین (نامنظم و قناس یا منظم) بصورت دقیق انجام نمیشود و بنابراین اندازه گیری دچار درصدی ازخطا می گردد. اندازه میدان مغناطیسی که در سطح زمین اندازهگیری میشود تقریباً نیم گاوس است و هرچه به سمت نیمکره شمالی حرکت کنیم، مقدار میدان کاهش مییابد. در سال 2009 با سرمایه گزاری شرکت IBM و دانشگاه استانفورد دانشمندان توانستند با استفاده از ابررایانه به شبیه سازی 1% از مغز انسان بپردازند . به زمین کشاورزىاى که کافر ذمی از مسلمانان مىخرد، خمس تعلّق مىگیرد.

ابر رایانهها از تعداد بسیار زیادی ریز پردازنده تشکیل شدهاند که توان بسیار بالایی از انرژی را برای پردازش اطلاعات در کمترین زمان ممکن مصرف میکنند، به همین دلیل نگهداری این ماشینهای قدرتمند بسیار مشکل و پرهزینه است. تیتان با 8209 کیلووات مصرف انرژی سومین ابررایانهی بهینهی دنیاست. این انرژی خورشید است که توسط فتوسنتز تغییرات شیمیایی در گیاهان پدید می آورد، عناصری مانند کربن، هیدروژن و اکسیژن را به مواد غذایی مورد مصرف تبدیل میکند، و اکسیژن لازم برای تنفس ما را فراهم می آورد. به راستی که شرکتIBM با ارائهی این ابرکامپیوتر توانسته بر قلهی ابررایانههای دنیا قرار گیرد. امروزه علاوه بر کمپانی کری، شرکتهای IBM و HP نیز اصلیترین تولیدکنندههای ابر کامپیوتر در دنیا هستند. ابر تودهای متراکم از بخار است که در طبقات پایینی و میانی اتمسفر تشکیل میشود. دمای مرکز آن حدود 15 میلیون درجه ی سانتی گراد است.سطح خورشید از سه لایه ی گاز تشکیل شده است. هنگامی را تصور کنید که در آفتاب بعدازظهر ساحلی آرمیده اید.در این حالت تحت تاثیر سه شکل متمایز انرژی تابشی قرار دارید:فروسرخ(گرمای تابشی)، که پیکرتان آن را بصورت گرما حس می کند؛نور مرئی که با چشمانتان احساسش می کنید؛و فرابنفش، که بدنتان آن را با برنزه شدن پوست یا آفتاب سوختگی “حس می کند”.

اما اگه ابری در آسمان مشاهده میکنید با توجه به نکات گفته شده آن را شناسایی کنید. ابتدا گزینه “مساحت- محیط” راانتخاب کنید. مغز انسان مهمترین بخش بدن است ولی دانش بشر تا شناخت کامل آن فاصله زیادی دارد که پر کردن این فاصله یکی از کارهای اساسی ابر رایانه در علم زیست شناسی است. همچنین با تحلیل اطلاعات زمین شناسی مناطق زلزله خیز را مشخص میکنند تا با شناخت این نقاط از آسیبها و خسارات احتمالی تا حدامکان جلوگیری شود. ابررایانهها میتوانند با تحلیل دادهها و پردازش آنها الگوهای تغییرات آب و هوایی را پیش بینی کنند. دانش ما از لایه هایی که زیر این پوسته قرار دارد از تحلیل امواج زمین لرزه حاصل آمده است. این ستاره در مرکز منظومه ی شمسی قرار دارد. این ابرها شامل لایهها و یا تکههای بزرگ گوی مانندی از قطرات زیر آب بوده که معمولاً به صورت شیار و یا امواج نسبتاً منظمی مشاهده میگردد.

این ابرها به صورت لایههای یکنواخت و متحدالشکل خاکستری یا متمایل به آبی به صورت ترکیبی از الیاف، آسمان را میپوشانند. این ابرها را میتوان سیروسهای نازک تور مانندی دانست که از ابرهای کوچک سفید و به هم فشرده به شکل گولهٔ پشمی شکل یافتهاند. پس از مطالعه ی این مقاله سرتان را روبه آسمان بالا ببرید، اگر ابری در آسمان وجود نداشته باشد، یعنی هوا خوب است. اینگونه محاسبات باید با دقت بسیار بالا انجام شود و کوچکترین خطا در یک ده هزارم اعشار هم میتواند مسیر حرکت موشکها را به کلی تغییر دهد و ممکن است به جای دشمنان، دوستان را مورد هدف قرار دهد! ابررایانه ها ماشینهای سودمندی هستند که در انجام آزمایشات و پژوهشات در زمینه های مختلف نقش حیاتی دارند و انسان را از شر بسیاری محدودیت ها نجات دادهاند. شببیه سازی و بررسی پروتئینها کار بسیار پیچیده و پر محاسبهای است که که توسط ابررایانهها انجام میشود.

دیدگاهتان را بنویسید