حقایقی جالب از کره ماه

گرانش (جاذبه ی) ماه باعث به وجود آمدن جذر و مد آب های کره ی زمین می شود. بنابراینͺ خورشیدی را که ما در نور مریی میبینیم هسته آن نیست بلکه لایه های فوقانی آن است که فوتون ها نهایتا از آن گسیل شده اند. او با اعتقاد به جملهی معروفش” کاری را انجام دهید که بقیه قادر به انجام آن نیستند.” قدم به دنیای طراحی ابر رایانهها گذاشت. شما میتوانید برای آشنایی بیشتر با این درس به اینجا مراجعه کنید. معاد یکی از چهار درس عقاید است که با نام «آخرین سفر» در دسترس علاقهمندان قرار دارد. پس هفت کره بالای یکدیگر قرار گرفتهاند. البته باید هفت کره پس از زمین باشد که عنوان بالاتر بودن صدق کند زیرا در فضا بالایی و پایینی وجود ندارد، مگر نسبیتی در نظر گرفته شود. این اتفاق تصادفی باعث میشود تا هم ماه و هم خورشید به یک اندازه به نظر رسیده و در هنگام کسوف تمام سطح خورشید گرفته شود. اگر به عنوان یک نظر مطرح شده که آسمانهای هفتگانه میتوانند هفت کره بعد از زمین در منظومه شمسی باشند، آیا سخنی غیر قابل باور است؟ تبدیل تاریخ آنلاین شمسی به قمری دراین صفحه براساس تقویم قمری یکنواخت و شیوه کبیسه گیری رایج، خواهدبود.

به گزارش خبرگزاری حوزه، کتاب «سر سفره خدا» با موضوع آشنائی با معارف قرآن کریم به شیوه پرسش و پاسخ به قلم محمد علی محمدی به رشته تحریر درآمده است که در شماره های مختلف تقدیم نگاه شما خوبان خواهیم کرد. برای محاسبه مقدار تعدیل شمس (زاویه ES(A)، روشهای متفاوتی به کار میرفته است (← ادامه مقاله).در الگوی فلک تدویر، خورشید روی دایره کوچکی (فلک تدویر) به شعاع r (که برابر با مقدارِ e در الگوی خارج مرکز است)، دوران میکند. اولین فلک و مدار بالاتر از زمین مربوط به مریخ است؛ و سپس دیگر کرات تا آخرین سیاره. مرکز فلک تدویر روی دایره بزرگتری به نام فلک حامل با سرعت ثابت دوران میکند (شکل 2). بطلمیوس (ص 147ـ152) ثابت کرد که هر دو الگو به نتایج یکسانی منجر میشوند (برای توصیف الگوهای حرکت خورشید ← دریر ، ص 149ـ170؛ نیز ← اونز ، ص 337ـ342).برخی از اخترشناسان مسلمان تغییراتی را در الگوی بطلمیوسیِ حرکت خورشید به وجود آوردند.

یکی کرۀ زهره، که اوّل شب پیدا میشود و دیگر کرۀ مشتری که گاه با چشم غیرمسلّح نیز دیده میشود. امروزه علاوه بر کمپانی کری، شرکتهای IBM و HP نیز اصلیترین تولیدکنندههای ابر کامپیوتر در دنیا هستند. ۱. وقتی اراده خداوند بر ایجاد چیزی تعلق گرفت آن چیز همان طور که خداوند اراده کرده است به وجود میآید؛ یعنی اگر اراده کند موجودی در یک لحظه خلق شود، همان میشود که خداوند اراده کرده است و اگر اراده کند موجودی در چند میلیون سال آفریده شود و در همان زمانی که آفریده میشود. در سورۀ مبارک جن، قرآن از سر جنیان و شیاطین به سوی آسمانها پرده برمیدارد و آنها را ـ اگر از حدود خود تخطی کنند ـ در معرض شهاب سنگهای آسمانی معرفی میکند؛ گویا جنیان (و شیاطین جن) به سوی آسمان میروند ولی از منطقهای نمیتوانند بالاتر روند و این همان منطقۀ ممنوعه است که راه را بر جنیان بستهاند و شیاطین نمیتوانند از آن عبور کنند. وجه جمعی برای آفرینش در شش روز، و خلقت زمین و آسمانها و اقوات در هشت روز بیابد. ؛ همانا آسمان و زمین و آن چه در میان آن دو است، در شش روز (هنگام یا دوره) آفریدیم.

آیا به راستی دنیا دو روز است؟ واژه ی «رتق»، به معنای «چیز به هم پیوسته» و «فتق» به معنای «جدا كردن دو چیز متصل به هم» است. مثلاً منظومه شمسی با مرکزیت خورشید تشکیل شده است. میدان مغناطیسی خورشید از طریق باد خورشیدی در سراسر منظومه شمسی گسترش مییابد. این انرژی خورشید است که آب را (از طریق تبخیر)از سطح دریا بالا می بردکه بصورت باران به زمین فرو می بارد. این که خداوند میفرماید: آسمان و زمین را در شش روز آفریدیم، مقصود چیست؟ ۲. مراد از سته ایام (۶ روز) شش روز معمولی نیست. در حالی که موادی نظیر چوب یا پلاستیک از مقاومت بیشتری برخوردار بوده و این به معنی عدم عبور جریان نیست. آیا از آنچه گذشت و به خوبی معلوم نمیشود که این همه ستارگان که شبها میبینیم هر کدامشان خورشیدی هستند و نوعاً عمری بسیار بیشتر از زمین دارند و نمیتوانند آسمان اول باشند؟ هر کرهای مداری و فلکی فرضی دارد. یک کلمه در سوره مسد یا همان سوره تبت یدا ابی لهب وجود دارد که اگر از چپ و راست بخوانید تفاوتی نمیکند. چرا که هنوز تولید مواد ابر رسانای دما بالا در مقیاس بزرگ و صنعتی مشکل بوده و این مواد هنوز پایداری لازم را ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید