جزیرهی سیسیل کجاست

فیلم نامه سریال جزیره به قلم علی طالب آبادی به رشته تحریر درآمده است. فروتن پیش از این بازی در سریال «مانکن» را تجربه کرده بود و این روزها در جزیره کیش مقابل دوربین دومین سریال نمایش خانگی سیروس مقدم رفته است. دانهبندی ذرات کوچکتر از 0.05 میلیمتر با استفاده از الک امکانپذیر نیست؛ چراکه در این حالت، به الکهایی با حفرههای بسیار کوچک نیاز خواهد بود. «حالت خمیری» (Plastic State): در این حالت، مقاومت خاک به جریان یافتن افزایش مییابد. با وجود اینکه نفوذ نور به تاج درخت مطلوب بوده و رنگپذیری میوه و گل انگیزی در درخت را افزایش میدهد اما این سیستم برای پرورش درختان میوه زیاد کاربرد ندارد. تصویر زیر، یک توده خاک و فازهای مختلف آن را به طور مجزا نمایش میدهد. برای مثال حذف تعدادی از برگهای بالغ درخت که بر روی میوههای در حال رشد سایهاندازی میکنند موجب تغییر رنگ در میوهها شده و کیفیت بازارپسندی محصول را افزایش میدهد.

درختی که بدون دخالت باغدار و در شرایط طبیعی رشد کرده، معمولاً شاخ و برگ زیادی تولید می کند که همراه با تداخل آنها نیز میباشد، این موضوع مانع از رسیدن نور کافی به داخل تاج درخت میشود و به دنبال آن از کیفیت و مرغوبیت میوهها کاسته میشود. پس از اینکه درختان میوه به باردهی رسیدند، لازم است هر ساله یا هر چند سال یک مرتبه برخی از انواع هرس بر روی آنها انجام شود تا کیفیت و کمیت محصول در دوران باردهی اقتصادی درخت حفظ شود. لايه های بالاتر غنی از مواد آلی (خاک سطحی و مواد آلی انسانی) است و لايه های سنگی زيرين (خاک زیر، سنگ پوشش یا رگولیت و سنگ بستر) است. در درختان بارور و مسن چنانچه قطع شاخهها به طریق صحیح انجام شود موجب نفوذ نور بیشتر به درون تاج درخت، انتقال مواد فتوسنتزی به میوه و ریشه و در نهایت باعث تنظیم تشکیل جوانه گل خواهد شد. در درختان جوان قطع شاخههای زاید باعث ایجاد اسکلت اولیه میشود. لازم به یادآوری است که اعمال انجام شده در نهالهای منشعب، در نهال هال صاف و فاقد انشعاب در سال دوم انجام میشود.

اکسیژن، دی اکسید کربن و انرژی لازم برای انجام عمل فتوسنتز در برگهای گیاه، از محیط بالای سطح زمین تأمین میشود پس گیاه باید در شرایطی پرورش یابد که از این لحاظ محدودیتی برای آن موجود نباشد. بلکه زمان لازم برای رسیدن درختان به باردهی در این سیستم کمتر است از اینرو بازگشت سرمایه سریعتر خواهد بود. برای این منظور مقداری از شاخهها را نیز هرسمیکنند. دو رنگ بودن دریاچه نیز دقیقا به دلیل همین موضوع است؛ جلبکها. مردم بومی جزیرهی سیسیل بر این اعتقاد بودند که غولهای انسلاد و تایفون با خشم خود سبب فوران این آتشفشان شدهاند.طبق شواهد نام سیسیل نیز از نام یونانی آن که سیکلی بوده گرفته شدهاست. این واحدها توسط صفحات منحنیشکل یا بسیار نامنظم و معمولا با پرکننده به هم وصل میشوند. نهالها به مدت ۴ – ۱ سال در خزانه نگهداری می شوند و سپس در پاییز یا زمستان از خزانه به زمین اصلی منتقل میشوند. در درختان میوهای که محل تشکیل جوانه گل آنها سیخکهای (Spurs) (شاخههای کوتاه میوه دهنده) دو ساله است هرس تابستانه ممکن است گلدهی را تحریک کند زیرا با حذف شاخههای سال جاری نور بیشتری به جوانهها و برگهای اطراف سیخکها می رسد و رقابت سیخکها با سرشاخههای در حال رشد کاهش می یابد.

اگر پس از اتمام رشد شاخهها، هرس تابستانه صورت گیرد مقدار سطح برگ و فتوسنتز کم شده و قدرت درخت کاهش می یابد. بهترین خاک به خاکی گفته می شود که بتواند موجودات زنده مانند کرم ها و شفیره ها و… در شکل هرمی ساده که برای تربیت درختان غیر مثمر مانند کاج و چنار بکار میرود نیاز زیادی به هرس نیست. خاک، یکی از مواد پرکاربرد در سدسازی به شمار میرود. در صورت حذف قسمتی از اعضای جذب کننده(Sink) شیره نباتی، ذخایر موجود بطور منظم بین اعضای باقیمانده تقسیم می شود زیرا تغییری در میزان جذب مواد غذایی از خاک به وجود نیامده است. بنابراین هرس پوست، گل و میوه، حذف برگها و سرزنی شاخههای در حال رشد از جمله هرسهای تابستانه محسوب میشوند. ۵- جوانههای واقع بر روی قسمتهایی از شاخه که جریان شیره خام در آنجا بیشتر است به صورت شاخههای جوان تکامل یافته و تولید چوب میکنند. ۵- محل انشعاب شاخههای درخت محکم و قوی نیست و در هنگام میوهدهی زیاد، قیم برای نگهداری شاخهها مورد نیاز است. ۳- هرس درختان بالغ نیاز به وقت زیادی دارد. وجود اکسیژن در این نقاط فقط با این تصور قابل توضیح است که در اقیانوس مناطقی وجود دارد که آبهای سطحی سرشار از اکسیژن را به طرف پایین میکشد.

دیدگاهتان را بنویسید