تحقیق عوامل مؤثر در تربیت کودک از دیدگاه اسلام

4. هر روز را با عشق، ارزشها و اخلاقیات متعالی سرشار کن. 1. هر روز برای او دعا کن. دوران کودکی مهمترین دوره زندگی هر فرد است؛ زیرا اساس شخصیت انسان در همین دوران شکل میگیرد و نقش حائز اهمیتی در سرنوشت و آینده او دارد. از نظر سیاسی تربیت انسانی که آگاه به مسائل روز، جریانات و نظامات سیاسی، تابع نظامات اندیشیده، در تلاش برای ایجاد و تقویت روح دموکراسی اندیشیده، نحوهی ایجاد رابطه با حکومت، شناخت حدود وظایف حاکم، اجرای صحیح قوانین چه به هنگام رهبری و چه در دوران رهروی سیاسی لزوم عقلی دارد.

او آثار متعددی به چاپ رسانده که اکثر آنها از پرفروشترینها بودهاند. انتشارات امیری. چاپ ششم. 3-کودکی دوم : سال های پنجم و ششم زندگی بوده ودراین مرحله باید تخیل و شخصیت کودک را تربیت کرد. مطالعات نشان می دهند که کودکان امروز، 40% از همدلی کمتری نسبت به کودکان 20 سال پیش بر خوردارند و دلایل احتمالی این امر پرداختن کودکان به بازی های ویدئویی خشونت آمیز و وقت گذرانی در شبکه های اجتماعی است. هدف یا آرمان نهایی برنامه درسی تربیت اخلاقی، باید با این نگاه به انسان که او موجود شریفی است که برای هدفی شریف خلق شده است، ترسیم شود.

او سریعا یاد می گیرد چه چیزی قابل قبول است و چه چیزی پسندیده نیست. همچنین از آنجا که انسان اختیار تأثیرگذاری بر روابط کلان حاکم بر جامعه و نیز توان نقش آفرینی در تاریخ را دارد سخن از وظایف اخلاقی انسان نسبت به ساخت جامعه و مناسبات میان نهاد های مدنی و نیز نسبت به تاریخ بشری و تمدن آینده ناروا نیست و در قلمرو مباحث اخلاقی می گنجد از این رو توجه تفصیلی به این حوزه و جدا کردن آن تحت یک عنوان مستقل مناسب است. مذهب برای طفل این فایده را دارد که جلوی بیادبیها، خیانتها و حرف نشونیهای او را میگیردطبع سرکش او را رام کرده و او را تحت ضابطه قرار میدهد.

راهکارهای سادۀ او برای تربیت فرزندان موفق مورد استقبال افراد زیادی قرار گرفته است. تربیت ایجاد نوعی تغییر و تحول است. این یعنی روش های قانون گذاری شما باید با زیادتر شدن سن فرزندتان تغییر کند. برای مثال ریختن غذاها روی زمین یعنی باید خودش انجا را تمیز کند یا استفاده از گوشی بعد از زمان خواب به معنای از دست دادن تلفن همراه برای او خواهد بود. در کتاب رابطۀ پدر و پسر از پدرها خواسته شده تا بهگونهای زندگی کنند که پسرانشان بخواهند به کسی مثل آنها تبدیل شوند. در تربیت فرزند پسر، هیچوقت زمان قانون گذاری برای پسر خود از خشونت استفاده نکنید.

خود را به جای پسرتان بگذارید . به خاطر داشته باشید که بدقلقی در کودکان امری شایع است که با رفتارهای منطقی والدین برطرف میشود. توانایی فیزیکی : شما برای انجام این کار باید از توانایی فیزیکی بالایی برخوردار باشید به طور مثال در زمان مناسب بتوانید عکس العمل مناسب را نشان دهید تا در برخورد با کودکان دچار مشکل نشوید پس قدرت جسمانی خوب، تعامل و هماهنگی از مسائلی است که باید به آن توجه داشته باشید.

اگر پسرتان به فعالیت هایی که پسرانه نیستند علاقه مند است، با تشویق فرزندتان به انجام آن فعالیت ها، با هرگونه اذیت و آزار اطرافیان به دلیل متفاوت بودن پسرتان با دیگران مقابله کنید و به او اعتماد به نفس دهید. وقتی با زبان خوش نمی توان مسائلی را به کودک یاد داد شاید بهتر باشد به کودک خوب و بد را توضیح دهید. اگر فرق این دو را ندانی و تشخیص ندهی، به جای اینکه نظم و قاعدهمندی را به او یاد بدهی، گیجش میکنی.

این کتاب در لیست بهترین کتاب تربیت فرزند قرار میگیرد؛ و در آن گفته میشود که با بکننکن کردن نمیتوان در تربیت پسرها موفق شد، بلکه باید با آنها با عشق رفتار کرد تا به شایستگی رشد کنند. پیاژه به نزدیک بودن و هماهنگ بودن نتایج خودش در روانشناسی کودک و رشد اخلاق با نتایج تحلیلهای تاریخی و جامعهشناختی فلاسفه غرب معتقد بود و تحوّل تاریخی فرهنگ انسانی را مبتنی بر دورههای اولیه و حکومت سالخوردگان میدانست که به مرور زمان از آن قید و بندها رهایی یافته و به نظام دموکراسی رسیده است که منتهی درجه رشد تاریخی فرهنگ است.

با خواندن این کتاب به راحتی میتوانید فرزند خود را کنترل کرده و عادات رفتاری مثبت را در او تقویت کنید. اگر پسر شما برای شکستن قانون های خود هرازگاهی عواقبی را مشاهده نماید و همیشه بازخوردی جدی دریافت نکند. قانون گزاری چالشی برای بسیاری از والدین و خصوصا مادر پسرهایی است که می توانند در مورد رفتار با پسر خود گیج شوند. برای مثال اگر پسر نوپای شما آب میوه ی خود را روی زمین ریخت به جای داد زدن و سر و صدا کردن، از او بخواهید در تمیز کردن به شما کمک کند.

از آن گذشته، هر شخصی چه بسا در هر موقعیت و مقامی و بر حسب احوال و اوضاع گوناگون و متغیری که در آن به سر می برد ایدئال های متکثری را در ذهن می پرورد. سنین ۴ سالگی با چرا جوئیهای کودکان که ناشی از کنجکاوی او و میل به سر در آوردن از اسرار طبیعت و راهیابی به سوی خداست همراه میشود. در دیدگاهی دیگر، از روش تفکر قیاسی آزوبل استفاده میکنند، و در دیدگاهی دیگر، معلم در فرایند اکتشاف نقش کمک کننده دارد؛ یعنی معلم در ابتدا زمینهای را فراهم میکند که دانشآموزان بتوانند به فرضیهسازی، بررسی فرضیهها و نتیجهگیری بر اساس کاوش به عمل آمده بپردازند.28 حاصل اینکه در بحث روشها و فرایند تدریس، پرسش این است که تدریس چگونه باید باشد، تا اهداف از پیش تعیین شده جامة عمل بپوشد؟

او در جستجوی پاسخی برای این سوال است که اصل و اساس اخلاق چیست ؟ بنابراین، مسجد در واقع کهنترین دانشگاه اسلامی و پایگاه اساسیترین تعلیمات در تاریخ آموزش اسلامی بوده است. هری اچ. هریسون کارشناس تربیت و نویسندۀ کتابهایی در این زمینه بوده است. برخی روش ها از راهکارهای دیگر موثرتر هستند و باعث می شوند پسر شما در همان شرایط رفتار مشابهی داشته باشد. و البته زمانهایی هم خواهد رسید که دیگر نتوانید تحملش کنید. درنتیجه همیشه نباید همان روال قدیمی را تکرار کنید.

او در رشتۀ مدیریت تحصیل کرده و اصول مدیریت را در زمینههای مختلف بهخوبی میداند. عواملی كه ناشی از محیط پیرامونی فرد بوده و ژنها نقشی در آنها ندارند. این کتاب بیشتر مخصوص پدرهاست؛ و در آن راهکارهایی عالی به آنها نشان داده میشود که با پیاده کردنشان میتوانند شخصیت پسر خود را برای مواجه شدن با هر رویدادی آماده کنند. احزاب / 72) حرکت اتمها و حیات سلولها همه و همه تابع برنامه هدایت ویژه ای است که خداوند برای آنها تعیین فرموده است. در حدود سنین ۵ سالگی علاقه به خدا در او شدید میشود و سؤالات او اغلب در این باره است که خدا چه شکلی است؟

این که اوقات زیادی را با آن ها سپری می کنند بنا براین بسیاری از صفات آن ها را به راحتی قبول می کنند والدین باید فرزندان بزرگتر را نیز خوب تربیت کرده و بین فرزندان خود تبعیض قائل نشده و موجب بروز حسادت و پرخاشگری بین آن ها نگردند. اظهار شگفتی فرعون از انکار خدایی وی و نیز نفی سنتهای جامعه فرعونی از سوی موسی و همچنین منتگذاری بر موسی و ستایش از خود به دلیل عهدهداری تربیت موسی (ع) ، جملگی میتواند بیانگر صحت و درستی همین برداشت و مدعا باشد. از سوی دیگر انسان در قبال خدمات فراوانی که از جامعه دریافت می کند موظف به ارائه واکنشی مناسب است.

از دیگر سو، با دارا بودن شأن الهی، قدرت و توان آن را دارد که نه تنها اسیر مرتبه حیوانی و جسم خاکی خود نگردد که از ساحت مادی وجود خویش برای رسیدن به سرمنزل مقصود و طی مدارج و مراتب کمال ممکن و مطلوب سود جوید. تربیت فرزند پسر چالش هایی دارد. وقتی کودک شما مرتبا از اسباب بازی های خشن مانند تفنگ استفاده کرده یا بازی های ویدئویی خشن ببیند برای او اثر مخربی خواهد داشت اما چیزی که والدین به عنوان پرخاشگری می بینند (مثلا کودک وانمود می کند که می خواهد یک پسر بد را بکشد.) اما برای کودک مانند رویایی برای نجات دادن جهان خواهد بود.

اما به جهت خصوصیت و اهمیت ویژه شایسته است مستقلا به آن پرداخته شود. زیرا خوشی (سعادت) از احوال عاطفی است و تحت تاثیر عوامل گوناگون طبیعی و اجتماعی قرار دارد.» (کانت، 1380، ص6-7) اما تکلیف از ذات عقل استنتاج میشود موجب نسبیت فضیلت نمیگردد.برای تکلیف ، چون از نفوذ عواطف و احساسات در اخلاق باید ان را بر تکلیف -که قانون خود عقل است – متکی ساخت. کودک شما زمان شام غذای خود را روی زمین ریخت از خودش بخواهید ان را تمیز کند.

روش های موثر آموزش، مسائل تربیتی و کمک گرفتن از مشاور می تواند به بهترین وجه ممکن به والدین در این راستا کمک کند. اگر بعد از اینکه از او خواستید کفش های گلی خود را دربیاورد بازهم با همان روی فرش راه رفت باید تمامی گل ها را با طی تمیز کند. کودکان لحن صدا، زبان بدن و احساسات والدین خود را درک میکنند. همانطور که والدین باید از القای تفکرات جنسیتی به دختران و تربیتی بر اساس جنسیت دوری کنند.

دیدگاهتان را بنویسید