تاریخ ایران از آغاز تا امروز

پس از مرگ همسرش در شعبان ۳۸۷ قمری، ۲ پسر او به حکمرانی ری و همدان رسیدند و به سبب اینکه هنوز در خردسالی به سر میبردند، اداره امور و نیابت سلطنت به ملکه فخرالدوله واگذار شد. از قرن ۱۰ هجری قمری تقریبا برابر با قرن ۱۶ میلادی دوباره شاه اسماعیل قیام میکند و با خشونت هم قیام میکند، برای اینکه ایران را از دست ۲ قوم مهاجر نجات دهد؛ یکی ازبکها که در مشرق ایران بودند و برخلاف امروز، آن زمان بسیار خشن بودند و مشهد را گرفتند و گنبد امام رضا(ع) را هم ویران کردند و حدود ۱۵ سال در مشهد بودند.

بنابراین، ایرانیان باستان پایان چله بزرگ در این روز را با برگزاری مراسم سده جشن میگرفتند و با برپایی آتش، گرم شدن زمین و نزدیک شدن بهار را نوید میدادند.طبق نظریهای دیگر، از زمانهای کهن تا به امروز، عدد ۴۰ برای ایرانیان مقدس بوده و جشن یلدا نیز از مهمترین جشنها و مراسم ایرانیان به شمار میرفته است. بر حسب تقسیمات جغرافیای سیاسی امروز، ایلام باستان سرزمینهای خوزستان، فارس، ایلام و بخشهایی از استانهای بوشهر، کرمان، لرستان و کردستان را شامل میشد. بر این اساس شواهد باستان شناسی بسیار زیاد ، ایران دارای تمدنی چند هزار ساله میباشد که پیشینه آن به هزارهای قبل از میلاد مسیح برمی گردد که دارای فرهنگ و تمدنی غنی و بسیار درخشان که گاه کمتر شناخته شده است می باشد.

ارابههای قرن نهم گاه با چهار اسب کشیده میشدند، اما عدم چابکی و آسیبپذیری اسبها باعث شد که دیگر از آنها به عنوان وسیله جنگی استفاده نشود. نویـسندهی این کتاب، مـیرزا حسنخان پیرنیا(مشیرالدوله)، از مـردان خوشنام مشروطه بود که همزمان با پادشاهى رضا شاه پهلوى مانند بسیارى دیگر از رجال شایستهی ملى، از سیاست کناره گرفت و خانهنشین شد. فصل سوم با عنوان سیاست مشت آهنین رضاشاه به چگونگی به قدرترسیدن رضاشاه، اقدامات ابتداییِ وی، برخی ویژگیهای شخصیتی او، گزارشهای مقامهای رسمی و غیررسمی خارجی در مورد وی، اصلاحات اقتصادی، نظامی، اداری، قضایی، آموزشی و اجتماعیِ او و در مجموع، رهاوردهای مثبت و منفی دولت رضاشاه و میراث وی میپردازد.

اما نکته قابل تامل در این میان این است که در عهد باستان محتویات کتیبه ها در شکل دیگری و پیش از آن که در قالب کتیبه به نمایش در بیاید در دفاتر، اسناد، سالنامه ها و رویدادنامه های رسمی دولتی ثبت و نگهداری می شده است. نادرشاه افشار با شکست افغان ها و بازپس گرفتن ایران از دست آنها ، حکومت افشاری را پایه گذاری کرد .افشاریان مشهد را پایتخت خود انتخاب کرده و تا 46 بعد حکومت خود را ادامه دادند. درباره شورش پارسیان که از آغاز آن تا حمله مستقیم کوروش به پایتخت ماد، اکباتان، حدود سه سال طول کشید، جزئیات زیادی در دست نیست.

چه چیزی کوروش را به یک رهبر بزرگ تبدیل کرد؟ به طور یقین محبوبترین شاه تاریخ ایران کورش بزرگ است. بعد به خلیفه عباسی هم نامه مینویسد که این مرتد را از بین بردم و از آن تاریخ تا ۵ قرن بعدی، شیعه در ایران به انزوا میرود. ۱۱۰ تا ۱۱۸ سال سراسر جنوب ایران دست پرتغالیها بود، اسناد آن هم از سال ۵۰ پیدا شده است. زنی در ایران در قرن چهارم هجری میزیسته که اکنون قبرش در جنوب تهران، میدان خراسان، خیابان خاوران است، به نام ملک خاتون که مازندرانی است و اولاد پیغمبر هم نیست و به اشتباه به او سید ملک خاتون میگویند.

بزرگ ترین تمدن تاریخ ایران دولت عیلام بود که سرزمین آنها در جنوب غربی ایران و تقریبا مطابق با خوزستان بود. در تاریخ ایران قبل از اسلام، پیشینه گسترده و غنای فرهنگی متنوعی وجود دارد که با همدیگر آنها را می کاویم. پس می توان گفت که هنر اصیل قالیبافی ایران با فرهنگ کهنسال این مرز و بوم پیوند ناگسستنی دارد. اما مردم به هیچکدام از این مزخرفات گوش ندادند، هم عربهای خوزستان در برابر عراق ایستادند، چون هویت خودشان را ایرانی میدانند، هم سایر ایرانیها برای حفاظت از خوزستان به جبهه رفتند، نگفتند آنجا که همه عرب هستند، اصلا از ما نیستند، پس ولش کن!

بنابراین از آن طرف تا نزدیک تفلیس هم برای ایران بود. با فتح هلال حاصل خیز و ایران و مصر، نه فقط مناطق وسیع جغرافیایی، بلکه قدیمیترین مراکز تمدن نیز به قلمرو عربی اضافه شد، بنابراین فرزندان صحرا، تمدن های قدیم و همه رسوم دیرین آن را که از روزگار یونانیان، رومیان، ایرانیان، مصریان، بابلیان و آشوریان به جا بود، به ارث بردند. ایلخانان یکی از حکومت های مغول بود که توسط هلاکو تاسیس شده و با حکومت ابوسعید پس از 79 خاتمه یافت . پس از او چيشپش، پسرش در ناحيهٔ انشان (شرق شوشتر) به شاهى رسيد.

سلطان محمود نیامد و پسرش بعدا به آنجا لشکرکشی کرد. این خانم در حدود ۸۰ سالگی فوت کرد و پسرش مجدالدوله ابوطالب رستم از روی حماقت از سلطان محمود خواهش کرد که بیاید و او را از شر شورشیانی که در ری بودند، نجات دهد. این خانم ایرانی که شیعه شده بود، روی انگشترش نوشته بود: علی ولیالله. سلطان محمود غزنوی به این خانم پیغام میدهد که من با فیلهایی که از هند آوردم، آنجا را بر سرتان خراب میکنم. این کسانی که در شبکههای خارجی نشستهاند و حرفهایی میزنند، اینها جوان هستند و سواد درست و حسابی ندارند. هیچ قشون، سلاح، مالیه مطمئن، دولت درست و حسابی و هیچ قانون تجاری در اختیار نداریم.

شما در همین جنگ ۸ ساله ببینید، عربهای خوزستان در برابر صدام ایستادند و چقدر شهید شدند، چقدر تلفات دادند. ایران و عثمانی در زمان صفویه به طور دائم با هم در جنگ و نزاع بودند و چون کار از اختلافات سیاسی فراتر رفته بود و به مناقشات مذهبی رسیده بود، ریشه اختلاف روز به روز عمیقتر میشد اما نکته جالب این بود که این ۲ پادشاه هر ۲ شجاع بودند و طبع شعر داشتند.

اما، به دلیل آن که عثمانیان سنی مذهب بودند، نخستین پادشاه صفوی (شاه اسماعیل)، می خواست کل ملت را بر علیه تهدید خارجی متحد سازد. سلطان سلیم، پادشاه عثمانی در یکی از نامههایش به شاه اسماعیل به فارسی برای او شعر گفته است. شاه اسماعیل به ترکی و فارسی شعر میگفت و تخلص او در شعر «خطائی» بود و در مقابل سلطان سلیم به فارسی شعر نیکو میسرود. در قرون چهارم و پنجم حداقل قسمتی از ایران شیعه بودند، یعنی دولت آلبویه و آلزیاد شیعه بودند. چون مردم ایران همیشه مردمی علیه ستمگر و علیه ظلم بودند، وقتی دیدند بنیامیه به نام پیامبر ظلم میکند، ایرانیان به سمت خاندان پیامبر که آنها هم تحت ظلم بنیامیه بودند، گرایش پیدا کردند و معتقد شدند فره ایزدی به این خاندان منتقل شده است.

ایرانیان معتقد بودند فره ایزدی در این خاندان هست، اینها آتشکده داشتند و خودشان هم موبد بودند، بعد از فروپاشی ساسانیها، مردم به دعوت پیامبر گرویدند. از آنجا که هم کاهنان قدرتمند بابل و هم اکثریت اشراف محلی و مردم عادی از نبونید متنفر بودند، چون برخلاف خدای بزرگ سنتی و محبوب بابل یعنی مردوک به تبلیغ و رواج پرستش سین خدای ماه پرداخته بود، گروه بیشماری از آنها به سپاه ایران گریخته بودند و گوبریاس توانست بدون نبرد به آسانی وارد شهر شود؛ بسیاری از مقامات و مردم شهر که ایرانیان را نجاتدهنده خود تلقی میکردند با شادمانی از آنها استقبال کردند.

یکی هم ترکان عثمانی بودند که در زمان شاه محمد خدابنده صفوی پدر شاه عباس، قفقاز، داغستان و آذربایجان تا کرمانشاه را گرفته بودند، حتی تا لرستان هم رسیده بودند و اینها را از ایران بیرون کرد. سلسلههای بابلی که جانشین یکدیگر میشدند تا هزار سال بعد بر بینالنهرین تسلط داشتند. پس از آن که از جانب خدا به حضرت محمد (ص) وحی رسید تا مردم را به پرستش یک خدای واقعی دعوت نماید، او پیامبری بود که ادعا می کرد دستور خدا را به جا می آورد و سه سال آن را به دور از انظار عمومی پیروی کرد.

دیدگاهتان را بنویسید