تاریخچه دین در ایران از زمان باستان تا امروز

اما به دلیل نگاه کلی کتاب، خود نویسنده هم حتی اشاره کرده است که کتاب برای پژوهشگران تاریخ مناسب نخواهد بود. لذا کتاب میتواند اطلاعات جامع و کلی دربارهی تاریخ مدرن ایران به دوستداران تاریخ بدهد. در این مطلب کلبه دانش نسخه PDF کتاب تاریخ ایران مدرن را برای شما کاربران عزیز قرار داده ایم . یرواند آبراهامیان، در ارزیابی ریشهای تاریخ معاصر ایران مدرن، افزون بر بررسی جامع سده بیستم، موضوعاتی نظیر اکتشاف نفت، دخالتهای خارجی، نقش دودمان پهلوی و همچنین انقلاب ۱۳۵۷ و زایش جمهوری اسلامی را مورد واکاوی دوباره قرار داده است. این کتاب در سال ۲۰۰۸ توسط انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است در ارزیابی ریشهای تاریخ معاصر ایران مدرن، افزون بر بررسی جامع سده بیستم، موضوعاتی نظیر اکتشاف نفت، دخالتهای خارجی، نقش دودمان پهلوی و همچنین انقلاب۱۳۵۷، زایش جمهوری اسلامی تا دولت اصلاحات را مورد واکاوی دوباره قرار داده است.

یرواند آبراهامیان، در ارزیابی ریشهای تاریخ معاصر ایران مدرن، افزون بر بررسی جامع سده بیستم، موضوعاتی نظیر اکتشاف نفت، دخالتهای خارجی، نقش دودمان پهلوی و همچنین انقلاب 1357 و زایش جمهوری اسلامی را مورد واکاوی دوباره قرار داده است. «ایران بین دو انقلاب» یکی از مهمترین آثار اوست که تاریخ ایران را بین سالهای 1285 تا 1357 با ذکر جزییات روایت میکند. هنگامی که سخن از تاریخ ایران میرود، باید به این نکته توجه داشت که آیا منظور تاریخ اقوام و مردمانی است که از آغاز تاریخ تا کنون در مرزهای سیاسی ایران امروزی زیستهاند یا تاریخ اقوام و مردمانی است که خود را به نحوی از انحاء ایرانی میخواندهاند و در جغرافیایی که دربرگیرندهٔ ایران امروز و سرزمینهایی که از دیدگاه تاریخی بخشی از ایران بزرگ (ایرانشهر) بودهاست زیستهاند.

عزل و نصب مقامات – اعم از وزرای دربار، حاکمان ولایات، روسای قبایل، روستاها و مناصب پایینتر – و همچنین واگذاری یا پسگیری سمتها، اعطا یا بازپسگیری امتیازات و افتخارات و القاب ویژه در اختیار وی بود. مجموعه کاملی از کاخ ها، خانه ها و گرمابه، معابد و ایوان موزاییک اکثر کتیبه ها، سنگ نگاره ها و موزاییک نگاره های این شهر به موزه های بزرگ جهان جلوه ویژه ای بخشیده اند. از مهم ترین خصوصیات اخلاقی کورش بزرگ ، علاقه و محبت به دوام خانواده و وفاداری به همسرش کاساندان بود .

چگونگی به قدرت رسیدن، جنبههای مثبت و منفی حکومتداری، نظر افراد بزرگ کشور و کشورهای قدرتمند درباره او و در نهایت اصلاحات سیاسی، اقتصادی و نظامی رضاشاه به طور کامل در این فصل شرح داده شده است. در فصل انتهایی «جمهوری اسلامی» نیز علت و چگونگی فروپاشی نظام شاهنشاهی و به قدرت رسیدن آیتالله خمینی شرح داده شده است. آنها به مجموعه ای از وجودهای بد نیز معتقد بودند که با وجودهای نیکو مبارزه می کردند و سعی می نمودند که مانع از رسیدن انسان ها به سعادت می شوند . جنبش معنوی مانی به سرعت در جهان آن روز گسترش یافت و تبدیل به نیروئی شد که با وجود جنبه منفی آن با هدفهای شاهان و نجبا و پیشرفت جامعه آن روزی وفق نمیداد.

در این سالها، این کشور جنگ تلخی را با عراق داشته است، جامعه زیر لوای روحانیت تحول یافته و در نهایت مبارزه برای قدرت بین دولت و نخبگان قدیمی، روشنفکران و طبقه متوسط تجاری گسترش یافته است. ایران در این بین تجربیات دیگری را نیز از سر گذرانده است که از جمله میبایست به جنگ خانمانسوز عراق، دگرگونیهای جامعه در سه دههٔ اخیر و از همه تازهتر، توسعه و گسترش دولت و مبارزه برای قدرت در میان نخبگان قدیمی، روشنفکران و طبقه متوسط تجاری اشاره کرد.

ایران در این بین تجربیات دیگری را نیز از سر گذرانده است که از جمله می بایست به جنگ خانمان سوز عراق، دگرگونی های جامعه در سه دههٔ اخیر و از همه تازه تر، توسعه و گسترش دولت و مبارزه برای قدرت در میان نخبگان قدیمی، روشنفکران و طبقه متوسط تجاری اشاره کرد. پایتخت عیلام، شهر شوش بوده که آثار مربوط به آن ها در این شهر پیدا شده است. اصفهان ، قزوین و تبریز از پایتخت های دوران صفوی بود . ۲. چون ایرانیان اهل بحث و نظر بوده و در دوره ساسانی بر اثر رواج ادیان و مذاهب مختلف و ایجاد بحث های دینی به تحقیق در مسائل دینی آشنا شده بودند، در اسلام نیز به سرعت مباحثات شدید را آغاز کردند و در کشمکش های مذهبی وارد شدند، و این مبارزات مذهبی یکی از مهمترین علل توجه مسلمین به علوم شد.

کتاب تاریخ ایران مدرن با استبداد و حکومت نیمهبیمار قاجار، سخن را آغاز میکند. نکته مهم در روایت کتاب، زبان ساده و عامیانه آن است که این موضوع به مخاطب کمک میکند تا به راحتی در جریان اتفاقات تاریخ معاصر ایران قرار گیرد. «کودتا» دیگر اثر آبراهمیان دربارهی تاریخ مدرن ایران است که ماجرای کودتای آمریکایی 1332 و برکناری «دکتر مصدق» را بررسی میکند. ناصرالدین شاه این پادشاه بی لیاقت ترین شاه تاریخ ایران بود که در دوران ۵۰ سال حکومت خود در حالیکه جهان در اوج پیشرفت تمدن بود، ایران را پنجاه سال از تمدن عقب تر برد.

نشر نی کتاب تاریخ ایران مدرن را با ترجمهی محمد ابراهیم فتاحی در سال 1389 روانه بازار کتاب ایران کرده است. این کتاب را اولین بار در سال ۱۳۸۵، انتشارات مروارید منتشر کرده و در سال ۱۳۸۶ به چاپ دوم رسیده است. همچنین چهرههای مهم و تاثیرگذار در انقلاب مشروطه در سال 1285 نیز در این فصل معرفی شدهاند. مرگ او موجب پدید آمدن احترام بسیاری برای دیں وی و نیز دین زرتشت گردید. از لحاظ قوای نظامی نیز کشور در وضعیت بسیار بدی در این دوره قرار داشت و در بسیاری از موارد ایلات و عشایر به ارتش برای حفظ امنیت کمک میکردند.

آثار باستانی قبل از ظهور اسلام شاید برای بسیاری از ایرانیان جالب توجه باشد . بندری باستانی در نزدیک کنگان در استان بوشهر، با معماری خاصش که به ماسوله در گیلان بی شباهت نیست. آریایی ها زمانی که به فلات ایران رسیدند، در ابتدا با کشتار مردم بومی آن منطقه ، برخی از آنها را به کار گرفتند. با این تاریخ غنی و کهن ،ایران تاریخی به قدمت ۲۵۰۰ سال دارد که از دوران هخامنشیان شروع می شود و از آن گذشته غنی و کهن ، تنها سلسله عیلام و ماد تا حدودی توانسته اند در حد بیان آغاز تشکیل دوران هخامنشی ، در تاریخ رسمی ایران بمانند .

در عهد اشکانی جنگهای ایران و روم آغاز شد. دسته بندی کتاب 30 آزمون ریاضی 30 آزمون زبان و ادبیات فارسی Accessories Clocks Cooking Furniture Language Teaching Methodology (روش آموزش زبان) Lighting Toys آزمون استخدامی آموزش و پرورش آیندهنگری و مرزهای دانش ابتدایی ادبیات ادبیات داستانی ادبیات غیرداستانی ادبیات کودک و نوجوان (طوطی) ارشد ارشد و دکتری افست زبان اصلی اقتصاد و مدیریت المپیادهای علمی امام رضا (ع) و زیارت انقلاب اسلامی و ادبیات پایداری بازاریابی و بورس بالای ۱۰ سال بالای ۱۲ سال بالای ۲ سال بالای ۴ سال بالای ۶ سال بالای ۸ سال بدون دستهبندی برق ومخابرات برگزیدهها پرفروشها تألیفی تاریخ ایران اسلامی تاریخ ایران باستان تازهها تازههای نشر ترجمه تصویری تصویری بدون متن جامعه شناسی جغرافیا جهانگردی و گردشگری چالش ها و جشنواره های علمی حقوق و علوم سیاسی داستانی دامپزشکی دانشگاهی در دست انتشار دروس زمین شناسی دروس عمومی دین و فلسفه روان شناسی روانشناسی و علوم تربیتی روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره روش های تدریس در زبان انگلیسی ریاضی و علوم رایانه ریاضیات ریاضیات کانگورو زبان انگلیسی زبان انگلیسی عمومی (جلد اول)گرامر زبان تخصصی زبان تخصصی شیمی (The Scientific English For Chemists) زبان عربی زبان عمومی (کلیه رشته ها و گرایش ها) زبانشناسی زمین شناسی و معدن زندگینامه زیستشناسی زیستشناسی و تکامل سبک زندگی ایرانی اسلامی سنت و سیره اهل بیت شیمی معدنی 2 شیمی ومهندسی شیمی علم نجوم علمی عمومی (فانوس) علوم علوم اجتماعی علوم تجربی علوم رایانه ببراس علوم کشاورزی علوم ورزشی-تربیت بدنی عمران-ساختمان, سازه عمومی غیرداستانی فلسفه و تاریخ علم فنی ومهندسی کتاب کتاب دانشگاهی علوم انسانی اقتصاد الهیات و علوم دینی تربیت بدنی حسابداری حقوق روانشناسی زبان انگلیسی زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات فارسی علم جغرافیایی علوم تربیتی علوم سیاسی مدیریت علوم پایه آمار زیست شناسی شیمی علوم زمین شناسی فیزیک کامپیوتر علوم پزشکی پرستاری پزشکی پیراپزشکی علوم فنی و مهندسی مکانیک مهندسی برق مهندسی کامپیوتر مهندسی کشاورزی مهندسی معماری و عمران مهندسی مواد و متالوژی متالورژی مهندسی نقشه برداری و شهرسازی منابع آزمون کتاب عمومی ادبیات آموزش، نقد و نظریه ادبیات ایران داستان کوتاه رمان شعر ادبیات جهان داستان کوتاه رمان شعر ادبیات فانتزی تاریخ ادبیات زندگینامه و سفرنامه پزشکی و درمانی تغذیه و سلامت عمومی تاریخ ادیان و اقلیت شناسی اسطورهشناسی تاریخ ایران تاریخ جهان تاریخ آسیا دایرهالمعارف و مرجع روانشناسی ازدواج و زناشویی خود پروری موفقیت سبک زندگی سرگرمی و موسیقی سینما و تئاتر آموزش، نقد و بررسی نمایشنامه و فیلمنامه طنز داستان طنز شعر طنز علمی اقلیم شناسی و اقوام جانورشناسی و زیست جغرافیا و زمین شناسی نجوم فرهنگ و هنر فلسفه و عرفان اسلام و فلسفه تاریخ فلسفه کسب و کار و اقتصادی بازاریابی و مدیریت فروش مذهبی ورزشی کتاب های پروانه کتابداری کسب و کار کنکور کاردانی به کارشناسی کنکور کارشناسی ارشد کودک و نوجوان داستان و رمان سرگرمی و آموزشی گردشگری و هتلداری متوسطه اول متوسطه دوم مجموعه «از سر تا دم» مجموعه «تصمیم بگیر، عمل کن!

وظیفه اش نظارت بر اموال بیت المال و کنترل ثبت آن در دفاتر دیوان مربوطه بود. دیوان دوم به فارسی برای ثبت اموال. شاه تمام کشور را ملک شخصی خود میدانست و میتوانست مدعی همه اموال و املاک شود. نویسنده که یکی از ممتازترین تاریخ نویسان ایران کنونی به شمار می رود، در این اثر همزمان با بررسی فراز و نشیب های سیاست های بین المللی و منطقه ای کشور، با چیرگی هرچه تمام تر مردم ایران را در کانون توجه اش قرار داده است. این کتاب سترگ که در برگیرنده تمام تاریخ شاهنشاهی ایران از دوران باستان تا دوران معاصر و یکی از کاملترین کتب تاریخ ایران زمین میباشد، دارای حق نشر بوده و در کتابفروشیهای سرتاسر کشور موجود است.

امپراتوری پهناور ساسانی که از رود سند تا دریای سرخ وسعت داشت، در اثر مشکلات خارجی و داخلی ضعیف شد. این پادشاه دولت هیاطله را از صفحه روزگار محو نمود، ترک های آن طرف رود جیحون رادر جای خود نشاند ،خزرهای وحشی را گوشمالی داد ، حبشی ها را از یمن بیرون راند و این مملکت به تصرف خود درآورد . این بنا هنوز در جای خود پابرجاست و به عنوان میراثی جهانی بشر به روی بازدیدکنندگان باز میباشد. حکیم ابواقاسم فردوسی در این دوران می زیسته است. او به دین احترام می گذاشت، اما به روحانیان مسلمان اجازه نمی داد که به طور جدی در سیاست مشارکت جویند.

در حالی که او با جدیت درباره پیچیدگی های سیاست منطقه ای و بین المللی کشور صحبت می کند، در قلب کتاب وی مردم ایران قرار دارند. «رفرم، انقلاب و جنگ بزرگ» موضوع فصل دوم کتاب است که ریشههای مشروطه، علت نیاز به نظام مشروطه، نقش احزاب مختلف و روزنامهها درشکلگیری نظام مشروطه و ترکیب نمایندگان مجلس شورای ملی بررسی شده است. خوشبختانه مجموعه آثار یرواند آبراهامیان در فیدیبو در دسترس مخاطبان قرار گرفته و علاوه بر کتاب تاریخ ایران مدرن دیگر آثار او مثل «ایران بین دو انقلاب»، «کودتا»، «مردم در سیاست ایران» و «جستارهایی دربارهی تئوری توطئه در ایران» موجود است.

دیدگاهتان را بنویسید