بنیانگذار آکاد میای فلسفه اسلامی – فرهنگ امروز

وجود عطش دلیل وجود آب است . به همین دلیل مدخلهای این دانشنامه جداگانه انتخاب و ترجمه میشوند. کتاب ضیافت مهمترین اثر افلاطون نخستین تلاش جدی و منظم برای بیان چیستی عشق در طول تاریخ است که به شیوهای ماهرانه با ادغام نظریات مختلف، ماهیت عشق را توصیف میکند. یعنی اگر یک نهاد پیچیده به عنوان مثال یک جامعه یا شهر را تصور کنیم به ناچار افراد و طبقات این شهر از لحاظ عملکرد متمایز میباشند. چنانکه عرض کرد، یک سری عقاید درستی مثلا در مورد غربزدگی هم داشت، میدانید که اصطلاح و لغت غربزدگی را اولین بار ایشان به کار برد و جلال آل احمد از ایشان وام گرفته است.

۴. من به همسرم (یا به مادر، فرزند يا دوستم) عشق میورزم. برای مثال، شیوهی عشق ورزیدن به مادر، همسر، فرزند و دوست بسیار متفاوت است. ارسطو تماشاگران را همچنان که به تماشای تراژدی های بزرگ یونان دعوت کرده بود به سالن های سینماهای نمایش دهنده فیلم های عظیم می کشاند و از آن ها می خواست با قهرمانان سینمایی همراه شوند و امیدوار می بود پالایش هیجانات درونی تماشاگران به فضائل اخلاقی آن ها بیافزاید.

این منطق، خارج را به عنوان کلیاتی که به هم منضم شده اند، معرفی می نماید و احیاناً طبقهبندی نیز میکند و از طریق طبقهبندی، امکان آدرس دادن به امور خارج را نیز مهیا میکند. این کتاب عشق را از منظری تازه بررسی میکند و سعی کرده تا تمام مفاهیم را به سادهترین شکل ممکن بیان کند، تا مخاطبان مختلف بتوانند آن را درک کنند و به آگاهی بیشتری از خود و اطرافیانشان برسند. همچنین به رابطه ای جدید میان هنر و فلسفه پس از دلوز و گتاری همراه با تاملات عرفانی می پردازد این کتاب، آثار نقاشان مهم اما گمنام ایرانی را از منظری دیگر و تحت شرایط متفاوتی که جهان معاصر ایجاد کرده است بررسی می کند و رابطه امر بومی و امر جهانی را در آن برجسته می سازد.

او همواره بدیهیات را زیر سوال میبرد و طی مکالمات با افراد دائماً دراخواست به تعریف واضحات میکرد تا فرد ارزشهای خود را بازخوانی کند و بسیاری از این «روش سقراطی» که گاهاً «مغالطه سقراطی» هم خطاب میشود در بحث خشمگین میشدند. این که شخص به چیزی اهمیت میدهد یا به چیزی عشق میورزد، بیش از آن که به نظر یا احساس او دربارهی آن چیز ربط داشته باشد، به ساختارهای انگیزشی کمابیش ثابتی که ترجیحات شخص را شکل میدهند و رفتارش را هدایت و محدود میکنند، ربط دارد.

فصل ششم، ارزش و توجیه عشق: مسالهی توجیه عشق نه تنها به خودیِ خود مهم است، بلکه به عنوان ابزاری برای رسیدن به درک واضحتری از موضوع دقیق عشق هم اهمیت دارد. این دانشنامه، حاصل طرحی است که در سال 1995 در دانشگاه استنفورد آغاز شده و همچنان ادامه دارد. کتاب دانشنامه فلسفه استنفورد، عشق با ترجمهی «ندا مسلمی» در سال 94 در انتشارات ققنوس منتشر شده و انتشارات آوانامه نسخهی صوتی آن را با صدای «آرمان سلطان زاده» منتشر کرده است.

«دگرگوني بنيادي فلسفه يوناني در برخورد با شيوه انديشه اسلامي»، عنوان «رساله استادي، عبدالجواد فلاطوري است كه در سال 1973 ميلادي برابر با 1352 هجري شمسي براي احراز مقام استادي تسليم دانشكده فلسفه دانشگاه كلن آلمان شده است». دانشنامهی فلسفه استنفورد پیوندی فراگیر میان فضای دانشگاهی و عرصهی عمومی برقرار کرده است. به عبارت دیگر عقلانیت نظری از طریق مدل سازی و روش سازی -که در خود مدل سازی نیز مفاهیم، فلسفی هستند و در طول فلسفه نظری تعین یافته و فلسفه کمی یا فلسفه کیفی تولید شده است- با تعینات خاص خود در مرحله عقلانیت کارکردی تنازل یافته و در عینیت جریان پیدا کرده است.

این براهین از لحاظ فلسفی ضعیف هستند و لذا ضرورتی ندارد آنها را بپذیریم. در این دانشنامهی آنلاین، مطالب متنوعی دربارهی موضوعات مختلف وجود دارد، که برخی از آنها بسیار طولانی و جامع هستند. در مورد 1، عشق را میتوان صرفا این طور معنا کرد که من این چیز یا این فعالیت را بسیار دوست دارم. در جمله 2، معنی مورد نظر معمولا این است که من پرداختن به فعالیتی خاص یا شخص خاصی بودن را بخشی از هویت خود میدانم و از این رو، آن را چیزی به شمار میآورم که به زندگیام ارزش زیستن میبخشد؛ بسیار به جاست که بگویم آن چیز را ارزشمند میدانم.

به عنوان نمونه، مطرح کردن سوالاتی درباره ی اهمیت مذهب و یا وجود خدا، ممکن است ما را به سوی هزارتویی از اطلاعات مختلف وارد کند که در رد یا تأیید نظر قبلی خودمان درباره ی این موضوعات، تأثیرگذار باشند؛ شاید با افرادی همچون «کریستوفر هیچنز» و «ریچارد داوکینز» آشنا شویم و یا شاید تصمیم بگیریم بیشتر در مورد فلسفه ی مذهب مطالعه کنیم تا درکی بهتر از فلسفه ی مذاهب مختلف به دست آوریم.

وونت: کار اساسی فلسفه متحد ساختن تمام معرفتهایی است که از راه علوم مختلف بدست میآیند تا به این ترتیب مجموعهای واحد و پیوسته ایجاد شود. ولی پیش از آنکه به تعریف فلسفه و معرفی اجمالی مسائل آن بپردازیم، خوب است توضیح بیشتری پیرامون «موضوع» و «مسائل» و «مبادی» علوم و روابط آنها با یکدیگر بدهیم. برای یافتن سرمنشأ بسیاری از مفاهیم چالش برانگیز زمان، مراجعه به آرای فلاسفه بزرگ یونان ضروری است. از منظر دیدگاه عرفانی فلسفه زندگی چیست؟

کندی، فلسفه را “صورت علم به حقایق اشیاء به قدر طاقت انسان” و فلسفه اولی«مابعدالطبیعه را “علم به حقیقت اول که علت هر حقیقتی است”، تعریف می نماید. انتشار تدریجی این دانشنامه به زبان فارسی و فراهم کردن تمام مطالب آن به زبان فارسی، کاری عظیم و دشوار است. متن کامل تمام مقالات این دانشنامه در اینترنت به صورت رایگان و به آسانی در دسترس خوانندگان قرار گرفته است. خواندن متن فلسفی باید نزد استادی قوی، چیره دست، و مسلط بر فلسفه باشد، اما آیا در همه جای کشور و در همه زمانها چنین امکانی وجود دارد؟ شرحهای فلسفی از عشق عمدتا بر آن نوع عشق شخصی که در مورد 4 مطرح است تمرکز داشتهاند؛ در این مقاله چنین عشق شخصیای مرکز توجه خواهد بود.

هنر به خصوص تراژدی ما را به کاتارسیس به معنای پالودن تصفیه یا خالص شدن مذهبی می رساند.کاتارسیس رنج های ترسناک و ترحم برانگیز با استفاده از ترس وترحم صورت میپذیرد.کاتارسیس را اگر به معنای وضوح بخشیدن بگیریم با چنین تفسیری حرف ارسطو در این جا به این معنی خواهد بود که تراژدی از طریق ترس وترحمی در نمایشنامه به نمایش در می آید.به وضوحی درباره ی آن رنج ها,آن گونه که در زندگی واقعی هستند,می رسد.

که به مفهوم عدالت نزدیک بود استفاده میکردند. این دو برادر هم بر بُعد سیاسی و هم اخلاقی عدالت تأکید دارند. انسانها از این موضوع غفلت دارند و آن را به چشم نمی بینند در حالی که خودشان هم دائماً در همین حالت پوشیدن لباسی از آفرینش جدید هستند. فصل سوم، عشق به عنوان تعلق خاطر شدید: خیلی از افراد، اهمیت دادن به معشوق به خاطر خودش را بخشی از عشق ورزیدن به او میدانند. فصل چهارم، عشق به عنوان ارزش نهادن: سومین نوع دیدگاه دربارهی عشق، آن را شکل متمایزی از ارزشگذاری بر یک شخص در نظر میگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید