بر اساس سند تاکنون چه اقداماتی صورت گرفته است؟

کتابی با نام ” تیه یون چان گوی ” که ” لیو ئه ” در سال 1913 میلادی نوشت ، نخستین کتاب در باره ” جیا گو ون ” است . فرزند اگر زینت، اثر صالحی از والدین، مومن و لا اله الا الله گو باشد مطلوب است. راهبرد غازهای وحشی بر اساس رویکرد آکاماتسو است که تحولات ساختاری صنعتی بر اساس رابطه تجاری با کشورهای همجوار را بهپیش میبرد. برای این منظور باید قبل از هر چیز گوشت و خون استخوان را از میان بر داشته ، سپس با اره استخوان ها را هموار ساخت . چندی نگذشت که کارشناسان چین تائید نمودند که کتیبه های نگاشته شده بر روی استخوان ها و لاک های لاک پشتان شامل واژه های سلسله ” شانگ”است . این نشان دهنده یک تغییر بزرگ نسبت به سال ۱۹۹۰ بود که تجارت چین و کشورهای جنوب خلیج فارس کمتر از ۵/۱ میلیارد دلار بود که تنها یک درصد از کل حجم تجارت اعراب خلیج فارس را نشان می داد. دولتها یا از طریق برنامهریزی بر امور اقتصادی نظارت میکنند و یا میگذارند اقتصاد آزاد خودش نظارت را به عهده بگیرد و در طول زمان راه اصلاح و تکامل خودش را بیابد؛ از اینرو چین درصدد است هر دوی این شیوهها را به کار ببندد.

به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز شنبه سوم مهرماه در حالی چاپ و منتشر شد که امیدواری تهران و ریاض به احتمال بهبود روابط، شواهد رکود و رسوب در اقتصاد ایران، درگذشت علیلندی، نوجوان فداکار اهل شهرستان ایذه و ورود محدود فایزر و ماجراهای تازه واکسن در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است. 2. در نگاهی به سیاستهای گذشته کنترل جمعیت، آیا غلبه نوعی نگاه تک ساحتی و اقتصاد زده مشاهده نمیشود؟ » در پایان تاکید بر این واقعیت ضروری است که سیاستهای کنترل جمعیت محتاج تجدید نظر کلیاند. با حذف جایگاه ریاست حزب در سال 1982، رهبران اصلاحات به یکی از اهدافشان رسیدند. از این دوره به بعد رهبران چین شیوه توسعه اقتصادی و اجتماعی را برای نیل به هدف خود در پیش گرفتند که این رویه با ظهور نئولیبرالیسم در انگلیس و ایالات متحده همگام شد. حکومت اسلامی میتواند متناسب با شرایط و نیازهای خود، مسئلهی کنترل جمعیت و مسایل وابسته به آن را مدیریت کند. علاوه بر آن که ابعاد کلان جمعیت نیز از نظر ضرورتها و بایستههای حکومت اسلامی میتواند مورد توجه برنامهریزان حکومتی باشد. به این معنا که اگر فقیر بر اثر فقر، مرتکب گناه و معصیت شود، غنی نیز در این رابطه مقصر است.

این کشور در دهه 70 میلادی مردم نیازمند و فقیر را وادار به عقیمسازی کرد. این نوشتار درصدد آن است تا بر این مهم، تأکید کند که اتخاذ هر تصمیمی در این باره نیازمند توجه به ابعاد مختلف و متفاوت مسئله کنترل جمعیت است؛ به همین دلیل یکسونگری در مدیریت برنامههای کنترل جمعیت قابل نقد است و به جاست که از سوی پژوهشگران پاسخ سوالاتی چند در این باره معلوم گردد. در این مصوبه با اشاره به اینکه رفع مشکل پیری جمعیت نیازمند «گام های اساسی» می باشد، آمده است: با اصلاح سیاست های تولد، زوجینی که مایل به داشتن سه فرزند هستند مورد اقدامات حمایتی قرار می گیرند. منطقه خاورمیانه و كشورهای واقع در آن، به دلیل برخورداری از بیشترین ذخایر انرژی، طبیعتاً از بالاترین قابلیتها در تأمین امنیت انژری چین و پاسخگویی به نیاز استراتژیك این كشور برخوردارند. درباره نفع بردن چین از تحریمها علیه ایران میتوان اینطور تلقی کرد که تا اندازهای میکوشد با فشار به آمریکا برخی تحریمها را لغو کند. بر اساس این سیاست، هیچ کشوری حق تسلط خود بر چین را ندارد و تجارت اقتصادی برای همه طرف ها آزاد خواهد بود.

بسیاری از این تکنولوژیها میتواند بهوسیلهی دیگر شرکای ما در غرب صنعتی، در اختیار چین قرار گیرد. همانگونه این که در روایات دیگری نیز وارد شده است که خداوند گاهی روزی عدهای را در اختیار عدهی دیگر قرار میدهد و آن را مایه امتحان این افراد قرار میدهد. این سند برنامهای است سیاسی، راهبردی، اقتصادی و فرهنگی که عرصههای مختلف همکاری دو کشور ایران و چین را مدنظر قرار داده است. مقامات واشنگتن اعلام کردهاند که دو ابررایانه جدید که Sierra و Summit نام خواهند گرفت، از سرعتی دو تا سه برابر بیشتر از ابررایانه Tianhe- 2 کشور چین که هماکنون برترین ابررایانه جهان است، برخوردار خواهند بود. آیا میتوان به مدلی بومی که بر اساس آموزههای دینی و باورهای فرهنگی شکل گرفته است، دست یافت؟ طبعاً برای استخراج نظریهی دینی درباره جمعیت، لازم است که بین ادله فوق جمع کرد. بر همین اساس است که خداوند در قیامت از اغنیا حساب فقرا را مطالبه میکند. آیا میتوان الگویی جهانی در خصوص جمعیت خانوادهها را طراحی کرد؟ آیا نمیتوان پذیرفت انگارههای بنیادین و ایدئولوژیک در طراحی این الگو تأثیر دارد؟ 5. در طراحی الگوی تنظیم خانواده کدام یک از این عوامل تأثیر گذارتر است: تأخیر در سن ازدواج، کنترل بارداری و یا آموزش جنسی؟

دیدگاهتان را بنویسید