بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپا در سه دهه اخیر

در واقع، مدیریت دانش یک مدیریت راهبردی و لازمهاش آن است که مدیریت عالی از فرصتهای ارائه شده توسط فناوری اطلاعات، برای رسیدن به هدفهای کاری به طور کامل بهرهبرداری کند (کالست، 1383). فناوری باید به گونهای انتخاب شود که دانش مورد نیاز افراد را در اختیار آنها قرار دهد. در سال ۲۰۱۲ اختیارات این صندوق گسترش یافت تا در راستای حل همه بخش های مالی و اقتصاد کلان تلاش کند. خاتمی درصدد برآمد تا ادبیات و شکل­بندی­های تعارضها را دگرگون کند. کلیه حقوق مادی و معنوی انتشار هر مقاله در یکی از نشریات دانشگاه امام صادق علیهالسلام، برای آن نشریه محفوظ است و آن دسته از نویسندگان مقاله که درصدد انتشار مقاله در مجموعه مقالات، یا بخشی از یک کتاب هستند، لازم است با ارائه درخواست کتبی، موافقت نشریه را أخذ نمایند. نشریه «اقتصاد باثبات و توسعه پایدار» دارای خطمشی بسط و گسترش مطالعاتی است که با بررسی و مطالعه دقیق شرایط اقتصادی کشور و بررسی اهداف اقتصادی کشور به ارائه راهکارها و تدابیر اقتصادی پرداخته و با نقد و بررسی برنامهها اهداف و سیاستهای اقتصادی شرایط موجود را با رویکرد حداقل نمودن آسیبهای ناشی از اجرای سیاستها و تدابیر اقتصادی به شرایط مطلوب اقتصادی که متضمن پایداری و ثبات است نزدیک نماید.

بر اساس مصوبه کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 3/77665 مورخ 1391/4/10، مجله معرفت اقتصادی موفق به کسب رتبه علمی – پژوهشی گردید و نام آن به مجله « معرفت اقتصاد اسلامی» تغییر یافت. مقالات ارسالی تنها در قالب تعیین شده مجله مورد بررسی اولیه قرار می گیرند و در صورت عدم رعایت ساختار مورد نظر، مقالات ارسالی وارد فرایند داوری نخواهد شد، جهت دریافت قالب خام نگارش مقاله کلیک نمایید . یک عنصر کلیدی در این مشکل همان چیزی است که ایکله آن را «خیانت شاهینها (تندروها)» مینامد: کسانی که طرفدار پایان دادن به جنگ هستند اغلب به عنوان عناصر غیرمیهنی یا بدتر از آن طرد میشوند، اما تندروهایی که جنگ را بی جهت طولانی میکنند ممکن است در نهایت آسیب بیشتری به ملت وارد کنند. مانند یک موسیقی که اجزاء مختلف و متنوعی دارد اما همهی انواع صداهای گوناگون در یک نظم و یکپارچگی فراگیر با هم هماهنگ هستند. ممکن است سرمایه انسانی مناسبی در کشوری وجود داشته باشد، اما ساز و کار مناسبی برای استفاده از آن ها وجود نداشته باشد.

اخیراً تغییر اندکی در این عبارت داده میشود تا این اصطلاح به طور روشن دایرهی ارتباطات مخابراتی را نیز شامل گردد؛ بنابراین عدهای بیشتر مایلاند تا عبارت «فناوری اطلاعات و ارتباطات» (فاوا) (Information and Communications Technology) یا به اختصار ICT را به کار برند. تدوین مطالب توسط طلاب قم، مشهد، نجف و سایر حوزههای علمیه با رعایت اتقان و استناد، انجام میشود. وی با اشاره به اینکه این سوال مطرح میشود که آیا پرتاب ماهواره نور یک اتفاق نبوده و آیا تکرار پذیر و قابل اعتماد است و محصولات ما به حدی رسیده است که این کارها را انجام دهیم؟ در اقتصادی با ثبات میزان مشارکت افراد جامعه و به تبع آن میزان تولیدات نیز افزایش خواهند داشت. برای آشنایی بیشتر میتواند مقاله بحران اقتصادی را مطالعه کنید. گروه اقتصاد در سال ١٣٧٦ با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص در رشته ی اقتصاد و بستر سازی برای رشد و توسعه اقتصاد کشور، با پذیرش دانشجو در دورهی کارشناسی در رشته ی علوم اقتصادی گرایش بازرگانی فعالیت خود را شروع نمود. هدف نهایی زیستفناوری تغییر مواد زنده و غیرزنده برای تولید دانش، محصولات و سرویسها است. تولید کالاها و خدمات در گرو وجود مواد اولیه است. در صورت کمبود نیروی کار متخصص، فعالیت ها با راندمان پایین تری انجام می شوند، کیفیت کالاها افت کرده و توانایی رقابت با نمونه های خارجی وجود ندارد.

در اینجا میتوان اهتمام به سیاست را نه یک کار، بلکه یک بعد از وجود انسان دانست که البته با توجه به رابطهی قرب الهی و ولایت، و پیوندی که قدرت و سیاست با ولایت دارد، این سخن چندان هم دور از ذهن نیست. اینکه اموال یک امر خیر محسوب می شود و انسان همیشه به دنبال ازدیاد مال خود است یک امر طبیعی و فطری می باشد. در این مدل از نظام اقتصادی، اقتصاد یک کشور توسط شرکت های خصوصی کنترل می شود. نظام اقتصادی سوسیالیسم به دنبال ایجاد برابری میان اعضای جامعه است. گسترش روابط تجاری میان کشورها موجب رشد اقتصادی می شود. این نوع از نظام اقتصادی منجر به افت راندمان جامعه و پایین آمدن شاخص های مربوط به کارآفرینی می شود. دستگاه های اقتصادی سوسیالیستی دارای آزادی عمل کمتری در امور مالکیتی و توزیعی نسبت به دستگاه های سرمایه داری هستند. حتی ممکن است سرمایه های انسانی برای استفاده از ظرفیت های خود به کشورهای دیگر مهاجرت کنند. میزان مالیات بر درآمد اشخاص در این نظام بسیار بیشتر از سرمایه داری است. توسعه نظریهپردازی قرآنی در نظامهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مبتنی بر فهم فرهنگ و معارف قرآنی است و ساخت الگوی تمدنی اسلامی بدون بازآفرینی علوم انسانی امکانپذیر نیست؛ از این رو، مطالعات روششناسی منتج به نظریه در قرآن نقش راهبردی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید