اقدامی که قابل قبول و مثبت تلقی میشود

جمعیت چین به یک میلیارد و ۴۱۱ میلیون نفر رسیده است، اما نرخ رشد جمعیت نشان از کندی بازتولید نیروی کار دارد. باتوجه به آنکه «تنظیم خانواده» و کنترل جمعیت با اقبال عمومی مواجه و در طی سالهای اخیر دلایل زیادی بر صحت سیاستهای مربوط به آن اقامه شده است، ما در این نوشتار به توضیح جنبههای دیگر این بحث خواهیم پرداخت. پکن بر این باور است که امنیت یک کشور نمیتواند به قیمت به خطر انداختن امنیت دیگر کشورها یا به قیمت امنیت یک منطقه و فراتر از آن با زور یا با گسترش اقدامات نظامی تضمین گردد. به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری «شینهوا»، «شی جین پینگ» روز پنجشنبه در نشست رهبران تجاری «سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه» (اپک) که به صورت ویدیو کنفرانس از پکن سخن میگفت، افزود: چین در راستای مبارزه با یکجانبهگرایی، همچنان مجموعهای از سیاستها و اقدامات را با هدف گسترش درهای باز به اجرا گذاشته که از جمله میتوان به اجرای همه جانبه قانون سرمایهگذاری خارجی، کاهش بیش از پیش موارد موجود در فهرست منفی ورود سرمایههای خارجی به بازار چین و پیشبرد روند دسترسی به بازارهای مالی اشاره کرد. پوتین هنگام صحبت در مورد همکاریهای اقتصادی خاطرنشان کرد که “در پایان سال ۲۰۲۱، حجم تجارت متقابل بیش از یک سوم افزایش یافت و از سطح رکورد ۱۴۰ میلیارد دلار آمریکا فراتر رفت.” او افزود: ما در راه رسیدن به هدف خود برای افزایش حجم مبادلات به ۲۰۰ میلیارد دلار در سال هستیم.

بر اساس آخرین داده های سرشماری، افراد ۶۰ ساله و بالاتر ۱۸.۷ درصد از کل جمعیت چین را در سال ۲۰۲۰ به خود اختصاص داده اند که ۵.۴۴ درصد بیش از سال ۲۰۱۰ است. 1ـ چیستی و چرایی سیاستهای کنترل جمعیت واژههای تنظیم خانواده، بهداشت باروری و کنترل جمعیت، هرکدام علاوه بر اشتراکاتی که دارند به مبانی یا اهداف معین و متمایزی اشاره میکنند. در عین حال به نظر میرسد که اکنون «تنظیم خانواده» به یک ارزش فرهنگی بدون رقیب بدل شده و هرگونه گفتگو راجع به آن، یک تابو تلقی میشود در خلال سال 1375 مباحثات متعددی دربارهی سیاستهای کنترل جمعیت درگرفت که از آن میان اشاره به نکته ذیل خالی از لطف نیست: عدهای معتقد بودند که توسعه یا کنترل جمعیت ذاتاً یک مسئله اسلامی یا غیر اسلامی نیست. سیاستی که چین به عنوان یکی از طرفین توافق هستهای برجام به طور جدی آن را پیگیری میکند این است که امریکا و ایران را به اجرای کامل و مؤثر برجام بازگرداند.

این سیاست باعث شده تا سینکیانک به عنوان استانی با بیشترین رشد جمعیت در چین به منطقهای با کمترین میزان رشد جمعیت تبدیل شود. اما این سیاست باعث شد که نرخ رشد جمعیت به شدت کاهش یابد. این موضوع باعث می شد مزایای رفاهی کمتری از جمله یارانه های مراقبت های بهداشتی و آموزشی را برای ساکنان روستایی فراهم نمایند. بسیاری از جمعیتشناسان، دیدگاههای جامعهشناختی مبتنی بر کنترل جمعیت را به توماس مالتوس ( 1766 م) نسبت میدهند. از سوی دیگر، هند دومین کشور پرجمعیت جهان که دارای سلاح هسته ای است و اقتصاد رو به رشدی دارد نیز مانع جدی برای تسلط چین بر شرق آسیاست. ژاپن، ایتالیا، برزیل، نیجریه، هند و ایران هم چنین معضلی دارند. سرانجام در ماه مه سال ۲۰۲۱، چین تصمیم گرفت از سیاست دو فرزندی هم عبور کند و داشتن سه فرزند برای خانواده ها را آزاد اعلام کرد. اما در سال های اخیر هزینه های زندگی در شهرهای بزرگ چین به حدی بالا رفته بود که خود خانواده ها هم تمایل چندانی برای فرزندآوری نداشتند.

به حدی که وقتی پای میز مذاکره نشستند بتوانند امتیازاتی را از طرف غربی دریافت کنند. از نظر رهبری چین، تحریم شدن شرکت های ZTE ، هوآوی و دیگر شرکت های چینی از طرف آمریکا هشدارهای مهمی است که باید جدی گرفته شود. او اعلام کرده که امریکا بهعنوان آغازگر بحران هستهای ایران باید تمامی تحریمهای یکجانبه غیرقانونی علیه ایران، چین و سایر طرفهای ثالث را لغو کند. از همین رو آمریکا از هر فرصتی برای ضربهزدن به چین استفاده کرده و تلاش کرده شرکتهای چینی را از طریق تحریم یا پروندهسازی از دور رقابت خارج نماید و در مسائلی چون موضوع هنگکنگ و یا تبت، فشار سیاسی علیه پکن را تشدید کند. تنها در جریان اشغال شهر نانجینگ حدود ۲۰۰ هزار چینی قتلعام شدند. چین تنها کشوری نیست که با مشکل سالخوردگی جمعیت مواجه است. سیاست تک فرزندی به مدت ۳۷ سال ابزاری برای کنترل جمعیت انفجاری چین بود.

دیدگاهتان را بنویسید