اصلی ترین روش های تربیت فرزند

تربیت خوب فرزند، بدون تردید دارای اجر اخروی نیز برای والدین میباشد؛ زیرا اثر فرزند صالح پس از مرگ والدین؛ همواره به آنها میرسد و خداوند متعال آنها به خاطر تربیت فرزند صالح؛ مورد تکریم قرار میدهد. مهمترین وظیفه والدین نسبت به فرزندشان آن است که با احترام گذاشتن به او، همواره شخصیت فردی و اجتماعی او را حفظ کنند و او را در میان همسالان و همبازیهایش خفیف و خوار جلوه ندهند.

اهمیت تربیت : کودک بعد از تولد مانند موم نرمی است که می توان آ ن را به هرشکلی درآورد یعنی هم می توان او را طوری تربیت کرد که به خلیفه الله درروی زمین تبدیل شود وهم می توا ن بوسیله ی تربیت بد او را پست تر از حیوان بارآورد. در تعالیم دینی آمده است که در یک مورد اجازهی ریا داریم، آن هم هنگام آموزش اخلاق به فرزندانمان است؛ یعنی انجام اعمال دینی در معرض دید کودک باشد تا او نیز به آن سمت و سو تشویق شود؛ مانند خواندن نماز در کنار فرزند و یا کمک به نیازمندان توسط کودک.

بچه همان زمانی که به دنیا میآید غریزه علم یابی او زنده است و از جمله غرایزی که زنده بالفعل و وابسته به علم یابی است غریزه محبت یابی است. حضرت امام صادق (ع) میفرماید: «بهترین میراث پدران برای فرزندان، ادب است نه مال و ثروت! امام صادق (ع) در این زمینه میفرمایند: «باید رختخواب بین پسر با پسر، پسر با دختر و دختر با دختر را در ده سالگی از هم جدا کرد.» (30) یکی دیگر از عوامل ایجاد بلوغ زودرس در کودکان و نوجوانان که اهمیت بسیاری دارد و والدین همواره باید در رعایت آن کوشا باشند جدا کردن اتاق خواب نوجوانان از خود میباشد.

مولا امیرالمؤمنین (ع) میفرمایند: «از دانش ما به کودکان خود چیزی بیاموزید که خداوند به واسطه آن سودشان بخشد و صاحبان افکار باطل با آرای خود بر آنان چیره نشوند.» (27) بدین ترتیب وظیفه والدین در امر تعلیم و تربیت کودک، در این مراحل سنی بسیار سنگین میباشد؛ زیرا که این دوران، مرحله مهم آموزش است و نباید فرصتهای طلائی آن را از دست داد. پس میتوان گفت که محیط پرورشی کودک، اطلاعات فرهنگی خود را بر ذهن و قلب کودکان به طور اجباری القا میکند.

اکثر مطالعات منشأ انحرافات جنسی را ناشی از عدم آگاهی والدین بیان میکند. 5. در معاشرتها فرهنگ برهنگی در دختران بیش از پسران است چه والدین و چه فرزندان در منزل آستینها تا مچ و پاها را نیز تا مچ پا بپوشانند. در روایتی از حضرت علی (ع) نقل شده است که خطاب به فرزندش امام حسن مجتبی (ع) فرمودند: «فرزندم، قبل از این که دلِ نرم تو سخت، و فکرت مشغول شود، من به تربیت تو اقدام کردم» (16) در نگاه دینی، برای داشتن فرزند سالم و صالح؛ علاوه بر انتخاب همسری اصیل و دیندار، رعایت مسائلی مانند زمان و چگونگی آمیزش و نیز دقت در تغذیه حلال و مناسب در دوران بارداری و شیردهی ضروری است.

روشن است که اگر خشونت با خشونت پاسخ داده شود، این رفتارهای خشونتآمیز روزبهروز بر تنش در جامعه میافزاید؛ اما اگر خشونت، با محبت پاسخ داده شود، الفت عمومی و صلح پایدار برجهان حاکم خواهد گشت. از جمله تعالیم بهائیت تعلیم و تربیت عمومی میباشد. نظام تعلیم و تربیت و هرگونه برنامهریزی سامانمند و کارآمد، جز بر بنیادهای شناخت آن مکتب از حقیقت انسان میسّر نیست؛ از این روی است که میباید پیش از هر اقدام و سخنی در چند و چون تربیت دینی و قرآنی، نگاه هر چند گذرا به مبانی هستی شناختی، انسان شناختی، حقیقت انسان، ویژگیها و استعدادهایش از منظر دیانت اسلامی و نگرش قرآنی بیفکنیم.

هر کدام از این مکاتب، فلسفه های تربیتی را در پی داشته اند که دو مکتب اول بنیاد گرائی و بقیه مکاتب به تربیت پایدار گرائی، پیشرفت گرائی و اگزیستانسیالیسم را در تعلیم و تربیت ایجاد کرده است. بدون تردید این برنامه ی منظم و مدون که با گذشت قرن ها علاوه بر آن که تازگی خود را از دست نداده است ، بلکه با پیشرفت علوم تربیتی و روان شناسی مصادیق فراوانی از آن تائید شده است ؛همان برنامه ی تربیت اسلامی است که به وفور و به شکل پنهان و آشکار در آیات قرآن کریم و احادیث آمده است ولی متاسفانه امروزه در قالب کلمات ، عبارات وجملات دیگر همان برنامه ها و دستورات به خورد خود ما داده می شود ؛ چون یافته های جدید علوم نیز آن ها را به خوبی تایید می کنند.

و نیز میدانم آنچه را شما آشکار میکنید یا پنهان میداشتید؟ سپس فرمودند من صلاح میدانم که آن را به خویشاوندان نیازمند خود بدهی. 14- قرآن کریم در این باره واژه ی توفی را به کار می برد که به معنای « دریافت کامل» است. و اگر این دو تا با هم جمع بشوند، یک انسان به تمام معنا به وجود خواهد آمد. هر تخمی که در آن افشانده شود به خوبی میپذیرد.» یکی از دلایلی که ثابت میکند تمام محرکات محیطی میتواند در ضمیر کودک ثبت شود، وجود رفتارهای ناخود آگاه میباشد؛ زیرا انسان گاهی رفتاری از خود بروز میدهد که از چگونگی آن رفتار آگاهی کافی ندارند؛ مثل ترس از تاریکی.

در چنین مواردی گاهی لازم است که والدین نمازشان را در خانه بخوانند و یا فرزندشان را با خود به مسجد ببرند. میتوان چنین نتیجه گرفت که پذیرش دین کودک از طرف والدین نمیتواند یک دین واقعی باشد؛ زیرا والدین، آن را بر اساس تعصبی که دارند به فرزندان خود القاء نمودهاند. روم، 30): فطرهم جمیعا علی التوحید ( الکافی، ج2، ص12): حضرت درباره این آیه که خداوند می فرماید: « فطرت الهی که مردم را بر آن فطرت آفرید»، فرمود: همه را بر فطرت توحید آفرید. 4- از نگاه پیستالزی، بنیانگذار شیوه نوین تعلیمات ابتدایی در غرب، تربیت، رشد طبیعی و تدریجی و هماهنگ همه استعدادها و نیروهای گوهرین در انسان است.

زیرا ثروت از میان میرود و ادب پایدار میماند.» (7) کودکی که در خانواده با ایمان و روشن ضمیر تربیت شده باشد، دارای ارزش والائی است؛ زیرا زندگی انسان بر پایه تربیت صحیح استوار است و اگر کودکی نیکو تربیت شود؛ بدون تردید میتواند فردی صالح و شایسته برای جامعه واقع گردد. این نوشتار بر مبنای روش تحلیلی توصیفی و به شیوه پردازش و تحلیل داده های کتابخانه­ای انجام شده است. این که اوقات زیادی را با آن ها سپری می کنند بنا براین بسیاری از صفات آن ها را به راحتی قبول می کنند والدین باید فرزندان بزرگتر را نیز خوب تربیت کرده و بین فرزندان خود تبعیض قائل نشده و موجب بروز حسادت و پرخاشگری بین آن ها نگردند.

حسینعلیبهاء تربیت کوک را از پنج سالگی لازم میداند، اما دین اسلام سفارش میکند که والدین پیش از انعقاد نطفه، به فکر تربیت اولاد باشند. کارهایی که کودک در انجام دادن آن مقاومت میکند مانند استحمام یا لباس پوشیدن را به صورت بازی در آورید. آن شخص با تعجب میگوید: پسرت فکر میکند تو نماز نمیخوانی! اگر مادر به نماز بایستد، ولی پدر مشغول کار دیگری باشد، بچه با خود میگوید: گویا نماز خیلی مهم نیست، چون پدر نخواند و طوری هم نشد!

5. هرگز در صدد قدرت نمائی بر نیایید؛ چون هم والدین و هم کودکان میل به احساس قدرت نمائی دارند و از این عمل لذت میبرند. پس چنانچه فرزند ما بر خلاف آموزههای دینی رفتار میکند، باید علت را در خودمان جستجو کنیم و ببینیم کجا اشتباه کردهایم؟ اگر به قانون شکنی ادامه داد، همچنان که بسیاری از کودکان این کار را میکنند به هر تعدادی که لازم می دانید وقفه را تکرار کنید.

بسیاری از پدرو مادرها مانند عقاب بالای سر کودک خود چرخ میزنند و حتی لحظهای او را برای انجام کارها و کنار آمدن با مشکلاتش تنها نمیگذارند. صبوری، متانت و پختگی، روحیه عاطفی، مسئولیت پذیری، علاقه به کودک و روحیات او و علاقه به آموزش دادن کودکان نیز از دیگر ویژگی های افرادی است که این رشته را انتخاب می کنند. 1. هر کودکی با فطرت توحید متولد میشود، لیکن این والدین او هستند که کودک را یهودی یا مسیحی تربیت میکنند.

برده شود. نقل میکنند که فردی در مراجعه به منزل یکی از آشنایان خود، از فرزندش سراغ او را میگیرد. دین مبین اسلام برای تربیت پیش از تولد فرزندان نیز برنامه دارد رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) در اینباره میفرماید: «بنگر که فرزند خود را در کجا قرار میدهی که عرق (ریشه و بینه) اثرگذار است». اسلام عوامل فراوانی را در پرورش اخلاقی افراد اثرگذار میداند که در صورت وجود این عوامل، تربیت اخلاقی بهصورت صحیح انجام میشود و در صورت نبود این عوامل، بیاخلاقی حاکم خواهد شد. 1. باید به فرزندانتان احترام بگذارید و برایشان ارزش قائل شوید و در صورت لزوم، خطاهای آنان را تذکر داده تا در رفع و اصلاح آنها بکوشند.

حجتالاسلام محمدی ابراز کرد: این تاثیرگذاری منحصر در زندگی دنیوی نخواهد بود بلکه میتوان گفت شیوهای که با آن تربیت صورت گرفته و در نتیجهی آن، بصیرت و آگاهی حاصل شده است، باعث تغییر درجات معنوی و جایگاه انسانها نیز خواهد شد و زندگی پس از مرگ را نیز دستخوش دگرگونی خواهد کرد. طاغوت مردم را از نور خارج می کند و به ظلمات می رساند: ظُلُمَاتٌ بَعضُهَا فَوقَ بَعضٍ این دو راه است: راه انبیا، و راه طاغوت.

دیدگاهتان را بنویسید