آفرینش آسمان و زمین در قرآن

این ستاره که با نام آلفای شاه تخته هم شناخته میشود یک غول سفید است که درخشانترین ستاره در صورت فلکی جنوبی شاه تخته و دومین ستارهی درخشان آسمان شب است. قلب العقرب هفتدهمین ستارهی درخشان آسمان شب و درخشانترین ستاره در صورت فلکی عقرب است که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است. جرم این ابرغول ۱۷ برابر، قطر آن ۸۵۰ برابر و درخشندگی آن ۱۰۰۰۰ برابر خورشید ما است و به همین دلیل است که با وجود فاصلهی ۵۵۰ سال نوری از زمین با چشم غیر مسلح قابل دیدن است. با وجود این که پروکسیما قنطورس پس از خورشید نزدیکترین ستاره به زمین است نمیتوان آن را از زمین با چشم غیرمسلح مشاهده کرد. حیوانات، گیاهان و دیگر ارگانیزم های حیات تقریبا در همه جای سطح زمین وجود دارند. شیدسپهر حداکثر انرژی را در طول موج تقریبا 7-10×4.7 تابش می کند و این امر نشان می دهد که دمای سطح آن 6000 کلوین است. همجوشی هسته ای فرآیندی است که در آن اتمها با هم ترکیب میشوند و اتمهای بزرگتری را تشکیل میدهند و در این فرآیند مقادیر بسیار زیادی انرژی آزاد میشود.

خورشید در مقایسه با میلیاردها ستاره ی کهکشان ما ، ستاره ای متوسط به شمار می رود. با توجه به موارد فوق، باید هدف اصلی خداوند را از بیان چنین آیه ای دریابیم. در نهایت این نکته را به یاد داشته باشید که توان فعلی بشر در سفرهای میانستارهای به اندازهای است که برای سفر به نزدیکترین ستاره به منظومه شمسی باید دهها هزار سال در راه بود. چون از بالا به دایرة البروج بنگریم به اشتباه گمان می کنیم که خسوف باید ماهی یک بار واقع شود. و در اینکه فرمود”فقال لها و للارض ائتیا”که احتمالات در آن گذشت به هر حال این اشاره را دارد که کلمه”ثم”در جمله”ثم استوی”تاخر رتبی کلام را می رساند، نه بعدیت زمانی را. پس از گذشت چند میلیارد سال ، زمین سرد شد، سطح زمین جامد گشت ، جو زمین شکل گرفت و اقیانوس بوجود آمدند. در سال ۱۹۶۹ سازمان ناسا اعلام کرد که نخستین فضانوردان به نامهای نیل آرمسترانگ و باز آلدرین در قالب پروژه آپولو بر سطح ماه فرود آمدند. طیف مرئی خورشید، به علت شدت زیاد، آسانترین طیف طبیعی است که با آن میتوانیم کار کنیم.

سایر خطوط روشن این طیف وجود سدیم، کلسیم، منیزیم و یون هلیم را در فام سپهر آشکار می کند. در ادامهی فهرست نزدیکترین ستارهها به زمین ستارهی شناخته شدهای وجود ندارد. او اینگونه به این ستارگان اشاره می کند: «سه ستاره از قدر یک وجود دارند که در تمام نقاطی که تا کنون از انگلیس دیده نشده بودند توانستم آنها را رصد کنم. خورشید تنها ستارهای است که میتوانیم آن را از نزدیک رصد کنیم و از همین جهت بررسی آن از نظر علمی اهمیت بسیار زیادی دارد. اما جالب این جاست که تعدادی از نزدیکترین ستارهها به زمین آنقدر کمنور و کوچک هستند که نمیتوان با چشم غیرمسلح آنها را رصد کرد. ایرانیان بر این باور بودند که آسمان به چهار منطقه تقسیم میشود و هر منطقه توسط یکی از چهار ستاره سلطنتی محافظت می شود. از تابستان سال 2019، مشتری اولین جسمی است که هر شب در آسمان قابل مشاهده است. ما آسمان نزدیکتر را با زیور کوکبها آذین بستیم و آن کوکبها ـــ و سیارکها ـــ را دژی ساختیم برای جلوگیری از هر شیطان سرکش تا گوش فرا ندهند به ملأ اعلی ـــ و کارگزاران عالم بالا ـــ و سنگباران شوند از هر سوی.

«سماء» در لغت از ریشه «سمو» (به معنای بلندی) است و اصل آن از آرامی و سریانی و عبری (شیمیا) است و به معنای بالا و برتر (فوق) است. مردمان بدوی نقب و سینا نیز این ستاره را به نام سهیل میشناختند و همراه با ستارهی پولاریس برای مسیریابی در شب استفاده میشده است. اولین ستاره از این سه ستاره سهیل نام دارد. این ستاره در قرن هفتم میلادی توسط دانشمندان اسلامی به نام سهیل نامگذاری شد. به عبارتی معنای نزدیکترینها در اخترشناسی متفاوت با چیزی است که در زندگی روزمره از آن استفاده میکنیم! چرا که با بررسی خورشید میتوان به شناخت بهتری از ستارههای مشابه آن دست پیدا کرد. و از سویی دیگر برخی از ستارههای پرنور آنقدر از زمین دور هستند که اگر در فاصلهی نزدیکتری قرار داشتند درخشششان با ماه قابل مقایسه میشد! این ستاره در فاصلهی ۳۰۰ سال نوری از زمین قرار گرفته است. در سال ۱۳۹۵ یک سیاره فراخورشیدی با اندازهای در حدود اندازهی زمین به دور پروکسیما قنطورس کشف شد که نام این ستاره را بیش از پیش بر سر زبانها انداخت.

دیدگاهتان را بنویسید